Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
ISTAKNUTORazličite teme

Razlikovanje od nevjernika – intencija šerijata

8.7kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić

Bojte se Allaha dž.š., i budimo mu zahvalni na tome što nas je učinio sljedbenicima najboljeg ummeta koji se ikada pojavio na zemaljskoj kugli. Ummet Muhammeda s.a.w.s., je najbolji ummet, i ta skupina ljudi je najponosnija i najčasnija skupina ljudi, kako Allah dž.š., kaže: „Ponos pripada samo Allahu, Njegovom Poslaniku i vjernicima!“ (el-Munafikun, 8.) – dok su licemjeri ti koji misle da će ponos ostvariti u nečem drugom mimo Allaha dž.š., mimo Njegovog Poslanika s.a.w.s., i mimo muslimana-vjernika!

Islam traži od svojih sljedbenika udaljavanje od svake vrste grijeha ne bitno je li u pitanju širk-idolopoklonstvo, kufr-nevjerstvo, bid’at-izmišljotine ili fisk-poroci. Islam zabranjuje sljedbenicima svojim sve ono u čemu je oponašanje nevjernika, njihovih običaja, simbola itd..

Allahov Poslanik s.a.w.s., je brojna islamska pravila i propise obrazložio time da se na taj način razlikujemo od Jevreja i Kršćana i ostalih nevjerničkih skupina što nam ukazuje na to da je razlikovanje od nevjernika jedna od intencija i ciljeva Šeriata i Islama.

Stavljajući akcenat na to da ponos pripada samo Allahu, Njegovom Poslaniku i vjernicima – Allah dž.š., zabranjuje vjernicima da slijede put nevjernika ne bitno jesu li Jevreji ili kršćani u pitanju ili pak ostali idolopoklonici i nevjernici. Allah dž.š., je zabranio muslimanima poistovjećivanje sa nevjernicima, te slijeđenje njihovih običaja i prakse njima svojstvene. Allah dž.š., kaže: „Ne povodi se za njihovim izmišljotinama tamo gdje ti je jasna Istina došla!“ (el-Ma’ida, 48.); „O Poslaniče, boj se Allaha, i nemoj se pokoravati nevjernicima i licemjerima; Allah sve zna i Mudar je!“ (el-Ahzab, 1.)

Razumom obdarene osobe nemaju sumnje u to da je oponašanje nevjernika i poistovjećivanje sa njima najveći oblik pokoravanja njima, što nam je Allahov Poslanik s.a.w.s., zabranio brojnim hadisima, poput jasnog hadisa kojeg bilježi Ebu Davud u Sunenu, br.4031., od Abdullaha b. Omera r.a.: „Ko oponaša neki narod – on pripada njima!“

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Ono na šta nam u najmanju ruku ukazuje ovaj hadis jeste da je oponašanje nevjernika haram – strogo zabranjeno djelo, i ako nam hadis svojom vanjštinom ukazuje na nevjerstvo muslimana koji oponaša nevjernike!“ (Pogledaj: Iktida’ul-Siratil-Mustekim, 1/270.)

U komentaru značenja citiranog hadisa imam el-Munavi i el-Alkami rhm., kaže: „Svako vanjsko oblačenje odjeće i ukrasa i poistovjećivanje sa nevjernicima u njihovoj nošnji, te oponašanje njihovog načina oblačenja i ostalih običaja svojstvenim njima.“

Imam el-Kari rhm., kaže: „Ko se poistovjeti sa nevjernicima u njihovoj odjeći i ostalom, ili se poistovjeti sa fasicima-griješnicima, pokvarenjacima, ili se poistovjeti sa zahidima i dobrim ljudima – on pripada njima (tj.u grijehu ili sevapu)!“

Imam el-Alkami rhm., kaže: „Ko se poistovjeti sa dobrim ljudima ukazaće mu se čast kao i njima, a ko se poistovjeti sa griješnicima – neće mu se ukazati čast. Ko na sebi bude imao neko od obilježja časnih ljudi – biće počašćen pa makar i on sam po sebi ne bio častan!“ (Pogledaj: Avnul-Ma’abud, br.4031.)

Ovaj hadis je klasišno i jasno upozorenje svakom muslimanu da se ne smijemo poistovjećivati sa nevjernicima u svemu onome što je svojstveno samo njima! Poistovjećivanje sa nevjernicima u njihovoj vanjštini urađa određenom dozom ljubavi i prijateljstva prema njima u srcu i duši onoga koji to čini. Isto tako ljubav prema nevjernicima u srcu i duši urađa plodom vanjskog poistovjećivanja sa njima! Sve navedeno nam potvrđuje iskustvo. Allah dž.š., kaže: „O vjernici, nemojte Jevreje i kršćane uzimati za bliske i prisne prijatelje i zaštitnike; oni su samo jedni drugima zaštitnici i prijatelji! Ko ih sebi za zaštitnika i prijatelja uzme – on je jedan od njih, a Allah neće uputiti na pravi put one koji su nepravedni!“ (el-MA’ida, 51.)

Šejh Salih Alu Šejh kaže: „Ljubav i mržnja prema nevjernicima se dijeli na tri vrste:

  1. Ljubav i prijateljivanje sa nevjernicima zbog njihove „vjere“ i nevjerstva na kojem su. Ova vrsta prijateljevanja je kufr-nevjerstvo.
  1. Ljubav i prijateljivanje sa nevjernicima zbog njihovog dunjaluka, biznisa, poslovanja i para – što spada u haram djela i pokuđenu vrstu prijateljevanja i poslovanja s njima.
  1. Ljubav i prijateljivanje sa nevjernicima kao vid zahvale zbog određenih dobrih djela i blagodati, ili zbog rođaštva i blizine – ova vrsta dobročinstva prema onima koji nemaju krvave ruke spram muslimana je dozvoljena. (Pogledaj: Ittihaful-Sa’il bima fil-Tahavijja min mesa’il)

Dakle, dozvoljeno je družiti se sa nevjernikom koji nema krvave ruke spram muslimana zbog toga što nam je blizu – komšija ili rođak ili ortak na poslu, ili zbog toga što je pošten i lijepog ponašanja i ahlaka, ili je osoba učena itd.. Allah dž.š., kaže: „Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični – & ali vam zabranjuje da prijateljujete sa onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu.“ (el-Mumtahine, 8-9.)

Šejh Suhejl Hasen kaže: „Poistovjećivanje sa Jevrejima ili kršćanima i ostalim vrstama nevjernika, u dunjalučkim pitanjima, nije dozvoljeno osim uz sljedeće uslove:

  1. Da nije u pitanju nešto što spada u domen njihovih običaja i tradicije po čemu su svojstveni samo oni.
  2. Da nije u pitanju nešto što spada u domen njihovog vjerozakona što se da potvrditi pouzdanom predajom – ajetom ili hadisom ili mutevatir predajom, poput činjenja sedžde pozdrava što je bilo dozvoljeno prijašnjim generacijama.
  3. Da nema u našem Šeri’atu nešto što nam direktno govori o tome – pa ako ima nešto što govori o slaganju sa tim činom ili neslaganju – postupiće se po tome kako Šeria’at nalaže.
  4. Da poistovjećivanje sa nevjernicima ne vodi suprostavljanju nekom od šeri’atskih propisa.
  5. Da nije u pitanju poistovjećivanje vezano za njihove praznike.
  6. Da poistovjećivanje bude u granicama potrebe i nužde, te da ne prelazi tu granicu. (Pogledaj: Kitabul-Sunen vel-Asar fil-Nehji anil-Tešebbuhi bil-Kufar, str.58-59.)

Allahov Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ne pripada nama onaj koji oponaša druge! Nemojte se poistovjećivati sa Jevrejima i Kršćanima!“ (Tirmizi, br.2965.)

Poistovjećivanje sa nevjernicima nema samo jedan oblik ili nekoliko njih – već je zabrana mnogo šira i dublja. Na razne načine se musliman može poistovjetiti sa nevjernicima što se može negativno odraziti na akidu i vjerovanje jednog muslimana, te ljubav i mržnju spram onoga što Allah dž.š., voli ili ne voli. Poistovjećivanje sa nevjernicima i griješnicima može se negativno odraziti na ahlak i ponašanje muslimana koji kasnije, zbog toga, može preći na njihovu stranu i uputiti se njihovom stazom, što ga na kraju krajeva može izvesti iz Islama i učiniti ga nemuslimanom, Allah da nas i naše potomtvo sačuva toga. Poistovjećivanje sa nevjernicima čini to da vjernik počne voljeti i podržavati nevjernike i da prestane se odricati od njih i njihovih nedjela.

Jedna od velikih fitni današnjice i iskušenja jeste oponašanje i povođenje za običajima, modom i praksom specifičnom za jevreje, kršćane i ostale vrste nemuslimana! Velik broj muslimana se počeo ponašati onako kako se ponašaju nevjernici, oponašajući ih u njihovim običajima, „bontonu“ ponašanja, bivši opsjednuti njima i načinom njihovog života.

Ovo je sušto obistinjenje poslanikovih s.a.w.s., riječi, koje nam prenosi Ebu Hurejre r.a.: „Neće nastupiti Sudnji Dan, sve dok moj ummet, pedlju po pedlju, lakat po lakat, ne počne oponašati i imitirati prijašnje narode! Bi rečeno: O Allahov Poslaniče, je li u pitanju oponašanje persijanaca i bizantijaca? Poslanik s.a.w.s., reče: Pa koga drugo osim njih!?“ (Buhari, br.7319.)

U drugoj predaji od Ebu Se’ida r.a., stoji da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Oponašaćete običaje i praksu prijašnjih naroda, pedlju po pedlju, lakat po lakat, pa i kad bi u gušterovu rupu se zavukli – vi bi ste tamo otišli za njima. Rekosmo: O Allahov Poslaniče, jesu li u pitanju jevreji i kršćani? Poslanik s.a.w.s., reče: Ko bi drugi do oni!?“ (Buhari, br.7320.)

Imam Ibnu Bettal rhm., kaže: „Poslanik s.a.w.s., je dao svome Ummetu do znanja da će se povoditi za izmišljotinama jevrejsko-kršćanskim, za njihovim novotarijama i nemoralom, kao što se dešavalo i ranije. U brojnim hadisima, Poslanik s.a.w.s., je nagovjestio da će ahiriz-zeman biti zlo, i da će Sudnji Dan nastupiti nad najgorim ljudima, i da će vjera opstajati samo odabranih među ljudima!“ (Pogledaj: Fethul-Bari, 13/301.)

Imam el-Muhelleb rhm., kaže: „Poslanik s.a.w.s., nas je obavijestio da će njegov ummet, prije nastupa Sudnjega Dana, slijediti razne izmišljotine, novotarije i običaje nemuslimana, kao i njihov upropaštavajući nemoral, kako su to činili persijanci i vizantijci – sve dok se vjera kod ljudi nije oštetila!“ (Šerhu Sahihil-Buhari, Ibnu Bettal, 10/366.)

Mi smo svjedoci tome da su se muslimani našega doba, zadnjeg stoljeća kojeg najbolje pamtimo, umnogome poveli za jevrejima i kršćanima, za zapadom ili istokom, pa su naši muškarci počeli oponašati njihove muškarce, a naše žene su počele imitirati njihove žene, bivši vidno iskušani njima, što je neke dovelo i do toga da napuste islam i da se pokrste ili požidove. Umislili su da ne mogu postići kulturno-civilizacijski nivo ako se ne odreknu Kur’ana Allaha dž.š., i Sunneta Njegovog Poslanika s.a.w.s.!?

Ko je upoznat na pravi način sa islamom i njegovom historijom, on zna kako su prvi muslimani uspjeli da pomoću islama – Kur’ana i Sunneta, dođu na najviši mogući nivo kulturno-civilizacijskog zemaljskog života, i zna kako su potonje generacije muslimana spale na najniži mogući nivo kulturno-civilizacijskog zemaljskog života, zbog njihovog udaljavanja od islamskog nauka, i kur’ansko-sunnetskih principa, koji su sušta Božija pravila i zakoni važeći do Sudnjega Dana!

Muslimani potonjih generacija, odbijajući se od ‘ilma i uleme, od znanja i učenjaka, postali neznalice kako u pitanjima dina tako i u pitanjima dunjaluka; zbog napuštanja učenja islama – velik broj muslimana je zastranio u svome vjerovanju, tako da se neki od današnjih muslimana znaju pomoliti i nekom drugom mimo Allaha dž.š., i zatražiti od njega sreću, nafaku ili zdravlje – što je klasična vrsta širka-idolopoklonstva, a imamo i nekih koji apsolutno niječu postojanje i pravo na obožavanje Allaha dž.š. – što je klasična vrsta kufra-ateizma i nevjerstva!

Kod velikog broja muslimana – od islama postoji samo ime, a od skora su neki počeli i imena neislamska nadjevati. Mnogo muslimana bježi od pravila i zakonika šeri’ata i islama, i povodi se za zakonima i pravilima nemuslimana, pa nema ljepšeg opisa za takvo ponašanje muslimana od riječi Poslanika s.a.w.s.: „…pedlju po pedlju, lakat po lakat, pa i kad bi u gušterovu rupu se zavukli – vi bi ste tamo otišli za njima….“

Imam el-Nevevi rhm., kaže: „Pod pedljom, laktom i gušterskom rupom se misli na detaljnost opisa muslimanskog oponašanja nevjernika, a oponašanje i imitiranje će se odnositi na njihove grijehe i nemoral i izmišljotine i novotarije – ne na klasični prelazak u njihovu vjeru. Ovaj hadis je očita mu”udžiza i nadnaravnost poslanstva Muhammeda s.a.w.s., jer nas je obavijestio o onome što će se dešavati nakon njegove smrti!“ (Pogledaj: Šerhul-Nevevi ‘ala Muslim, 16/219.)

Od Abdullaha b. Amra r.a., stoji da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Moj ummet će snaći ono što je snašlo jevreje – sinove Israilove, stopu po stopu, pa ako se među nemuslimanima nađe neko ko će javno počiniti blud sa svojom majkom – naći će se neko iz moga ummeta ko će učiniti isto to. Jevreji su se podijelili na 72 grupacije i sekte, a moj ummet će se podijeliti na 73 grupacije i sekte. Sve će ići u džehennemsku vatru izuzev jedne grupe muslimana! Bi rečeno: Koja je to spašena skupina muslimana o Allahov Poslaniče? Reče: Spašena skupina muslimana su oni koji budu na onome na čemu sam ja i moji ashabi!“ (Hasen. Sunen Tirmizi, br.2641.)

U oponašanje grijeha i nemorala će spadati: alkohol, droga, duhan, pijančenje, žurke, diskoteke i tehno klubovi – što današnja omladina sve od reda smatra samim nepretkom, kulturom i civilizacijom, a u oponašanje izmišljotina i novotarija jesu proslavljanje tzv. Nove Godine, godišnjice nevjerničkih država, kićenje jelke, obilježavanje Dana zaljubljenih – svetog Valentina, obilježavanje Ilijin-dana i ostalih dana – malo im dana bilo svima onima koji tako rade!

Molimo Allaha dž.š., da nas i našu djecu sačuva kršćansko-židovskog puta, i da nas sačuva svih tipova grijeha i novotarija a pogotovu onih specifičnih za jevreje i kršćane. Amin, ja rabbel-‘alemin!

 

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835