Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Fikh

Prolazak ispred klanjača – da li kvari namaz ili ne?

9.4kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka je salevat i selam na Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu i ashabe i na sve one koji slijede stope njegove, do Sudnjega dana.

Često postavljeno pitanje je da li prolazak djeteta ili nekog ili nečeg drugog ispred klanjača – kvari njegov namaz ili ne, pa sam ovom prilikom odlučio sabrati malo predaja, stavova uleme i fetvi učenjaka vezanih za ovo pitanje, kako bi stvar bila malo jasnija:

Neke od predaja koje govore o ovom pitanju:

Alija r.a., je rekao: „Šta god da prođe ispred klanjača – neće pokvariti namaz klanjaču!“ (Muvetta’, rivajet Jahja el-Lejsija, br.368.)

Abdullah b. Omer r.a., je rekao: „Šta god da prođe ispred klanjača – neće pokvariti namaz klanjaču!“ (Muvetta’, rivajet Jahja el-Lejsija, br.369.)

Ebu Se’id r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ništa ne kida namaz, a odbijte koga možete da vam ne prođe ispred vas dok klanjate jer je to šejtan!“ (Sunen Ebu Davud, br.719.)

Ibnu Abbas r.a., priča: „Sjedio sam iza Fadla dok smo jahali jedno magare, pa smo došli na Minu dok je Poslanik s.a.w.s., klanjao sa ashabima, pa smo sjahali i prispojili saff nakon čega magare prođe ispred njih i ne prekide im namaz.“ (Sahih. Sunen Tirmizi, br. 337.. Imam Tirmizi rhm., kaže: Većina uleme ashaba je postupala po ovom hadisu, kao i većina uleme tabi’ina, koji su bili stava da namaz ne može ništa prekinuti.)

Mesruk prenosi da je ispred Ajše r.a., zboreno o tome što kida namaz čovjeku, pa se spomenu pas, magarac i žena, na šta Ajša r.a., reče: „Vi nas napraviste psima! Poslanik s.a.w.s., bi klanjao, a ja bih ležala na krevetu između njega i kible, i kad sam htjela nešto učiniti ja bih se polako izvukla iz kreveta kako ga ne bi ometala!“ (Buharija, br.489.)

Ibnu Šihab je pitao svog amidžu: „Da li namaz može nešto prekinuti – pa reče: Namaz ne može ništa prekinuti!“ (Buharija, br.493.)

Od Ebu Zerra r.a., se bilježi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kada neko od vas odluči klanjati neka stavi ispred sebe sutru makar u veličini jednog sedla a ako ispred klanjača ne bude to namaz će mu pokvariti magarac, žena i crni pas. Rekoh: O Ebu Zerre, šta je poenta u crnom psu mimo crvenog i bjelog psa? Reče: O bratiću moj, isto to sam ja pitao Allahovog Poslanika s.a.w.s., pa mi je rekao: Crni pas je šejtan!“ (Muslim, br.510.; Ebu Davud, br.702.)

Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Namaz će prekinuti žena, magarac i pas, a od toga se štitimo sutrom u veličini sedla!“ (Muslim, br.511.)

Od Urve b. Zubejra r.a., se bilježi da je Ajša r.a., pitala: „Šta kida namaz – pa rekosmo: Žena i magare. Ona reče: Zar da je žena poput loše životinje? Ja bih, poput dženaze, bila opružena ispred Poslanika s.a.w.s., dok bi on klanjao namaz!“ (Muslim, br.512.)

Mejmuna, žena Poslanika s.a.w.s., kaže: „Poslanik s.a.w.s., bi klanjao namaz a ja bih bila ispred njega i to pod menstruacijom; nekada bi me i dotakao svojom odjećom.“ (Muslim, br.513.)

Od Ibnu Abbasa r.a., se bilježi da je rekao: „Namaz kida žena pod hajzom i pašče.“ (Hadis je sahih-mevkuf. Ebu Davud, br.703.)

Od Ibnu Abbasa r.a., se bilježi: „Čini mi se da je Poslanik s.a.w.s., rekao: Ako neko od vas bude klanjao bez sutre – namaz će mu prekinuti pašče, magare, svinja, jevrej, medžusija i žena.“ (Da’if. Sunen Ebu Davud, br.704.)

Stavovi uleme mezheba:

Profesor hadisa Tekijjuddin el-Nedevi rhm., kaže: „Islamski učenjaci se razilaze po ovom pitanju. Jedni se drže vanjskog značenja onog što se prenosi po ovom pitanju, pa se bilježi od imama Ahmeda rhm., da je rekao: „Crni pas će pokvariti namaz čovjeku ispred kojeg prođe, a duša mi nije mirna kada su u pitanju žena i magarac.“

Većina islamskih učenjaka je stava da namaz čovjeka ne može ništa pokvariti, a ostalima odgovaraju sljedećim:

–    taj propis je derogiran jer se od Ibnu Omera r.a., bilježi ta predaja, a od njega se kasnije bilježi da je rekao da namaz ne kvari ništa (Tahavi);

–    te’evil tj. kidanje se odnosi na zauzetost srca i kidanje skrušenosti (Šafija i džumhur);

–    ako dođe do međusobnog suprostavljanja dva habera postupa se po onome što je bila praksa ashaba tj. da namaz ne kida ništa (Ebu Davud).“

(Pogledaj: Muvetta’a, rivajet Muhammed b. Hasana, br.274.)

U djelu Tehzibul-Asar, 1/293., imam Ibnu Džerir el-Taberi rhm., navodi stavove i mišljenja uleme po pitanju sutre i prolaska nekoga ispred klanjača, pa kaže:

1.    Dovoljno je da čovjek na ime sutre povuče ispred sebe jednu crtu prema kojoj će klanjati namaz. Ovo se bilježi od ‘Ata’a b. Ebi Rebbaha.

2.    Namaz jednog muslimana ne može ništa prekinuti, ne bitno da li se namaz klanja prema sutri ili ne. Ono što se treba činiti jeste da se ne dozvoli nikome da prolazi ispred tebe dok klanjaš. Ovo se bilježi od Osmana, Alije, Ibnu Abbas, Ibnu Omer, Abdullah b. Zubejr, Se’id b. el-Musejjib, Šu’ube, Ibnu Sirin, Ibnu Ebi Mulejka, ‘Ata, Seid b. Džubejr, Hasan el-Basri. (Hanefije, malikije, šafije)

3.    Ako čovjek klanja namaz bez sutre – ko god prođe ispred njega pokvariće mu namaz, ne bitno je li u pitanju muško ili žensko ili nešto drugo.

4.    Ako čovjek bude klanjao namaz bez sutre – namaz će mu biti pokvaren samo ako ispred njega prođe žena ili pseto ili magarac. Ovo se prenosi od Enes b. Malika, Ibnu Omera… (Zahirije)

Fetve savremene uleme:

Šejh Ibnu Baz r.a., je rekao: „Prolazak čovjeka ispred klanjača ne kvari namaz. Shodno ispravnijem stavu, namaz čovjeku će prekinuti jedno od troje: punoljetna žena, crni pas i magarac, kako nam to potvrđuje predaja od Poslanika s.a.w.s., u kojoj stoji: „Namaz čovjeka muslimana, ako bude obavljen bez sutre u veličini kraja sedla, će prekinuti žena i magarac i crni pas. Bi rečeno: O Allahov Poslaniče, šta je poenta u crnom psu mimo crvenog i bijelog? Reče: Crni pas je šejtan.“ (Muslim)

Ovo troje kvari namaz shodno jačem mišljenju islamske uleme, dok prolazak čovjeka umanjuje od nagrade namaza tako da čovjeku ne treba pustiti da prođe ispred klanjača ako se to bude u stanju. Nije dozvoljeno prolaziti ispred klanjača jer je Poslanik s.a.w.s., zabranio takvo što riječima: „Kada bi prolaznik ispred klanjača znao kakav grijeh čini da odstoji 40 (dana, mjeseci, godina), bi mu bilo bolje nego li da prođe!“ (Muttefekun ‘alejh)

Poslanik s.a.w.s., je naredio onome koji klanja namaz prema sutri da ne dozvoli nikome da prođe između njega i sutre, riječima: „Ako neko od vas bude klanjao prema sutri, pa neko pokuša proči između njega i sutre, neka ga vrati, a ako se ne htjedne vratiti neka se potuče s njim – to je šejtan!“ (Muttefekun ‘alejh)

Dakle, sunnet nam ukazuje na to da će čovjek spriječiti onoga ko prolazi ispred njega pa makar taj neko bio mimo troje spomenutih u prijašnjem hadisu, ne bitno je li u pitanju insan ili hajvan – ako se bude moglo naravno. Ako taj neko bude jači i prođe – neće uticati na njegov namaz.

Od sunneta je da musliman namaz obavlja u pravcu sutre poput stolice ili koplja zabodenog u zemlji ili zida ili džamijskog stuba. Ko bude prolazio ispred sutre – neće uticati na namaz klanjača, dok će se prolazak između klanjača i sutre zabranjivati. Ako prolaznik bude žena ili magare ili crni pas – namaz je prekinut ako prođu ispred klanjača u dužini od tri lakta a klanjač ispred sebe ne bude imao sutru. Ako ovo troje prođu ispred klanjača ali na dužinu veću od tri lakta taj njihov prolazak neće uticati na namaz jer se Poslanik s.a.w.s., udaljio tri lakta od zapadnog zida Ka’abe onda kada je klanjao namaz – što je ulema uzela za dokaz o propisanoj dužini udaljenosti od sutre. Većina islamske uleme smatra da sve navedeno samo kida savršenost i potpunost namaza, ali je ispravnije da navedeno kida ispravnost namaza a ne samo potpunost i ljepotu, pa se s toga namaz treba obnoviti ako je u pitanju farz-namaz, a Allah je taj koji tevfika daje.“ (Pogledaj: Medžmu’u Fetava ve Mekalat Mutenevvi’ah, 29 tom.)

Na drugom mjestu šejh Ibnu Baz rhm., na pitanje: „Da li prolazak djece kida namaz“ – kaže: „Namaz ne kida ništa osim troje: punoljetna žena, magare i crni pas – samo. To su te tri vrste koje kvare namaz čovjeku ako prođu između njega i njegove sutre, ili samo ispred njega ako nema sutre, ali i pored toga namazlija neće puštati ostale da prolaze ispred njega ni čovjeka ni djete niti životinju ako ih bude mogao odvratiti, shodno riječima Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Ako neko od vas bude klanjao prema sutri, pa neko pokuša proči između njega i sutre, neka ga vrati, a ako se ne htjedne vratiti neka se potuče s njim – to je šejtan!“ (Muttefekun ‘alejh) Ali, sve u svemu, ako prođe čovjek ili kamila ili brav – to ne kida namaz. Namaz kidaju samo spomenute tri vrste: magarac, crni pas i punoljetna žena, kako je to prije objašnjeno.“ (Pogledaj: Medžmu’u Fetava ve Mekalat Mutenevvi’ah)

Šejh Ibnu Baz rhm., na pitanje: „Da li će prolazak čovjeka pokvariti namaz ženi ili pak prolazak samo žene – ne bitno da li je od njenih bližnjih ili ostalih, kao što je to slučaj sa muškarcima kada žena prolazi ispred njih“ – odgovara: „Prolazak muškarca neće pokvariti namaz ženi, ali čovjeku nije dozvoljeno da prolazi ispred klanjača ili između klanjača i njegove sutre ne bitno da li je klanjač muško ili žensko. Namaz kida troje: žena, magare i crni pas kako nam o tome zbore sahih predaje od Poslanika s.a.w.s., koje nam prenose Ebu Zerr, Ebu Hurejre i Ibnu Abbas r.a..“ (Pogledaj: Medžmu’u Fetava ve Mekalat Mutenevvi’ah)

Šejh Ibnu Usejmin rhm., na pitanje: 611: „Da li žena ženi kvari namaz ako prođe ispred nje dok ona klanja?“ – odgovara: Žena može pokvariti ženi namaz kada prođe ispred nje dok ona klanja, jer nema razlike u propisima između muškaraca i žena izuzev uz postojanje jasnog dokaza, ali, ako žena prođe iza sutre namazlijke, ili iza njene sedžade, ili iza njenog mjesta obavljanja sedžde ako nema sutre niti sedžade, to neće utjecati na ispravnost namaza i neće joj škoditi.

613: „Prolazak žene ispred muškarca kvari mu namaz izuzev ako taj muškarac klanja namaz za imamom – onda je sutra imama i sutra onih koji klanjaju za njime. Ako čovjek klanja samostalno ili je on imam a između njega i njegove sutre prođe punoljetna žena ili između njega i mjesta gdje čini sedždu u slučaju da nema sutre – namaz mu je pokvaren i obaveza mu je nanovo klanjati namaz. Ovo nam potvrđuje muslimov hadis od Ebu Zerra r.a., i ovaj stav neće opovrgnuti ono što se prenosi od Ajše r.a., da je spavala ispred Poslanika s.a.w.s., dok je on klanjao namaz, jer je Poslanik s.a.w.s., spomenuo tri vrste dok su u prolazu, a spavanje nije prolaženje, a Allah najbolje zna.“  (Pogledaj: Fetava ve Resa’il Ibnu Usejmin, 13 tom, 613 pitanje.)

Šejh Abdul-Aziz el-Radžihi kaže: Ako je žena punoljetna i prođe između klanjača i njegove sutre – ako je ima, ili ispred njega ako je nema – oko ovog pitanja se islamska ulema razilazi, da li kvari namaz ili ne:

1.    Prolazak žene ispred klanjača ne kvari namaz. Ovog stava je većina islamske uleme, a hadis: Namaz čovjeka kida… tumače sa time da se misli na „sevap od namaza kida“ a ne sami namaz. Ovog stava su bili nekolicina ashaba poput Ajše r.a., koja je rekla: Zar ste nas usporedili sa psetima i magarcima…?! Ona je smatrala da prolazak žene ispred klanjača ne šteti namaz. Hanefije, malikije, šafije.

2.    Prolazak žene ispred klanjača kvari namaz, shodno hadisu u kojem stoji:  Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Namaz će prekinuti žena, magarac i pas, a od toga se štitimo sutrom u veličini sedla!“ (Muslim, br.511.) Hanbelije

Kad je u pitanju žena misli se na punoljetnu ženu, a kada je u pitanju pas misli se na crnoga psa. Ako je žena malo podalje od klanjača ili je ispred klanjača sutra – prolazak žene ne kvari namaz. Kad je u pitanju mekanski harem – zbog velikih gužvi i propisa tejsira i olakšanja, tamo se klanjač neće osvrtati na eventualne prolaznike pred njime. (pogledaj:http: //www.islamway.com/?fatwa_id=14449&iw_a=view&iw_s=Fatawa

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Imam Ahmed rhm., je na stavu da prolazak crnog psa ispred klanjača sigurno kvari namaz, a po pitanju žene i magarca imam Ahmed rhm., ima različita mišljenja.“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 21/14.) 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865