Ostala pitanja

Propis o zapošljavanju u kamatnim bankama?

487views
Pitanje: Kakav je propis o zapošljavanju u bankama koje posluju sa kamatom i kakav je propis korištenja njenih usluga?  Odgovor: Zapošljavanje u takvim bankama je zabranjeno, zato što uposlenici u takvim bankama zapravo pomažu banku u kamatnom poslovanju, i time ulaze pod prokletstvo koje je spomenuto u vjerodostojnom hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je onoga koji uzima kamatu i onoga koji je daje i dva svjedoka, i rekao je: ‘Svi oni su isti'”, a ukoliko njegovo radno mjesto u banci nije u direktnoj vezi sa kamatnim poslovanjem, onda se smatra od onih koji su zadovoljni takvim načinom poslovanja i svojim radom prešutno odobravaju činjenje tog harama. Dakle, nije dozvoljeno zapošljavanje u bankama koje posluju sa kamatama. Što se tiče stavljanja novca u kamatne banke, dozvoljeno je ako se ukaže potreba za tim, ali u slučaju da nema drugog sigurnog mjesta da se ostavi taj novac, ali pod uvjetom da ne uzima od njih kamatu, jer ako bi uzeo kamatu, u tom slučaju bilo bi zabranjeno.

Odgovorio: šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin (rahmetullahi alejhi)
Preuzeto iz: Fetava ulema el-beledi-l-haram, str. 652

Prijevod: hfz. Amir Smajić