Vijestiiiiii

Premijer KS obratio se Ustavnom sudu zbog slučaja “vjeronauka”

351views

Premijer  Kantona Sarajevo Fikret Musić je  predao Ustavnom sudu Federacije BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS. Zastupnici Skupštine KS su na devetoj Radnoj sjednici, održanoj 23. 11. 2011. godine, usvajanjem amandmana na ovaj Zakon, izmijenili predloženi tekst člana navedenog Zakona, tako da je učenicima i njihovim roditeljima ostavljena mogućnost pohađanja vjeronauka i alternativnog predmeta, te je na taj način onemogućen izbor nepohađanja nijednog od navedenih predmeta.

“Prihvatanjem amandmana, Skupština Kantona Sarajevo opredijelila se za rješenje koje je u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom kao i okvirnim Zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Vlada Kantona Sarajevo je dužna osigurati provođenje svih zakona i ustava, te jednak tretman i poštivanje prava za sve građane, bez obzira na njihova vjerska, filozofska i sva ostala uvjerenja. S tim u vezi, premijer  KS Fikret Musić odlučio je, temeljem Ustava Federacije BiH, da iskoristi svoje ustavno pravo i obavezu, kako bi se svi najviši državni pravni akti i međunarodne konvencije poštivali, u skladu sa principom ‘svi isti, svi jednaki, na cijeloj teritoriji BiH’ i uz potpunu vladavinu prava.

Premijer  KS ovi činom želi upozoriti i ukazati na činjenicu da pojedinci i organizacije ne mogu mijenjati zakone na način koji njima odgovara, te da će ova Vlada istrajati u dosljednom i pravednom provođenju svih zakona, ustava i međunarodnih konvencija, u najboljoj tradiciji demokratskih, modernih, naprednih i pluralnih društava”, navodi se u saopćenju iz kabineta premijera Musića.

(Avaz)