PITANJA I ODGOVORI

Prilikom kojeg se tavafa treba otkriti desno rame?

1.69Kpregledi

Pitanje: Prilikom kojeg se tavafa treba otkriti desno rame?

Odgovor: Desno se rame otkriva tako što se ihram prebaci na lijevo rame; to se čini samo prilikom počasnog tavafa.

Šejh Muhammed b. Usejmin

X