Hutbe

Ramazanski bajram

2.7kviews

Preveo: Mr. Emir Demir

Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber kebira, vel-hamdu lillahi kesira, ve subhanallahi bukreten ve esila! Zahvala pripada Allahu koji je Svojim robovima olakšao put ibadeta i dao im praznik koji im dolazi i ponavlja se svake godine nakon završetka posta, koji im je u kontinuitetu dao sezone činjenja dobra kako bi im isplatio nagrade i uvećao Svoje neizmjerne blagodati. Samo što se završi mjesec posta, dolaze mjeseci hadždža ka Allahovoj čistoj kući.

Zahvaljujem Allahu koji je najpreči da Mu se zahvaljuje i na blagodatima šukr izražava. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha, Jedinoga, koji sudruga nema, svjedočenjem koje onaj koji izgovori biva siguran, i ko po njemu bude postupao, bit će spašen na Dan velikog užasa. Svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Njegov poslanik, čovjek kojem će biti ukazana visoka pozicija (šefat) na Sudnjem danu i Kevser (džennetski izvor), neka su na njega Allahov blagoslov i mir, na njegovu porodicu i sve ashabe do Dana proživljenja i okupljanja.

A zatim:

O ljudi, bojte se Allaha Uzvišenog i zahvaljujte Mu na blagodatima koje vam je ukazao, na upotpunjenju mjeseca posta, te Ga molite da primi vaša djela koja ste činili u vidu posta i namaza, i oprosti vam vaš nemar i nepokornost. Znajte da je ovaj dan praznični dan u kojem se vjernici raduju zbog od Allaha date blagodati, upotpunjenja mjeseca njihovog posta, obavljanja dobrovoljnih namaza, kao i korištenja Njegovih blagodati i provođenja svoga vremena u pokornostima i djelima koja ih Njemu približavaju. Iskazivanje radosti i veselja radi toga je šerijatski utemeljeno.

Radost i veselje zbog postizanja prolaznih strasti i ostvarivanja prolaznih ambicija, pokuđeni su i neutemeljeni. Uzvišeni kaže:

“Reci: ‘Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.’”[1]

Ovaj dan je dan zahvale i zikra, jela, pića i prekidanja posta. U ovom danu zabranjeno je postiti jer se time izbjegava ugošćivanje radi Allaha, azze ve dželle, i suprotstavlja se Njegovoj naredbi, jer je u ovome danu propisao jelo i piće. Kada je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,  došao u Medinu, njeni stanovnici imali su dva praznična dana u kojima su se zabavljali, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s,  rekao: ”Allah vam je ta dva dana zamijenio sa dva bolja, to su dan Ramazanskog i Kurbanskog bajrama.”[2] Allah je ovome ummetu zamijenio ova dva dana igre i zabave sa dva dana zikra, zahvale i oprosta. Na dunjaluku vjernici imaju tri praznika, a svaki od njih dolazi nakon što se upotpuni jedan od velikih ibadeta u islamu.

Prvi praznik ponavlja se svake sedmice, a to je petak – džuma, kao sedmični praznik. Allah Uzvišeni učinio ga je praznikom poslije upotpunjenja propisanih namaza u sedmici, jer je svim muslimanima naredio da svakoga dana obave pet namaza, pa kada upotpune sve namaze u sedmici, onda dolazi džuma koju je Allah dao kao sedmični praznik. U ovom danu propisao je veliki namaz radi kojeg se muslimani okupljaju, a prije kojeg se održe dvije hutbe koje sadrže zahvalu Allahu i iznošenje Njegovih pohvalnih osobina te svjedočenje Njegove jednoće i svjedočenje poslanstva Njegovom Vjerovjesniku. Ove dvije hutbe sadrže podsjećanje i opomenu. Također, u danu džume – petku, upotpunjeno je stvaranje, na taj dan stvoren je Adem, uveden je u Džennet i iz njega izveden, a u petak će nastupiti Sudnji dan i završiti se ovaj svijet.

Ovo je dan u kojem se sastaje više specifika i koji sadrži više vrijednosti. Allah je njime posebno odlikovao ovaj ummet, a udaljio ostale ummete od njega. To je praznik upotpunjenja propisanih namaza koji predstavljaju drugi temelj islama, tj. najveći temelj islama poslije svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

Mubarek Ramazanski bajram dolazi nakon upotpunjenja posta mjeseca ramazana, kao četvrtog temelja islama, nakon što su muslimani upotpunili post u njima propisanom mjesecu, te tražili od Allaha oprost i izbavljenje iz Vatre. Postom ovoga mjeseca Allah briše prethodne grijehe. Kada su upotpunili post ovoga mjeseca, počastio ih je praznikom u kome se zajedno okupljaju radi zahvale, zikra i tekbira, na uputi koju im je dao. To je dan u kome se dodjeljuju nagrade i u kojem se postačima isplaćuje nagrada za njihov post, vraćaju se svojim kućama sa oprostom i Allahovim zadovoljstvom.

Allahovi robovi! Najveća stvar koju je Allah propisao u ovom danu jeste bajram-namaz, a dokaz njegove utemeljenosti nalazi se u Kur’anu, sunnetu i konsenzusu svih učenjaka muslimana. Uzvišeni kaže:

“Postići će šta želi onaj koji se očisti, i spomene ime Gospodara svoga pa klanja!”[3]

Neki učenjaci kažu da se riječi ”koji se očisti”, odnose na onoga ko dadne sadakatu-l-fitr; ”pa klanja”, tj. obavi bajram-namaz. Vjerovjesnik, s.a.v.s, naredio je svima izlazak na ovaj namaz, pa čak i ženama da izađu iz svojih kuća i da posvjedoče ovo dobro i budu prisutne kada muslimani upućuju dove.

Ummu Atijje, radijallahu anha, kaže: ”Naređeno nam je da na Bajram izađemo, pa čak i da povedemo djevice iz njihovih odaja, pa čak i žene u mjesečnom pranju, tako da budemo iza muškaraca i da donosimo tekbir kad i oni donose tekbir, upućujemo dovu zajedno sa njima i da se nadamo blagoslovu i čišćenju na taj dan.”

Izlazak radi obavljanja bajram-namaza na ovakav konsenzusom potvrđeni način predstavlja manifestaciju islamskog obreda. Obavljanje bajram-namaza je jedan od jasnih znakova vjere, koji se ispoljava u vanjštini, pa kada bi ga stanovnici nekog područja izostavili, a u potpunosti imaju uvjete njegovog obavljanja, bila bi dužnost vođi muslimana da se bori protiv njih.

Potrebno je da se bajram-namaz obavlja na musalli dotičnog grada ili područja, kao naprimjer da bude na otvorenom prostoru, kao u doba Vjerovjesnika, s.a.v.s. Nije preneseno da je Vjerovjesnik ikada klanjao bajram-namaz, bez opravdanja, u džamiji, jer se obavljanjem ovog namaza van grada, na otvorenom prostoru, iskazuje strahopoštovanje i respekt prema muslimanima, a ujedno se proklamira obred islama, dobija velika nagrada za klanjače i omogućuje velikom broju prisutnih da se okupe na jednom mjestu, kao što se iz toga mogu izvući druge koristi i mudrosti.

Bajram-namaz je jedan od velikih manifesta islama i nije potrebno da se muslimanu dogodi da na ovaj obred ne dođe i izdvoji se od zajednice muslimana.

Treći praznik islama, koji je Allah propisao, je Kurbanski bajram. On je najveći i najbolji islamski praznik.

Allah ga je propisao poslije upotpunjenja hadždža koji predstavlja peti temelj islama i njegovu veliku građevinu. Dakle, iz navedenog uočavamo da islamski praznici dolaze nakon upotpunjenja određenih ibadeta, i da je u njima propisano činjenje različitih vrsta pokornosti i zahvale Allahu Uzvišenom na Njegovoj uputi. U islamu nema drugih praznika mimo ova tri: ni praznici rođendana, ni državni praznici, niti praznici sjećanja na određene događaje, pobjede i sl., jer sve se to smatra uvođenjem novotarija u vjeri, ili oponašanjem nevjernika i mušrika. Koliko su muslimani izvojevali velikih pobjeda, ali nisu tim povodima pravili praznike koje Allah i Njegov Poslanik nisu propisali.

Allahovi robovi, znajte da šerijatom propisani praznici nisu dati radi igre i zabave, već radi sjećanja na Allaha i pokornosti Njemu, te što češćeg i većeg traženja oprosta. Naš praznik, o pripadnici islama, nije poput nevjerničkog praznika, određen radi ispoljavanja obijesti i oholosti, već radi spomena Allaha, pokornosti Njemu i zahvalnosti na upotpunjenju posta, namaza i približavanja Njemu davanjem sadake i obavljanjem namaza.

Znajte da nije sretnik onaj ko dočeka Bajram i obuče novu odjeću, te napuni svoj stomak raznim vrstama jela, te se prepusti šali, smijanju, i neumjerenu govoru, već je sretnik onaj od koga Allah primi njegov post i namaz, i oprosti mu njegove grijehe i prijestupe, te se očisti, pa klanja bajram-namaz na kraju svoga posta, a zatim se vrati sa musalle sa nagradom i počasti od Allaha.

Allahovi robovi! Sjetite se u ovome danu onih koji su prethodnih godina sa vama klanjali, kao što su vaši roditelji, rodbina i ostala braća muslimani, jer su mnogi od njih otišli sa ovoga dunjaluka i sa sobom nisu ponijeli ništa osim svojih djela. Ostavili su kuće, dvorce i imetke. Njihovi imeci, vojska i tvrđave nisu ih zaštitili od smrti, kao što im kod Allaha neće koristiti ni imetak, ni sinovi, osim onoga ko dođe pred Allaha sa čistim srcem. Ne dozvolite da vas zavara ovodunjalučki život, niti bajramski ukrasi kojima su ljudi uljepšali svoju vanjštinu, jer stvarni ukras je ukras takvaluka, kao što kaže Uzvišeni:

O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća bogobojaznosti, to je ono najbolje. To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili”[4]

Jedan dobri čovjek pogledao je u ukrase ljudi na Bajramu, pa rekao: ”Ništa drugo ne vidite nego krpe koje će se poderati i meso koje će crvi sutra izjesti.”

Bojte se Allaha i imajte na umu veličinu ovog Bajrama. Razmislite radi čega je ovaj dan dat i radi čega je propisan! Prisjetite se gledajući u njegov dolazak i prolazak, ponavljanje prolaska vašeg života i nestanak vaših tragova sa ovoga svijeta, te završnice vaših djela i dolaska vaših smrtnih časova. Zato, opskrbite se bogobojaznošću za daleki put o kojem Allah Uzvišeni kaže:

“Smrtne muke će zbilja doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći, i u rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti. I svako će doći, a s njim vodič i svjedok. Ti nisi mario za ovo pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid”[5] Prisjetite se na ovom našem skupu Velikoga skupa na zemlji gdje će svi ljudi biti sakupljeni, a za koji Uzvišeni Allah kaže:

“To je pouka za one koji se plaše patnje na onom svijetu; a to je Dan kada će svi ljudi biti sabrani i to je Dan kad će svi biti prisutni”, a Mi ga odgađamo samo za neko vrijeme. Onoga dana kad dođe, bez dopuštenja Njegova niko ni riječ neće izustiti, a među njima bit će nesretnih i sretnih. I nesretni će u Džehennem, u njemu će teško izdisati i udisati; dok je nebesa i Zemlje, u njemu će ostati, osim ako drukčije Gospodar tvoj ne odredi. Gospodar tvoj, zaista, radi ono što želi. A sretni će u Džennet; dok je nebesa i Zemlje, u njemu će boraviti, osim ako drukčije Gospodar tvoj ne odredi; bit će to dar koji će neprekidno trajati”[6]

Neka Allah Uzvišeni i meni i vama dadne blagoslova iz učenja Kur’ana i sunneta, i neka Allah prostranim učini naša srca i neka nam prosvijetli naša prsa.

 

Druga hutba

Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! La ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil-hamd.

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, koji je čovjeka stvorio od zemlje, a zatim ga učinio sjemenom smještenim na sigurnom mjestu, a zatim ga proveo kroz faze stvaranja sve dok se njegovo tijelo nije upotpunilo, kao i njegova čula, sluh i vid. Neka je slavljen Allah, najbolji Tvorac. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha, Jedinog, koji sudruga nema, iskreno Mu i najpotpunije ispovijedajući vjeru, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, koji je poslan kao milost svim svjetovima, neka su Allahov mir i blagoslov na njega, njegovu porodicu, ashabe, tabiine i sve njihove sljedbenike koji ih slijede po dobru do Sudnjeg dana.

O ljudi, bojte se Allaha Uzvišenog i zahvaljujte Mu na blagodati islama, na koji vas je uputio, te vas putem islama učinio najboljim narodom koji je izveden od ljudi. Zato izvršavajte islamske obaveze i izbjegavajte sve ono što je s njim u koliziji. Čvrsto ga se držite pa ćete uspjeti, a nemojte tragati za nekom drugom vjerom, pa da propadnete. Uzvišeni kaže:

“A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na drugom svijetu biti među gubitnicima.”[7]

Pogledajte u narode oko vas i tamno paganstvo u kojem žive, te njihove slijepe zablude i neispravne vjere, zalutale pravce, zaraćeno partijašenje i skupine koje se međusobno ubijaju. Uzvišeni je rekao istinu:

“Pa, ako oni budu vjerovali u ono u što vi vjerujete, na Pravom su putu; a ako glave okrenu, oni su onda daleko od Pravog puta i Allah će te sigurno od njih zaštititi, jer On sve čuje i zna.”[8]

Ovo je Allahov zakon koji se sprovodi među Njegovim stvorenjima, da će onaj ko ostavi istinu biti iskušan neistinom. Uzvišeni kaže:

” Zar poslije Istine ima išta osim zablude?”[9]

Ovo ne zna osim onaj koji je živio u blagodati islama. Suprotnost pokazuje svoju ljepotu tek kompariranjem sa drugom suprotnošću i putem suprotnosti međusobno se razlikuju stvari. Ne zna cijeniti zdravlje osim onaj ko zna šta je stanje bolesti, niti zna vrijednost svjetla osim onaj ko je ostao u tami.

Znajte, Allahovi robovi, da islam ne znači samo prihvatanje imena islama i deklariranje bez pridržavanja za njegove propise, izvršavanje njegovih obaveza i udaljavanje od onoga što mu se suprotstavlja.

Islam ima svoje osnove, propise i sunnete, a obuhvata obožavanje Tvorca i činjenja dobra prema stvorenjima.

Musliman je onaj ko izvršava obaveze i čuva se zabrana, svjedoči da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, te obavlja namaz, daje zekat, posti mjesec ramazan, obavlja hadždž, te naređuje dobro i odvraća od zla. Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sačuvani drugi muslimani u pogledu njihovog života, imetaka, časti. Čuvajte se da ne ubijete nekoga koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva. Čuvajte se uznemiravanja muslimana na bilo koji način. Uzvišeni kaže:

A oni koji vjernike i vjernice uznemiravaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.”[10]

O muslimani, oborite svoje poglede, jer je pogled otrovna strijela Iblisova koji sije strast u srcu i vodi u razvrat. Čuvajte se puštanja odjeće preko članaka, jer sve što je ispod članka bit će u Vatri. Budite skromni, jer Allah ne voli one koji su oholi. Obavežite svoje supruge hidžabom i udaljavanjem od miješanja sa muškarcima i osamljivanja sa vozačima i slugama. Poslanik, s.a.v.s, kaže: ”Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka se ne osamljuje sa ženom koja sa sobom nema bliskog srodnika, jer im je šejtan treći.”[11] Uzvišeni kaže:

“Pravo mjerite na litru i ne zakidajte, a na kantaru ispravnom mjerom mjerite, i ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po Zemlji, nered praveći, ne činite.”[12]

Čuvajte se prevare u kupoprodaji i sklapanju ugovora, te ostalim svojim djelima. Prevara je nepravda, a nepravda će biti tama na Sudnjem danu. Ko vara muslimane, nije od njih, jer Poslanik, r, kaže: ”Ko nas vara, nije od nas.”[13] Čuvajte se griješenja i prelaska granica prilikom sporova, te lahkog izricanja zakletvi i svjedočenja. Uzvišeni kaže:

“Doista oni koji za obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje kupuju nešto što malo vrijedi, na drugom svijetu nikakva dobra neće imati. Allah s njima neće govoriti, niti će na njih pogledati na Sudnjem danu, niti će ih očistiti! Njima pripada kazna bolna!”[14]

Čuvajte se uzimanja mita, jedenja kamate, jedenja siročetovog imetka, jer sve su to veliki grijesi. To je najružnija, najprljavija zarada koja uzrokuje Allahovu srdžbu, prokletstvo i Vatru. To je nepravedno uzimanje imetka i način rušenja cijeloga društva i uništenja moralnih vrijednosti i dobrota.

Allahovi robovi, bojte se Allaha i znajte da je najbolji govor Allahova Knjiga, a najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a najgore stvari su one koje su izmišljene. Čvrsto se držite zajednice muslimana, jer Allahova je ruka nad zajednicom, a ko se izdvoji, izdvojio se u Vatru.

Allah i Njegovi meleki donose blagoslov na Vjerovjesnika. O vjernici, donosite i vi blagoslov na njega i mir. Allahu, blagoslovi Svoga roba i poslanika, našega vjerovjesnika Muhammeda i budi, Allahu, zadovoljan sa pravednim halifama Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom, te sa svim ostalim ashabima.

Allahu, ojačaj islam i muslimane i uništi neprijatelje vjere. Allahu, učini ovaj grad sigurnim i spokojnim, a i ostala područja gdje žive muslimani, o Gospodaru svih svjetova.

Allahovi robovi,

Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje, i ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite”[15]

 [1] Junus, 58.

[2] Ebu Davud, Albani kaze da je vjerodostojan

[3] El-E’ala, 14-15.

[4] El-E’araf, 26.

[5] Kaf, 19-22.

[6] Hud, 103-108.

[7] Ali Imran, 85.

[8] El-Bekare, 137.

[9] Junus, 32.

[10] El-Ahzab, 58.

[11] Prenosi Ahmed, El-Albani kaže da je vjerodostojan

[12] Eš-Šu’ara, 181-183.

[13] Muslim

[14] Ali Imran, 77.

[15] En-Nahl, 90-91.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835