Ramazan i post

Sastavni dijelovi posta (erkanus-savmi)

593pregledi
Autor: Abdulazim el-Halefi              Prijevod: Mr. Semir Imamović
 

1- Nijjet (namjera, motiv), na osnovu riječi Allaha, dželle šenuhu, u prijevodu značenja: ”A nareðeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.”   

i riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Djela se vrjednuju prema namjerama, i svakom čovjeku pripada ono što je svojim djelom naumio.”[1] Nijjet se čini svaku noć prije zore, prema riječima Hafse, radijallahu anha: ”Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ko ne učini nijjet za post prije zore, njegov post je nevažeći.”[2]  

2 – Apstiniranje od svega onoga što kvari post od nastupanja zore do zalaska Sunca, prema riječima Allaha, dželle šenuhu, u prijevodu značenja: ”Zato se sada sastajte sa njima u ‍želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći.” [3]

Šest je stvari koje će pokvariti post:

1 i 2 – Namjerno konzumiranje hrane i pića. Onaj ko to uradi nesvjesno ili iz zaborava, post mu neće biti pokvaren, nije obavezan iskupiti se niti napostiti dan u kojem je to učinio. Od Ebu-Hurejre, radijallahu, anhuma se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko u danu posta, iz zaborava nešto pojede ili popije, neka nastavi sa postom, to ga je Allah nahranio i napojio.”[4]

3 – Namjerno povraćanje. Povraćanje koje se desi bez čovjekove volje, ne kvari post, i zbog njega nije obavezan iskup, niti ponavljanje posta. Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko mimo svoje volje povrati, nije time pokvario post i nije obavezan napostiti, a ko to uradi svjesno i namjernom neka naposti.”[5]

4 i 5 – Krv hajza i nifasa, makar potekla u jednom jedinom trenutku u toku dana. U tome su islamski učenjaci jedinstveni.

6 – Spolno općenje, koje zahtijeva pokajnički iskup, pojašnjen u hadisu Ebu-Hurejre, radijallahu anhuma: ”Dok smo sjedili kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, doša je neki čovjek i rekao: ‘Propao sam, Allahov Poslaniče!’ ‘Zašto?’ – upita ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. ‘Općio sam sa ženom u danu posta’ – odgovori on. ‘A imaš li mogućnost da oslobodiš roba, ili da postiš dva mjeseca uzastopno, ili da nahraniš šezdeset siromaha” – pono će Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. ”Ne” – odgovorio je on. Onda smo neko vrijeme čekali, dok Poslanku, sallallahu alejhi ve sellem, nije donijeta posuda sa datulama, koju je on dao ovome čovjeku i rekao: ‘Evo ti pa podijeli siromasima!’ ‘Kojim siromasima? Je li onima koji su siromašniji od mene? Ne znam da u Medini ima iko siromašniji od moje porodice’ – čovjek će. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se toliko nasmijao da su mu se mogli vidjeti očnjaci, a zatim mu reče: ‘Dobro, nahrani svoju porodicu.”[6]

Bilješke:
[1] – Muttefekun alejhi: Buharija (1/9/1), Muslim (3/1515/1907), Ebu-Davud (6/284/2186), Tirmizi (3/100/1698), Ibn-Madže (2/1413/4227), Nesai (1/59).

[2] – Sahih (Sahihul-džami’, 6538.), Ebu-Davud (7/122/2437), Tirmizi (2/116/726), Nesai (4/196).

[3] – El-Bekare, 187.

[4] – Sahih (Sahihul-džami’, 6573.), Muslim (2/809/1155.), i ovo je njegova verzija, Buharija (4/155/1923), Ibn-Madže (1/535/1673), Tirmizi (2/112/717).

[5] – Sahih (Sahihul-džami’, 6243.), Tirmizi (2/111/716), Ebu-Davud (7/6/2363), Ibn-Madže, 1/536/1676).

[6] – Muttefekun alejhi: Buharija )4/163/1936), Muslim (2/781/1111), Ebu-Davud (7/20/2373), Tirmizi (2/113/720), Ibn-Madže (1/534/1671).

Prvi put objavljeno: nedjelja, 17 Kolovoz 2008 16:23

X