Akida

Predznaci Sudnjega Dana… (1 dio)

672views

Priredio: Sead ef. Jasavić
Allah dž.š., je poslao Muhammeda s.a.w.s., sa Istinom, kao posljednjeg Bešira – obveseljivača i Nezira – opominjača, pred nastup Sudnjega Dana, pa stoga On nije ostavio hajra i dobra a da nas nije uputio njemu, niti je ostavio šerra i zla a da nas nije upozorio na njega!

S obzirom na to da je naš ummet – posljednji ummet na ovome svijetu, i da je Muhammed s.a.w.s., – posljednji Božiji poslanik i njihov pečat, Allah dž.š., je učinio da baš mi kao ummet upoznamo se i doživimo sve predznake kijametskoga dana, kako male tako i velike. Allah dž.š., nas je, preko jezika Muhammeda s.a.w.s., potanko obavijestio o svim detaljima koji će se dešavati pred nastup Sudnjega Dana, znajući sigurno to da će se oni neizbježno dešavati, sve jedan po jedan.

Nakon Muhammeda s.a.w.s., neće doći drugi poslanik koji bi nas upoznao sa svim ovim krupnim događajima i detaljima, koji će se dešavati u Ahiriz-Zemanu, koji će svi odreda nagovještavati urušavanje ovoga svijeta kao i početak drugog na kojem će svako naći ono što je sam pripremio sebi: „Ko bude radio koliko trun dobra – vidjeće ga, a ko bude radio koliko trun zla – vidjeće ga!“ (el-Zelzeleh, 7-8.)

Svakom čovjeku je obaveza da vjeruje u Sudnji dan, u džennetske nagrade i džehennemske kazne, ali, većina ljudi, u globalu, ne vide dalje od svoga nosa, i misle da nakon ovog života nema više života, te su, zaokupljeni uživanjima na ovom svijetu, zaboravili na budući svijet, ni malo se ne spremajući za njega.

Zbog svega toga, Allah dž.š., je dao određene znakove i nagovještaje (emarat), koji će nam s vremena na vrijeme potvrđivati sigurnost skorašnjeg nastupa kijametskoga dana, kako se ljudi ne bi zanosili, te kako im dunjalučka uživanja ne bi skrećala pažnju sa Sudnjega Dana.

Potpuno sigurno je to da kada nas Muhammed s.a.w.s., kao Sadikul-Masduk – Iskreni kome se sigurno vjeruje na riječ, obavijesti o nekom nagovještaju Sudnjega Dana, pa se ljudi ubijede u istinitost tog nagovještaja – sigurno će steći još jače ubjeđenje i vjeru u neminovnost nastupa Sudnjega Dana – za kojeg će se onda žustro pripremati, i svu moguću opskrbu dobrim djelima za taj put će pribaviti, prije nego li bude kasno:

“Da čovjek ne bi uzviknuo: ”Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!” – & . ili da ne bi rekao: ”Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sačuvao”, & ili da ne bi rekao kad doživi patnju: ”Da mi se samo vratiti – dobra djela bih činio!” & ”Nikada! Dolazile su ti pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio.” & Na Sudnjem danu vidjećeš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili. A zar u Džehennemu neće biti boravište oholih? & Allah će spasiti one koji su Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili, i oni će postići ono što su željeli; zlo ih se neće doticati i oni neće tugovati.“ (el-Zumer, 56-61.)

Poslanik s.a.w.s., je govorio: „Između mene i moga poslanstva i Sudnjeg dana je blizina kao što su i ova dva prsta međusobno blizu – pa pokaza na srednji prst i kažiprst!“ (Musned Ahmed, br.22860.) „Kada bi se govorilo o Sudnjemu Danu, lice Poslanika s.a.w.s., bi se zacrvenilo i glas bi mu se podigao i razljutio bi se kao da upozorava ljude jutrom ili večerju na vojsku koja će ih napasti!“ (Nesa’i, br.1578., Ibnu Madždže, br.45.)

Ashabima, prvim muslimanima, nije bilo svejedno kada bi čujali za nagovještaje Sudnjega Dana, i njihov hal po ovom pitanju je bio najupečatljiviji onda kada im je Poslanik s.a.w.s., govorio o pojavi Dedždžala, kako se to bilježi u hadisu Nuvasa b. Sem’ana r.a., koji kaže: „Jednog dana, Poslanik s.a.w.s., nam je zborio o Dedždžalu, pa mu glas bijaše i tih i povišen, toliko da smo pomislili da se Dedždžal već pojavio i da se skrio u Medinskim palmama, pa kada bi mu došli, primjetio bi taj strah na našim licima, te nam reče: Šta vam je? Rekosmo: Allahov Poslaniče, jutros si govorio o Dedždžalu, pa si svoj glas podizao i spuštao toliko da smo pomislili da se Dedžal skrio u medinskim palmama. Poslanik s.a.w.s., reče: Ne bojim se ja za vas od Dedždžala; ako se pojavi dok sam ja među vama – ja ću vas odbraniti od njega, a ako se pojavi onda kad ja ne budem među vama – svako će samoga sebe braniti, a Allah je zaštitnik svakom muslimanu…!“ (Muslim)

Brojni nagovještaji kijametskog dana su se već pojavili i desili, i brojni događaji o kojima nam je zborio Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s., su se obistinili, tako da sve to zajedno, vjernicima samo iman povećava i vjeru im u srcima učvršćuje, još više vjerujući Muhammedu s.a.w.s., i njegovim riječima Objave; znaci njegova poslanstva i ajeti istine izrečeni s njegova jezika obavezuju svakog iole razumnog čovjeka na čvrsto prihvatanje islama kao vjere!

Kako i neće ljudi ojačati iman i vjeru svoju kada su lični svjedoci realizacije poslaničke teorije u današnju realnost i praksu! Svaki nagovještaj Sudnjega Dana o kojem nam je Poslanik s.a.w.s., zborio, je sama mu’udžiza i dokaz istinitosti njegova poslanstva, pa se teško onima koji su i dalje u stanju negirati poslanstvo Muhammeda s.a.w.s., odbijajući ljude od njegova puta, ili podrivajući sumnje kod neukog svijeta, u njega i njegovu poslanicu!

Kada budemo slušali sve te ajete i hadise koji nam govore o nastupu Sudnjega Dana – sve to mora biti poticaj svakome od nas da se priprema za sve ono što će nastupiti nakon naše smrti, jer je sami Sudnji Dan veoma blizu, i njegovi brojni nagovještaji su se već ispunili, a kada se počnu obistinjavati veliki predznaci Sudnjega Dana onda će se oni dešavati brzinom padanja bisera iz niske onda kada niska bisera pukne. Kada Sunce izađe sa Zapada – vrata tevbe i pokajanja će biti zatvorena, i sa djelima će biti završeno. Tada neće biti od koristi niti iman i vjerovanje, niti tevba i pokajanje. Uspjeće samo oni koji su prije toga povjerovali, i prije toga se pokajali! Allah dž.š., kaže:

„Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili kazna Gospodara tvoga, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: ”Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista, čekati!” (el-En’am, 158.)

„A kada dođe nevolja najveća & Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio & i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao, & onda će onome koji je obijestan bio & i život na ovome svijetu više volio & Džehennem prebivalište postati sigurno. & A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao & Džennet će boravište biti sigurno. & Pitaju te o Smaku svijeta: ”Kada će se dogoditi?” & Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš, & o njemu samo Gospodar tvoj zna.“ (el-Nazi’at, 34-44.)

Allah dž.š., kaže: „I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.“ (el-Mu’umin, 18.)

U skladu sa naredbom ovog ajeta, mi ćemo se narednih hutbi upozoravati i opominjati na Sudnji Dan i njegove predznake, kako velike tako i male, ne bi li se na pravi način čuvali od predznaka Sudnjega dana, na ovome svijetu, te i od samih strahota i tegoba Sudnjega dana, na budućem svijetu.

Molimo Allaha dž.š., Gospodara Arša plemenitog, da nas učini jakim i čvrstim vjernicima u Sudnji Dan i njegove predznake, te da nas prekrije Svojim hladom na dan kada drugog hlada osim Njegovog, neće biti!

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835