Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Akida

Propisi i uvjeti šerijatske rukje

6.2kviews

Priredio: dr. Emir Demir

Uslovi:

 1. Da bude učenjem kur’anskih ajeta ili utemeljnih dova;
 2. Sa bude na arapskom jeziku, a dozvoljeno je učiti dove na drugim jezicima;
 3. Uvjerenje da rukja ne koristi sama po sebi, nego je lijek od Allaha.

           

Da bi rukja što više utjecala potrebno je učiti Kur’an s nijjetom izlječenja i upute[1] ljudi i džinna. Kur’an je objavljen kao uputa i lijek. Neće se učiti s nijjetom ubijanja džinna, osim ukoliko je nemoguće da izađe putem prethodno spomenutog.

           

Uslovi onoga koji uči rukju:

 1. Da bude musliman. Da bude dobar i bogobojazan. Što je bogobojaznji utjecaj je veći;
 2. 2. Da se s iskrenošću preda Allahu tokom učenja rukje, tako da se srce i jezik podudare. Najbolje je da čovjek sam sebi uči rukju, jer su srca drugih većinom okupirana drugim stvarima i zato što niko drugi kao on ne osjeća svoju nuždu i potrebu. Onima koji su pritješnjeni nuždom, Allah je obećao da će se odazvati.

           

Uslovi za onoga kome se uči rukja:

 

 1. Lijepo je da bude dobri vjernik, a shodno vjerovanju povećava se i utjecaj rukje. Uzvišeni kaže: „Mi od Kur’ana objavljujemo ono što je lijek i milost za vjernike, a nasilnicima će povećati samo propast“;

 

 1. Da se preda iskreno Allahu da ga izliječi; 3. Da ne smatra da izlječenje sporo dolazi, jer je rukja dova. Ako bude tražio ubrzavanje uslišavanja dove može se desiti da ne bude uslišana. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Jednom od vas se dova uslišava sve dok ne ubrza govoreći: „Molio sam pa mi se nije uslišala.“ (Muttefekun alejhi)

           

 

Rukja se uči na više načina:

 

 1. Učenje rukje uz pljuckanje (nefes);
 2. Učenje bez pljuckanja;
 3. Staviti pljuvačku na prst, a zatim je pomiješati sa zemljenom prašinom i potrati mjesto boli;
 4. Učiti rukju uz potiranje mjesta boli.

           

Ajeti i hadisi kojima se rukjom liječi bolesni: Sura El-Fatiha, Ajetul-Kursijj, zadnja dva ajeta iz sure El-Bekare, sura El-Kafirun, El-Ihlas, El-Felek i En-Nas.

           

„U stvaranju nebesa i zemlje, i u izmjeni noći i dna doista su znamenja za razumum obdarene. Koji Allaha spominju stojeći, sjedeći i na svojim stranima, i u stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju „Gospodaru naš, ti ovo nisi uzalud stvorio, Uzvišen si Ti, sačuvaj nas kazne u vatri.“ „I mi naredismo Musau: „Baci svoj štap!“ – I on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili, i oni bijahu pobijeđeni i ostadoše poraženi.“ „Zar oni zavide ljudima na onome što im je Allah dao od blagodati Svojih?“ „Kada obolim On me liječi.“ „On liječi prsa ljudi vjernika“. Rekoše: „Musa, ili ćeš ti baciti, ili ćemo mi prvi baciti?“ Reče: „Vi bacite“, a kada ono mu se pričini od njihovog sihra da njihovi konopci i štapovi se miču. Musa u sebu osjeti strah. Rekosmo: „Ne plaši se, ti si gornji. Baci to što imaš u desnoj ruci progutat će ono što su oni napravili. Oni su samo napravili spletku sihirbaza, a sihirbaz neće uspjeti ma gdje došao. Mi od Kur’ana objavljujemo ono što je lijek i milost za vjernike.“ „Reci: On je onima koji vjeruju uputa i lijek. Kada bismo ovaj Kur’an objavili kakvom brdu, vidio bi ga skrušenog i raspadnutog od bojazni prema Allahu.“ „Pa ponovo pogledaj, vidiš li kakav nedostatak?!“ „Gotovo da te nevjernici obore svojim pogledima kada slušaju Kur’an i govore: „On je lud.“ „Potom je Allah spustio Svoj smiraj na Svoga Poslanika i vjernike.“ „Pa je Allah spustio Svoj smiraj na Svoga Poslanika i vjernike i obavezao ih riječju bogobojaznosti.“ „Pa je Allah spustio Svoj smiraj na njega i pomogao ga vojskama koje niste vidjeli.“ „Allah je uistinu zadovoljan vjernicima kada su ti davali prisegu ispod drveta. On je znao šta je u njihovim srcima, pa je spustio smiraj na njih i nagradio ih skorim oslobođenjem.“ „On je taj koji je spustio smiraj u srca vjernika dabu povećali svoje vjerovanje uz ono koje već imaju.“      

Hadisi: “Es’ elu-l-Lahe-l-‘azim Rabbe-l-‘Arši-l-‘azimi en ješfijeke” – Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Prijestolja velikog da ti da zdravlje. (7 puta) “U’izuke bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min min kulli šejtanin vehhammetin, ve min kulli ‘ajnin lammetin” -Zaštitu Allahovu molim za tebe Allahovim savršenim riječima od šejtana i od zlih pogleda. (3 puta) Allahumme Rabennas ezhibil-be’s, išfi enteš-Šafi la šifae illa šifauk šifaen la jugadiru sekamen – Allahu, Gospoaru ljudi, otkloni bolest, izliječi, Ti liječiš a nema lijeka osim Tvoga lijeka, izlječenjem koje iza sebe ne ostavlja druge bolesti. (tri puta) Allahumme ezhib anhu harreha ve berdeha ve vesabeha – Allahu, otkloni od njega njenu toplotu, hladnoću i bolest. (jednom) HasbijAllahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve Rabbul-Aršil-azim –Dovoljan mi je Allah, nema drugog boga osim Njega, na Njega se oslanjam i On je Gospodar Arša velikoga (7 puta) Bismillahi erkike min kulli dain ju’zike ve min šerri kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu ješfike bismillahi erkike – S Allahovim imenom ti učim rukju od svake bolesti koja te uznemirava i od zla svake duše ili oka pakosnog Allah te liječi, s Allahovim imenom ti rukju učim. (3 puta) Staviti ruku na mjesto boli, a zatim reći: Bismillahi (3 puta), a zatim: E’uzu billahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhazir – Utječem se Allahovoj snazi i moći od zla kojeg osjećam i pribojavam ga se. (7 puta)

Napomene:

 

1. Nije dozvoljeno vjerovati u izmišljotine vezane za urokljivce, kao što je pijenje njegove mokraće, te da njegov utjecaj neće koristiti ako bude prepoznat.

 1. Nije dozvoljeno stavljati zapise u vidu kože, narukvica i ogrlica na onoga za koga postoji bojazan da će biti urečen. Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem, kaže. „Ko nešto okači tome će biti i prepušten.“ (Et-Tirmizi) Ako je zapis od Kur’ana, onda postoji razilaženje među učenjacima, ali je izbjegavanje takvih zapisa bolje.
 2. Ispisati ‘MašaAllah’ i ‘BarekAllah’, nacrtati sablju, nož, oko, staviti Kur’an u auto i staviti levhe s ispisanim ajetima u kuću. Ništa od toga ne može odbiti urok, već se može svrstati u zabranjene zapise.
 3. Bolesni je dužan biti ubijeđen da će mu se Alah odazvati   i ne treba smatrati da izlječenje doazi sporo. Kada bi mu bilo rečeno da liječenje lijekovima će biti tokom cijeloga života ne bi očajavao, već očajava ako mu se rukja odulji, iako sa svakim proučenim harofima je dobro djelo, a za dobro djelo deset njemu sličnih. Dužan je da upućuje dovu, traži oprosta, što više daje sadaku, jer i sadakom se može izliječiti.
 4. Učenje grupi bolesnih se suprotstavlja sunnetu, a utjecaj takve rukje je slab i isto odnosi na puštanje Kur’ana preko kasetofona, jer se nijjet tako ne ostvaruje,a on je uslov za onoga ko uči rukju, iako je u takvom slušanju dobro. Sunnet je ponavljati rukju sve dok se ne izliječi, osim ako izaziva kod njega zamor, tada će smanjiti broj učenja kako mu ne bi dosadilo. Ponavljanje ajeta i dova sa određenim brojem učenja nije ispravno, osim ako postoji dokaz.
 5. Postoje znakovi kojima se dokazuje, ili dijelom njih, da učač rukje upotrebljava sihr,a ne Kur’an. Neka te ne obmanjuje kada takav pokaže nešto od vjere. Možda svoje učenje otpočne Kur’anom, a onda začas to promijeni. Možda bude od onih koji dolaze redovno u mesdžide kako bi ljude zaveo. Vidiš ga kako pred tobom mnogo Allaha spominje, pa zato neka te ne obmane, budi na oprezu.

           

Neki od znakova sihirbaza i mađioničara su:

– Da bolesnoga pita o njegovom imenu i imenu njegove majke, jer poznavanje i nepoznavanje imena ne donosi nikakve promjene pri liječenju;

– Da zatraži nešto od odjeće bolesnog, kao što je košulja, majica i sl.;

– Može zatražiti od bolesnog životinju s određenim osobinama da bi je prinio kao žrtvu džinnima, a možda njenom krvlju namaže bolesnog;

– Pisanje ili učenje talismana koji se ne razumije i nemaju značenje;

– Davanje bolesnom papira, a to se naziva zapisima, na kome su kvadratići, a unutar njih slova i brojevi;

– Naređivanje bolesnom da se osami od ljudi u tamnoj odaji, a to se naziva ‘el-hadžbe’; – Naređivanje bolesnom da ne dodiruje vodu određeni period;

– Davanje bolesnome nečega što će ukopati u zemlju, ili lista kojeg će spaliti i njime se nakaditi;

– Da obavijesti bolesnog o nekim njegovim intimnostima koje ne zna niko drugi, ili da ga obavijesti kako se zove, gdje stanuje i njegovoj bolesti prije nego što progovori; – Davanje dijagnoze bolesti pri samom ulasku kod sihirbaza ili telefonom, poštom i sl.

           

7. Ehlissunnetski pravac zastupa mišljenje da džinn može ući u čovjeka. Dokaz su riječi Uzvišenog: „Oni koji jedu kamatu će ustati kao onaj koji ustaje šejtanskim dodirom izbezumljen.“ Komentatori Kur’ana (mufesiri) su jednoglasni da se pod dodirom u ovom ajetu misli na šejtansko ludilo koje snalazi čovjeka zbog ulaska džinna u njega.          

Korist: Hased (pakost) znači želju za nestankom blagodati kod drugoga i u većini slučajeva urok iz nje proizilazi. Pakost je jedan od najvećih grijeha. Zapravo, on je temelj svih grijeha i prvo čime je počinjena nepokornost Allahu. Iblis je odbio učiniti sedždu Ademu iz pakosti prema njemu, a i Kabil je ubio svoga brata iz pakosti.      

 

Liječenje pakosti:

– Poznavati veličinu ovoga grijeha koji jede dobra djela kao što vatra jede suho granje;

– Ono što je Allah dao drugome mimo tebi, to je Njegovim određenjem i mudrošću. Nezadoovljstvo time znači opiranje Allahu i slabost vjerovanja u Allahovu presudu i određenje;

– Da izgovaraš ‘MašaAllah’ i ‘BarekAllah leke’ kada vidiš nešto što ti se sviđa je dokaz tvoje dobronamjernosti;    

– Poznavanje nagrade za onoga ko ostavi pakost i zlobu. Ko zaspi nemajući pakosti u svome srcu ni prema kome imat će veliku nagradu, kao što se navodi da je Vjerovjesnik , sallallahu alejhi ve sellem, jednoga ashaba obradovao Džennetom. Abdullah b. Amr je spavao kod njega i uvjerio se da je to bio razlog njegovog obveseljavanja Džennetom.

 

 

[1] Nijjet upute označava poziv onima koji čuju Kur’an u Allahovu vjeru, činjenje dobra i sustezanje od zla. Ovakav nijjet ima veoma veliki utjecaj, kao što se pokazalo u praksi. Džinni padaju pod utjecaj Kur’ana i sustežu se od nanošenja zla bolesnom u veoma kratkom periodu, u većini slučajeva, za razliku kada se ima nijjet ubijanja koji uzrokuje još veći inat, oholost, štetu za onoga koji uči rukju, a i za bolesnog. Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Allah je Blag, voli blagost i daje putem blagosti ono što ne daje putem nasilja.“ (Muslim)


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865