PITANJA I ODGOVORI

Postavljanje slika na internet?

536views

Pitanje: Je li dozvoljeno da slike s dozvoljenim motivima postavljam na stranice na kojima se mogu naći i nepristojne slike?

Odgovor: Bolje je da svoje slike postavljate na neke druge stranice koje ne nude bestidne slike. Može se dogoditi da neko traži Vašu sliku, s dozvoljenim motivima, pa da upadne u smutnju zbog bestidnih slika. I tad biste možda i Vi snosili grijeh zbog toga, na osnovu Allahovih, džellešanuhu, riječi: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava” (El-Maida, 2). Sustegnite se od toga, a Gospodar će Vam dati bolje od onog što ostavite u Njegovo ime. Allah je pokrovitelj uspjeha i On sve zna.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović