Različite teme

Psi laju, a karavana prolazi

451pregledi
Piše: Muhamed Ikanović

”I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.” (Ali Imran, 133.) Motiviranjem vjernika na ulaganje truda u činjenje iskrenih djela protkan je časni Kur’an i sunnet posljednjeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ni najmanju potporu za nerad i ljenčarenje nećemo moći naći u ova dva časna izvora vjere. A na kojem je stepenu činjenje dobročinstva, najbolje govori savjet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da zasadimo sadnicu čak i kada bi već nastupao Sudnji dan. Takoðer i sama borba za Allahovom milošću, Džennetom, ne smije ni jednog momenta da oslabi, nego iz dana u dan treba da bude sve jača i istaknutija u riječima i djelima svakog vjernika i vjernice. Navedeni ajet nas podstiče na činjenje dobra i motivira na žurbu ka Džennetu, tj. kako bi narod rekao, da i rukama i nogama kopamo kako bismo ga se domogli.

Često se zapitam, kada vidim druge muslimane i muslimanke, kako se bore za Džennet, gdje sam ja u svemu tome. Koliko je onih koji ne posustaju na putu ka Dženneti i ne žale založiti bilo šta čime bi ga platili dok mene obuzmu lijenost i lijenčarenje. Slušam i čitam o velikanima islama, gledam i slušam o velikanima ovog vremena i o običnim muslimanima kako se otimaju za dobrim djelima i ko će više doprinijeti islamu. Savremena tehnologija omogućila je da vidimo, čujemo ili pročitamo šta se to dešava i na kraju dunjaluka. Gledao sam životno djela šejha Ahmeda Deedata i trud koji je uložio na putu službovanja islamu. Plodovi tog truda beru se širom dunjaluka. Gledao sam kako na postelji nepokretan mimikom očiju diktira knjige, neka mu Allah podari džennetske bašče. čujemo kako muslimanka koja je bila kršćanka pa prihvatila islam, već godinama u džamiji okuplja kršćane u džamiji u Dubaiju i pojašnjava im islam i uživa u tome ne žaleći truda. A koliko je onih muslimanki koje su odrasle u muslimanskim porodicama, naučile namaz i post, ali za islam nisu ama baš ništa žrtvovale i doprinijele.

Karavan ka Džennetu putuje već više od četrnaest stoljeća i putovat će do Sudnjeg dana. Bilo je, ima i bit će onih koji će se za nju čvrsto držati ne zaostajući za njom ni koraka. A isto tako je još više onih pored kojih će ona proći a oni je neće ni primijetiti ili će čak nahuškavati svoje pse da remete jednoličnost njenog ustaljenog kretanja. Možda su uspijevali da unesu malo nereda u karavanu, ali nikada je nisu zaustavili, pa su tako i u ovome vremenu njihovi pokušaju već u startu osuðeni na propast: ”Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih, sigurno, utrošiti, zatim će, zbog toga, žaliti i na kraju će pobijeðeni biti. A oni koji ne budu vjerovali – u Džehennem će biti protjerani.” (El-Enfal, 36.)

I kod nas ne manjka ”štenadi” koja laju na karavanu islama. Vrlo je često da nose muslimanska imena. Utrkuju se ko će veću psovku izlajati na račun muslimana i islama, sjeme im se zatrlo. Tim domaćim balijama kao da je krivo što su roðeni u bošnjačkim porodicama. Izgleda da su u velikom belaju, ne znaju šta im je činiti! Da se pokrste, ne ide, jer valja sa familijom zaratovati i svojih se odreći, sramota je to još za Bosnu. A ne mogu ni ostati muslimani jer kako se pravdati pred nemuslimanima i ostalim jaranima za ezan, mahramu, bradu i sl. Zato je takvima najlakše reći da su ateisti – kao, nisam kriv što sam roðen u bošnjačkoj porodici, ali vjeru ne mogu organski, a evo i pokazat ću svima da je tako pa ću po vjeri pljuvati.

Ljudi se dokazuju djelima koja koriste drugim ljudima. A, neljudi se dokazuju nedjelima, jer nisu sposobni da urade dobro djelo, zato što je bitno da se spomenem pa makar i po zlu i prostakluku i psovkama. Takav primjer je slučaj jednog maloumnika koji je želio da ga historija zabilježi pa odlučio da otputuje u Mekku i da se pomokri u izvor Zem-zem vode, eto da ga ljudi spominju pa makar i po nečemu ogavnome.

Brate i sestro u vjeri, ne osvrćite se ne isprazan lavež pasa koji laju na našu karavanu islama, nego s puno elana i snage prionite na pokornost Allahu i službovanje islamu. Mnogo je dobra oko nas. Puno je ljudi u našoj blizini koje treba pozvati ka islamu. Ispuni svoj dan robovanju Jednom i Jedinom i ostavi one koji te žele od toga odvratiti. Oni su izgubljeni. Njihovo vrijeme nema vrijednosti kao moje i tvoje. Mi u jednom trenutku možemo da zasadimo sebi drvo u Džennetu, a oni to možda neće moći za cijeli svoj život. Budimo sretni zbog islama jer završnica za vjernike je u Džennetu, i ne brinimo, jer Allah je zaštitnik iskrenih vjernika, a ko je njihov zaštitnik?!

 
Prvi put objavljeno: subota, 06 Prosinac 2008 22:52