Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Hutbe

Razlikovanje dobra od zla

1.6kviews

Preveo: Salih ef. Haušić

Hvala Allahu na blagodatima i dobru koje nam čini, koji nam je dozvolio sve što je lijepo i korisno, a zabranio sve što je ružno i štetno, i koji nam je darovao blagodati koje se vide i koje se ne vide. Uzvišeni je obećao da će Svoje blagodati uvećati zahvalnima, a zaprijetio žestokom kaznom nezahvalnima. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jedinog, On nema sudruga, i svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.s, Njegov rob i poslanik s kojim Allah upotpuni Svoju vjeru i Svoju blagodat i ukaza na pravi put, neka je salavat na njega, njegovu časnu porodicu, ashabe koji su ga nesebično pomagali i slijedili svjetlo koje je njemu objavljeno, kao i na one koji njega slijede u dobru do Sudnjeg dana. 

O ljudi, bojte se Uzvišenog Allaha, pokoravajte Mu se i klonite se onoga što vam je zabranio, da biste se spasili.

O ljudi, Uzvišeni Allah kaže Svome Poslaniku, s.a.v.s.:

”Reci: ‘Nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno (ono što je zlo i ono što je dobro) makar što te iznenađuje mnoštvo onoga što je zabranjeno. Zato se Allaha bojte, o vi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli.” [1]

Od Allahovih blagodati je i to što je u životu na ovom svijetu stvorio suprotnosti: lijepo i ružno, dobro i zlo, ispravno i pogrešno, vjernika i nevjernika, korisno i štetno, kako bi Svoje robove na ispit stavio.

U ovom plemenitom ajetu kaže se da habis i tajjib nisu isti. Habis je sve ono što je loše, ružno i zabranjeno, a tajjib je sve ono što je dobro, lijepo i dopušteno. Shodno tome, habis i tajjib ne mogu biti isto, jer je habis štetan i upropaštavajući, a tajjib koristan i dobar. Ako se omjer štetnog poveća, ili se pokvari ono što je bilo dobro i korisno, to se mora znati i blagovremeno razotkriti. Pojam habis (loš) može se odnositi na osobe, postupke, riječi, imetke, jela i pića. Dakle, sve spomenuto može biti habis (loše) ili tajjjib (dobro), tako da dobro i loše od spomenutih stvari nikada ne mogu biti isti.

Loši ljudi nikada ne mogu biti kao dobri, dakle oni nisu isti. Uzvišeni Allah kaže:

”Zar da vjernik bude isti kao grješnik? Ne, oni nisu isti” [2];

”Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na zemlji, ili, zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s grješnicima?” [3] ;

”Misle li oni koji čine zla djela, da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!” [4] ;

”Nisu jednaki stanovnici Džehennema i stanovnici Dženneta; stanovnici Dženneta će ono što žele postići” [5] ;

”Zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti?! Šta vam je, kako rasuđujete?”[6]

 

Isto tako dobra i loša djela ne mogu biti isto. Uzvišeni Allah kaže:

”Dobro i zlo nisu isto…” [7]

 

Dobre i loše riječi, također, ne mogu biti isto. Uzvišeni Allah kaže:

”Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu; ono plod svoj daje u svako doba koje Gospodar njegov odredi – a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo: iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka.” [8]

Allah, subhanehu ve te’ala, obavještava da se Njemu podiže lijepa riječ:

”…k Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On prima…” [9]

 

Također, nisu jednaki halal i haram imetak. Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavijestio nas je da Allah, subhanehu ve te’ala, sadaku prima samo iz imetka koji je halal, a ne prima je od imetka koji je loš i haram, pa kaže: ”Ko udijeli sadaku iz imetka stečenog na halal način, a Allah prima samo halal, to Milostivi prihvata u Svoju desnu ruku…” [10]

Omer, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Allah, dž.š., ne prima namaz bez abdesta, niti prima sadaku iz gulul-imetka!”[11] Gulul-imetak je nešto što se bespravno  uzme od ratnog plijena ili iz državne kase, a sve što se bespravno stekne je habis – loše i zabranjeno.

Isto tako, lijepa i čista jela ne mogu biti ista kao ona jela koja su ružna. Neka jela je Uzvišeni Allah dozvolio jer su dobra i korisna, a neka je zabranio jer zna da su za nas štetna, i ta jela spadaju u loša jela. Zato Uzvišeni Allah kaže pri govoru o Svom Poslaniku: 

”…koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti….”[12]

Konzumiranje halal jela i pića pozitivno utječe na srce, tijelo i ponašanje, a konzumiranje haram jela i pića loše utječe na čovjekovo srce, tijelo i ponašanje. Uzvišeni Allah kaže:

”O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!” [13];

”O vjernici, jedite ukusna djela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!” [14]

Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom je proučio ovaj ajet, a potom je spomenuo čovjeka koji nakon dugog puta, prašnjav i raščupane kose, diže ruke i moli: ”O Gospodaru, o Gospodaru!”, a hrani se od harama, pije od harama, oblači se od harama, i odgojen je na haramu, pa kako da mu se Allah odazove!?”  [15]

Uzvišeni Allah je čist od bilo kakve manjkavosti i nedostataka, i On prima samo ona djela koja su dobra i u kojima nema nikakve manjkavosti i u kojima nema onoga što ih kvari, kao što su djela koja se čine zbog ljudi i ugleda, samodopadljivost i drugi oblici širka. On prima sadaku samo iz halal imetka i prima samo lijepe riječi, kao što to kaže u Kur’anu: ”…k Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On prima…” [16]

Isto tako Allah, subhanehu ve te’ala, prima dobra djela samo od dobrih ljudi, a dobar je samo pravi vjernik. Zapravo, mu’min je sav dobar: dobri su mu i srce i jezik i tijelo. U mu’minskom srcu je iskrena vjera, jezikom spominje Allaha, a ostalim organima čini druga dobra djela, koja su ustvari plod njegove vjere – imana, a po tom imanu je i on sam dobio naziv mu’min – vjernik. Sva ta dobra koja se nalaze pri mu’minu – vjerniku, Allah prima, kao što se kaže u ettehijjatu: ”Pozdravi Allahu, blagoslovljeni i dobri!”

Najbolja podrška čovjeku u činjenju dobrih djela je halal ishrana, ali isto tako haram ishrana najčešće pokvari dobro djelo i bude zapreka za njegovo primanje, kao što se kaže u hadisu: ”O Gospodaru, o Gospodaru!”, a hrani se od harama, pije od harama, oblači se od harama, i odgojen je na haramu, pa kako da mu se Allah odazove!? [17]

Ovaj hadis ukazuje na to da se dova ne prima od onoga ko jede haram hranu, pije haram pića i oblači haram odjeću, i ovo bi trebalo da bude najozbiljnije upozorenje onima koji sakupljaju imetak na haram način i koji do imetka dolaze putem kamate, mita, laganja, varanja pri trgovanju, uzurpiranja tuđih imetaka, lažnim zaklinjanjem, krivokletstvom i lažnim svjedočenjem.

   Ova činjenica trebalo bi da spriječi i one koji konzumiraju haram, jedu haram hranu, piju opojna pića, koriste droge, kao što su opijum i hašiš, i u sebe unose te štetne materije koje uništavaju razum, ljudsku prirodu, slabe tijelo, ubijaju ljudskost u osobi i odvode čovjeka u kaljužu grijeha i razvrat. Pa kako da mu dova bude uslišana!? Kako može tijelo nahranjeno haramima biti aktivno u činjenju ibadeta i kako ta osoba može biti od dobrih kada konzumira takve nečistoće!?

Braćo, bojte se Allaha i klonite se onoga što vam je Uzvišeni Allah zabranio. Halal vam je dovoljan da nikada ne posegnete za haramom. Uzvišeni Allah kaže:

”…pa budite što dalje od kumira poganih i izbjegavajte što više govor neistiniti.”[18]

Naviknite svoje jezike da govore lijepe riječi, uče Kur’an, slave svoga Gospodara, izgovaraju mnogo riječi ”la ilahe illallah”, veličaju Allaha, da biste bili od onih za koje Uzvišeni Allah kaže:

”Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na put Onoga koji je hvale dostojan.”  [19]

Klonite se zabranjenog govora: laži, ogovaranja, prenošenja tuđih riječi, kuđenja drugih, krivokletstva, lažnih zakletvi i bestidnog govora, i takav govor nemojte uopće ni slušati, kako biste bili od onih koje Uzvišeni Allah spominje u Kur’anu:

”…a kada čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: ‘Nama naša djela, a vama vaša djela; mir vama! Mi ne želimo društvo neukih”’[20] ;

”O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju. I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo; i bojte se Allaha u kojeg vjerujete.”[21]

Allaha molimo da se okoristimo uputom iz Njegove Knjige i sunnetom Njegovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s.. Od Allaha oprosta tražim za sebe i za vas i za sve druge muslimane od svih grijeha, a tražite oprosta i vi, jer On grijehe oprašta i milostiv je.

 

Drugi dio hutbe

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Uzvišeni nas je stvorio, On nas opskrbljuje  i neće nas prepustiti samima sebi, nego je odredio vrijeme u kome će nagraditi one koji dobra djela čine, a kazniti one koji čine zla djela:

”A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.” [22]

Zahvaljujem Mu na blagodatima koje se izbrojati ne mogu, i svjedočim da drugog istinskog boga osim Njega nema i On nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, kome je Allah i ranije i kasnije pogreške oprostio, ali je on ipak, iz zahvalnosti Allahu, na namazu toliko ostajao da bi mu noge oticale od stajanja, neka je salavat i selam na njega, njegovu časnu porodicu, odabrane ashabe, tabiine i sve one koji njega slijede do Sudnjeg dana.

A zatim:

Braćo, bojte se Uzvišenog Allaha i budite iskreni, dobri Allahovi robovi. Klonite se loših ljudi i onih koji nered prave, jer Uzvišeni Allah vam je to naredio u Jasnoj Knjizi:

”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. – Allah je doista silan i mudar” [23];

”Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore; njih čeka oprost i veliko obilje”  [24], tj. nevaljale žene i nevaljale riječi su samo za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci i nevaljale riječi su za nevaljale žene, jer oni nisu ni zaslužili bolje. Čestite žene i lijepe riječi su za čestite muškarce, a čestiti muškarci i lijepe riječi su za čestite žene.

Sa svakom od ove dvije skupine postupa se na način koji joj dolikuje, stupa se u brak sa sebi sličnom i obraća se riječima koje joj dolikuju.

I kao što je Uzvišeni Allah učinio da se čestiti razlikuju od nevaljalih na ovom svijetu, obavještava nas da će se oni razlikovati i na drugom svijetu:

”Na dan kad nastupi Čas oživljenja – ljudi će se razdvojiti: oni koji su vjerovali i oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Naše i susret na Sudnjem danu poricali – u trajnoj će muci biti.”[25]

Džennet je kuća čestitih, kao što kaže Uzvišeni Allah:

”A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu – a kapije njegove već širom otvorene – čuvari njegovi će im reći: ‘Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!”’ [26]

”…kojima su meleki dušu uzeli u času kad su nevjernici bili. I oni će se pokoriti i reći: ‘Mi nismo nikakvo zlo činili!’ – ‘Jeste, Allah, doista, dobro zna ono što ste radili.”’ [27]

Džehennem je kuća nevaljalih, kao što kaže Allah, subhanehu ve te’ala:

”…da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u Džehennem bacio. Oni će doista biti izgubljeni.” [28]

Allahovi robovi, bojte se Allaha i znajte da dobra djela i dobri ljudi nisu kao loša djela i pokvareni ljudi. Budite od onih koji su dobri i koji vjeruju, konzumirajte samo halal opskrbu, govorite samo lijepe riječi, Allahu se približavajte samo dobrim djelima, udjeljujte sadaku samo od halal imetka, da biste stigli u Džennet – kuću čestitih. Klonite se ružnih riječi, haram jela, stjecanja haram imetka i budite što dalje od nevaljalih ljudi i žena, kako biste bili pošteđeni teškog obračuna na Sudnjem danu i ušli u Džennet svoga Gospodara, koji vam kaže:

”A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu – a kapije njegove već širom otvorene – čuvari njegovi će im reći: ‘Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!”’ [29]

 

Bože moj, blagoslovi Muhammeda, s.a.v.s., i rod Muhammedov, s.a.v.s.,  kao što si blagoslovio  Ibrahima, a.s.,  i rod Ibrahimov, a.s., zaista si Ti hvaljen i slavljen. Bože moj, obaspi blagodatima Muhammeda, s.a.v.s., i rod Muhammedov, s.a.v.s., kao što si blagodatima obasuo Ibrahima, a.s.,   i rod Ibrahimov, a.s.,  zaista si ti hvaljen i slavljen!

Bože, pokrij mahane muslimana i daj da oni budu sigurni. Bože, pomozi islam i muslimane u svim krajevima svijeta. Bože, Svoju pomoć im pruži! Allahu naš, mi drugog istinskog  boga osim Tebe nemamo, spusti nam plodonosnu kišu i nemoj nam je uskratiti. Bože, pomozi ljude i ostale robove Svoje. Bože, nemoj nam, na ovom mjestu, ostaviti nijednog grijeha neoproštenog, niti brige a da je ne otkloniš, niti duga a da ga ne vratimo, niti teškoće a da je ne olakšaš. Bože, učini naša prsa prostranim, olakšaj nam, uputi nas da činimo dobra djela, jer tome niko osim Tebe ne može uputiti. Naša posljednja dova su riječi: ”Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!”

 

 

 [1]  El-Maide, 100.

[2]   Es-Sedžda, 18.

[3]   Sad, 28.

[4]  El-Džasije, 21.

[5] El-Hašr, 20.

[6] El-Kalem, 35-36.

[7] Fussilet, 34.

[8]   Ibrahim, 24-26.

[9]  Fatir, 10.

[10]  Muttefekun alejhi.

[11]   Muslim.

[12]   El-E’araf, 157.

[13]   El-Mu’minun, 51.

[14]   El-Bekare, 172.

[15]   Muslim.

[16]   Fatir, 10.

[17]   Muslim.

[18]   El-Hadždž, 30.

[19]   El-Hadždž, 24.

[20]  El-Kasas, 55.

[21]   El-Maide, 87-88.

[22]   Fussilet, 46.

[23]   Et-Tevbe, 71.

[24]  En-Nur, 26.

[25]   Er-Rum, 14-16.

[26]   Ez-Zumer, 73.

[27]   En-Nahl, 28.

[28]   El-Enfal, 37.

[29]   Ez-Zumer, 73.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835