Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Vijestiiiiii

Rijaset IZ-a: Objavljen prvi izvještaj o islamofobiji u BiH

519views

Prvi Izvještaj o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predstavljen je javnosti danas, 18. 08. 2011. godine,  na pres konferenciji koja je održana u Sarajevu. Izvještaj su predstavili muftija vojni Ismail ef. Smajlović i Ekrem Tucaković, rukovodilac Službe za odnose s javnošću Rijaseta.

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici održanoj 28. aprila 2011. godine, na prijedlog Službe za odnose s javnošću, usvojio je Izvještaj o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji. Ovo je prvi izvještaj ovakve vrste nastao u okviru Islamske zajednice i obuhvata vremenski period od 2004. do 2011. g. Izvještajem su obuhvaćeni primjeri koji pokazuju raznolike vrste diskriminacije i netolerancije koje dolaze od različitih osoba i društvenih grupa. Premda postoji mnogo veći broj slučajeva nego što je prezentirano, u Izvještaj su uvršteni najizrazitiji, ili oni koji pomažu da se stekne što cjelovitiji uvid u frekventnost i raznovrsnost diskriminacije i netolerancije.

Izvještaj se sastoji od šest područja koja su bila u fokusu praćenja i analize: izjave državnih i političkih dužnosnika u kojima se manifestira diskriminacija, vrijeđanje i širenje predrasuda; lična i kolektivna dimenzija slobode vjere u medijima; sektor zapošljavanja; sektor obrazovanja; zatim diskriminacija i netolerancija u umjetničkim dijelima, i na kraju zločin iz mržnje kroz napade na muslimane, službenike i imovinu Islamske zajednice. Sastavni dio Izvještaja su preporuke organima i institucijama Bosne i Hercegovine i međunarodnim političkim organizacijama i organizacijama za zaštitu ljudskih prava. Izvještaj, također, donosi kraći pregled temeljnih instrumenata o zaštiti ljudskih prava i sloboda koji se najčešće krše, izjave istaknutih bivših i sadašnjih zvaničnika o islamofobiji, te ukazuje na stanovite teškoće oko definiranja termina islamofobija i dileme koje oko toga postoje.

Cilj Izvještaja je registriranje, upoznavanje i informiranje o slučajevima islamofobije, diskriminacije i netolerancije na osnovu vjere, ohrabrivanje žrtava netolerancije i diskriminacije da ispričaju svoja iskustva, podizanje svijesti da se slučajevi islamofobije, netolerancije i diskriminacije trebaju ozbiljno uzeti i da je potreban zajednički odgovor društva.

Sažetak Izvještaja

Islamofobija, diskriminacija i netolerancija prema muslimanima i islamskim vrijednostima je stvarnost i ozbiljan problem društva u Bosni i Hercegovini. Širenje predrasuda, netrpeljivosti, sijanje straha, vrijeđanje i izrugivanje vjerskim obredima i osjećanjima, zatim fizički napadi na džamije i mezarja, pokušaji diskriminacije u obrazovanju, diskriminacija u zapošljavanju, stavljanje u neprimjeren kontekst islamske terminologije, simbola i imamske profesije predstavljaju pojave kojima se ugrožavaju i krše ljudska prava muslimana i bitno utječe na njihov lični i društveni život.

Stvaranju ambijenta netolerancije i predrasuda doprinose neodgovorne izjave nekih političkih predstavnika i državnih funkcionera. Propusti i slabosti unutar rada državnih organa su posebno značajan izvor kreiranju ambijenta netolerancije, širenju predrasuda, straha i sumnji prema muslimanima.

Pojedini mediji postali su važan kanal javnog plasiranja sadržaja uvredljivog i netolerantnog karaktera. Primjena zakonskih normi i profesionalnih novinarskih standarda u cilju jačanja društvene odgovornosti medija, njegovanje kulture dijaloga, poštivanje ljudskog dostojanstva u javnom prostoru pokazalo se da su slabe tačke društva.

Predrasude i diskriminacija u sektoru traženja posla i zapošljavanja ostavljaju teške posljedice po ljudsku ličnost i dostojanstvo, posebno su ovim pogođene muslimanke koje nose maramu. Muslimanke sa maramom suočene su sa diskriminacijom prilikom zapošljavanja ili tokom obavljanja posla u javnom i privatnom sektoru.

Pružanje vjerskog odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama u više navrata bilo je predmet oštrih rasprava, pri čemu je korišten neprimjeren i uvredljiv jezik i upućivani su zahtjevi za izgon vjeronauke iz javnih škola, zatim je dovođeno vjersko podučavanje u korelaciju sa fašizmom, a naročito je bila intenzivna negativna medijska kampanja, u nekim periodima potpuno iracionalna, protiv islamske vjeronauke u Javnoj ustanovi „Djeca Sarajeva”.

Posljednjih godina zapaža se sve češća upotreba umjetničkih sadržaja i izraza u cilju širenja direktne ili indirektne netolerancije ili vrijeđanja vrijednosti islama i islamskih autoriteta. Naročito je to izraženo kroz objavljivanje uvredljivih karikatura, fotomontaža, putem muzičkih i kvazipoetskih sadržaja. Garantirana sloboda umjetničkog izražavanja ne smije kršiti garantiranu slobodu savjesti, religije i uvjerenja.

Zločin iz mržnje, napadi na vjernike, službenike i imovinu Islamske zajednice, registriran je u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine. Zločin iz mržnje se relativno često dešava, a naročito je ovom vrstom zločina pogođena povratnička, obično je to i manjinska populacija. Napadi na pojedine džamije su registrirani više desetina puta. Mete zločina iz mržnje su imami i muslimani prilikom odlaska u džamiju radi obavljanja vjerskog obreda, ili prilikom povratka kući iz džamije, kroz presretanje i upućivanje verbalnih prijetnji i psovki, a u više navrata su registrirani napadi na džamije i razbijanje prozora na džamijama dok su vjernici bili unutar džamije i obavljali molitvu.

Posebno izražen vid netolerancije i ispoljavanja mržnje u BiH jeste omalovažavanje i vrijeđanje najviših vjerskih autoriteta i zvaničnih organa Islamske zajednice. Naročita meta takvih postupaka bio je reisu-l-ulema Islamske zajednice dr. Mustafa Cerić, na čijoj su javnoj kompromitaciji duži vremenski period radili pojedini mediji. Provođenje tako sistematične i dugotrajne negativne medijske kampanje protiv reisu-l-uleme teško je zamislivo bez podrške ili odobravanja određenih političkih i ideoloških grupacija u društvu i predstavlja svojevrsni presedan.

Preporuke

I. Državnim organima i institucijama za zaštitu ljudskih prava u BiH

Islamofobija, diskriminacija i netolerancije prema muslimanima su prisutni i predstavljaju ozbiljan problem društva u Bosni i Hercegovini i nužno je uložiti potrebne napore da se eliminiraju uzroci diskriminacije i netolerancije, zatim da se osigura potpuna primjena standarda o slobodi vjere i uvjerenja, slobodi izražavanja, kolektivna dimenzija slobode vjere, pravo na vjersko obrazovanje, pravo na rad i zapošljavanje, izbjeglo donošenje zakona koji će biti diskriminirajući prema muslimanima.
Insistirati na jednakopravnosti i obavezi poštovanja ljudskog dostojanstva i života svakog čovjeka.
Prepoznati i osuditi islamofobiju, netoleranciju i diskriminaciju te osigurati stvarnu mogućnost muslimanima da u potpunosti sudjeluju u javnom životu u skladu sa zakonom, njihovim islamskim uvjerenjima i najvišim demokratskim standardima i vrijednostima.
Prikupljati podatke o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji prema muslimanima i objavljivati ih u izvještajima o stanju ljudskih prava.
Bez predrasuda štititi autonomiju vjerskih zajednica i unaprijediti dijalog s vjerskim autoritetima u vezi s pitanjem diskriminacije i netolerancije.
Osigurati da se kod zapošljavanja vrednuje svaka osoba prema njenom obrazovanju, stručnosti i sposobnostima, osigurati pod jednakim uvjetima svima mogućnost jednakog pristupa traženju posla i zapošljavanja, te raditi na eliminaciji uzroka diskriminacije s kojom se susreću muslimanke sa maramom.
Zajednički raditi na jačanju odgovornosti medija, posebno javnih servisa, u borbi protiv širenja predrasuda, straha i sumnjičenja prema muslimanima i kreiranju ambijenta poštovanja ljudskog dostojanstva i poštivanja svih ljudskih prava.

II. Državama članicama EU, Evropskoj komisiji i Vijeću Evrope

Pažljivo pratiti pojave islamofobije, diskriminacije i netolerancije prema muslimanima i poduzeti odgovarajuće mjere radi eliminiranja i prevencije takvih pojava.
Prikupljati podatke o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji čije su žrtve muslimani.
Riječima i djelom promovirati jednakopravnost, slobodu i zaštitu autonomije vjerskih zajednica i unapređivati dijalog s vjerskim autoritetima u pitanjima vjerskih prava i sloboda, diskriminacije i netolerancije.
Osigurati da se kroz zakon i zakonske inicijative eliminira svaki vide diskriminacije i netolerancije prema muslimanima.
U izvještajima o stanju ljudskih prava i temeljnih sloboda objavljivati slučajeve islamofobije, diskriminacije i netolerancije prema muslimanima.

III. Specijalni izvjestilac za ljudska prava UN, OSCE/ODIHR/TANDIS

Prikupljati podatke i posvetiti posebnu pažnju na pitanje islamofobije, diskriminacije i netolerancije protiv muslimana u svojim izvještajima o stanju ljudskih prava, te u izvještajima preporučiti državama i vladama odgovarajuće mjere prevencije.
Ukazivati i osuđivati slučajeve diskriminacije muslimana.
Koristiti svoje kapacitete i mogućnosti u borbi protiv netolerancije i diskriminacije muslimana kroz uvrštavanje u svoje progame rada pitanja islamofobije, netolerancije i diskriminacije muslimana.
Podizanje svijesti o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji prema muslimanima u svim zemljama članicama UN i OSCE regije.
Neposredan rad sa predstavnicima islamskih zajednica i muslimanskih organizacija i udruženja i jačati odnos s nevladinim organizacijama koje rade u području borbe protiv diskriminacije.
Ohrabriti vlade da prate poštivanje prava muslimana.
Posebnu pažnju posvetiti analiziranju zakonodavstva u državama u pogledu diskriminacije i netolerancije prema muslimanima.
Poticati medije da ne šire predrasude prema muslimanima i insistirati na profesionalnim novinarskim kodeksima i standardima.

Kršenje međunarodnih standarda o ljudskim pravima

Izvještaj podsjeća da zabrana diskriminacije, netolerancije, zločina iz mržnje, s jedne, te omogućavanje jednakih uvjeta za rad i zapošljavanje, ravnopravan pristup obrazovanju i njegovanje kulturnog i vjerskog identiteta, kako pojedinaca tako i društvenih grupa s druge strane, spada u osnovne pretpostavke slobodnog demokratskog društva. U tom kontekstu na međunarodnom i regionalnom nivou usvojeno je više instrumenata i standarda kojima se garantiraju svakom pojedincu sloboda govora, mišljenja, savjesti, religije i uvjerenja kao temeljnih ljudskih prava. Imajući to na umu Izvještaj se oslanja na općeprihvaćene međunarodne i regionalne instrumente zaštite ljudskih prava i borbe protiv dskriminacije na osnovu religije i uvjerenja, a prezentirani primjeri svjedoče o kršenju temeljnih dokumenata kao što su Opća deklaracija o ljudskim pravima UN iz 1948., Deklaracija o eliminaciji svih oblika netolerancije i diskriminacije na temelju religije ili uvjerenja UN iz 1981., Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Povelje Evropske unije o temeljnim pravima.

Također Izvještaj je ilustriran izjavama više istaknutih nosilaca političkih, državnih i društvenih funkcija koji su u svojim javnim istupima ukazali na islamofobiju, diskriminaciju i netoleranciju prema muslimanima i vrijednostima islama, ili na to da su neke bitne odluke i koraci od velikog utjecaja na život muslimana bili inspirirani predrasudama prema muslimanima i islamu.

Prvi Izvještaj o islamofobiji, diskriminaciji i netoleranciji na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini javnosti je dostupan na Rijasetovom web portalu www.rijaset.ba.

(rijaset.ba)


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835