Aktuelno

Promjena fetve (decizije) s promjenom mjesta i vremena

488pregledi
Pripremio: Mr. Semir Imamović

Pitanje postavljeno šejhu dr. Nasiru El-Umeru u vezi mijenjanja fetve u različitim vremenskim i mjesnim okolnostima
«Da li različiti vremenski i mjesni uvjeti mogu utjecati na promjenu fetve? Kada se kaže ”Propisi i fetve koje važe za muslimanske manjinu” da li to znači da su pravna rješenja koja se izdaju muslimanskim manjinama nastanjenim u nemuslimanskim zamljama nešto drugačija od osnovnih pravnih rješenja?»

Odgovor
Hvala Allahu Jedinom i neka je mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
Fetva, u različitim vremenskim, mjesnim i drugim uvjetima, može poprimiti različite oblike.
Praksa učenjaka prvih i poznih generacija je bila takva da onome koji postavlja pitanje daju pravno rješenje koje odgovara njegovoj situaciji, mjestu iz kojeg dolazi i vremenu u kojem živi. Veliki broj decizija (fetava) koje je imam Šafija izdao u Iraku, poprimile su potpuno drugačiju formu u Egiptu, a jedini razlog je bio promjena vremena i mjesta u kojima je decizija donešena. Štaviše, tako su postupali ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prije Šafije.
U knjigama islamskih klasika možemo naći potpun i zadovoljavajući odgovor na ovo pitanje, kao što je knjiga ”I’lamul-muvekkiin an rabbil-alemin”, Ibnul-Kajjima el-Dževzijje. Bitno je napomenuti da se ta stvar treba prepustiti učenjacima koji su objedinili znanje i bogobojaznost, da strast i pritisak okoline ne smiju imati nikakvog udjela u tome. Dakle, postoje novonastala pitanja za koja, kada su muslaminske manjine u pitanju, važe posebni propisi.


Prvi put objavljeno: utorak, 03 Srpanj 2007 00:27