Fikh

Sahibi-uzur

5.98Kpregledi
Priredio: Mr. Semir Imamović

1.Definicija
Sahibi-uzur je svaka osoba koja nije u stanju čuvati pravnu čistoću (abdest), ona se konstatno nalazi u stanju koje se u islamskom pravu definiše kao stanje ”hadesa” (pravne nečistoče). Takav status ima osoba kojoj neprestano istječe mokraća, krv (mustehada) ili mezj (tekućina koja izlazi nakon pri spolnom nadražaju ili razmišljanju o polnom odnosu), osoba koja nekontrolisano pušta vjetar, ranjena ili ozlijeðena osoba kod koje krv neprestano izlazi, i sl.

2. Obaveza sahibi-uzura
Obaveza je sahibi-uzuru, nakon što nastupi namasko vrijeme, oprati mjesto na kojem istječe mokraća ili krv, staviti povez na njega i pričvrstiti ga koliko je god u mogućnosti (kako bi spriječio daljne istjecanje) – osim ako iz opravdanog razloga ne smije staviti povez – uzeti abdest i odmah ristupiti obavljanju namaza. Ako odmah obavi namaz, izvršio je ono što se od njega traži i njegov namaz je validan, a toleriše se i odgaðanje namaza radi čekanja džemata ili se spremanja za namaz (oblačenje odjeće i sl.).

 
3. Dokazi
a) Dokaz za obavezu stavljanja poveza uzet je iz riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Hamni bint-Džahš kada mu se ona požalila na stalno istecanje krvi: ”Stavi komadić pamuka, to bi trebalo zustaviti krv.” A kada je rekla da je istjecanje puno jače od toga da bi se na taj način moglo zaustaviti, rekao je: ”Onda, stavi povez!” (Ebu-Davud, 287; Tirmizi, 128.; Ibn-Madže, 622.; Ahmed: 6/439., i drugi).
b) Dokaz da je sahibi-uzur obavezan uzeti abdest za svaki namaz i to nakon što nastupi njegovo vrijeme (ako bi uzeo prije namaskog vremena, njegov abdest smatrao bi se nevažećim) nalazimo u riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Zatim se abdesti za svaki namaz.” (Buharija, 226.).
c) A da je sahibi-uzur obavezan obaviti namaz odmah po stavljanju poveza i uzimanju abdesta na to upućuje šerijatsko pravilo: ”Onaj koji je prinuðen da uradi nešto što je u osnovi zabranjeno, ograničit će se samo na onome što je potrebno da bi izašao iz stanja prinude”. To bi u ovom slučaju značilo: u osnovi je zabranjeno klanjati namaz u stanju pravne nečistoće (hadesa), izuzetak je osoba kod koje je to stanje trajno, ako se ta osoba ograniči na vremnski period koji je potreban za povezivanje, abdest i obavljenje namaza ispunio je potrebu i ne smije je prelaziti.
 
4. Izuzetak
Definicija sahibi-uzura koju smo na početku naveli izuzima osobu kod koje stanje pravne nečistoće (hadesa) nije stalno (trajno, bez prekida), nego u odreðenim vremenskim periodima prestaje. Recimo, sat vremena joj curi mokraća, a zatim pola sata miruje. Takvoj osobi nije dozvoljeno obavljati namaz u vrijeme kada istječe mokraća, obaveza joj je sačekati do vremena kada istjecanje prestaje i klanjati, osim ako se boji da će izići namasko vrijeme, tada će klanjati kao i sahibi-uzur.
 
Tekućina koja izlazi zajedno sa mokraćom nije sperma nego vedj, a vedj ima isti status kao i mokraća – obaveza ga je oprati i abdestiti se poslije toga.
Sahibi-uzuru je bolje da ne predvodi džemat, jer ima učenjaka koji smatraju da on ne može biti imam i da je njegovo imamet neispravan, osim ako predvodi džemat koji je u istom stanju kao i on.

Prvi put objavljeno: subota, 27 Listopad 2007 01:32