Vijestiiiiii

S. Arabija: Umma islamska partija

356views

Deset saudijskih profesora je formiralo prvu političku partiju u Saudijskoj Arabiji. Nakon protesta u Egiptu i u Saudijskoj Arabiji  javljaju se pokreti za promjene. Spomenuti profesori su na tom planu osnovali Umma islamsku partiju.

Poznato je da u Saudijskoj Arabiji ne postoji nijedna politička partija jer je Saudija monarhija kojom vlada porodica Al Saud.

Osnivači Umma islamske partije poslali su zahtjev kralju Abdullahu da im odobri osnivanje partije.

Jedan od osnivača spomenute partije je šejh Mohammed bin Ghanim al-Qahtani, koji zna da je teško povjerovati da će kraljevska porodica dozvoliti osnivanje bilo kakve političke partije, ipak se nada i smatra da je krajnje vrijeme da se i u Saudiji dozvole političke slobode.

Bez obzira kako će na kraju završiti Umma islamska partija, ovo je dokaz da se i u Saudijskoj Arabiji okupljaju snage koje žele promjenu vlasti i reforme u zemlji.

(SAFF)