ISTAKNUTORamazan i post

Post je jedan od temelja islama (Ramazanska besjeda 1.dio)

2.5kviews

Preveo: mr. Ahmed Purdić

Uvod

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na najuglednijeg Vjerovjesnika i Poslanika.

Mjesec ramazan je mjesec ovog odabranog, zadnjeg ummeta kojeg je Uzvišeni Allah odlikovao nad ostalim ummetima i istaknuo ga pečatom svih poslanika, Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem. U ovom mjesecu muslimani se natječu u činjenju dobra i pobožnosti, više slušaju hadise i vazove, pa su zbog toga mnogi učenjaci i daije odredili posebna ramazanska predavanja i vazove koji se klanjačima čitaju poslije ikindijskog i jacijskog namaza. Ta predavanja su različita: neka su u sažetoj, a neka u opširnijoj formi, u jednima je akcenat stavljen na upućivanje nasihata – savjeta, a u drugima se obrađuju razna pitanja i propisi; također, neka predavanja su odgojno-edukativnog karaktera, u nekima su se autori posvetili citiranju dokaza iz Kur’ana i hadisa, a u drugima je to zastupljeno u manjoj mjeri.

Prikupljao sam sve hadise o postu, itikafu, noćnom namazu u ramazanu, Lejletul-kadru i navođenju nekih koristi i propisa iz tih hadisa, kako bi to pomoglo daijama i imamima u džamijama prilikom citiranja hadisa i fikhskih propisa o postu, zatim sam odlučio da od toga odaberem dio koji bi bio dovoljan za trideset vazova (dersova) koji bi se mogli čitati poslije ikindija-namaza i koji ne bi prelazili dvije stranice, a to su dersovi koji su numerisani neparnim brojevima, i trideset dersova koji bi se mogli čitati prije jacija-namaza, a koji ne bi prelazili četiri stranice, i to su dersovi koji su numerisani parnim brojevima, kao što to uobičajeno rade mnogi imami tokom mjeseca ramazana.

Moj metod rada bio je sljedeći:

 1. Temelj i osnova svakog dersa – predavanja jesu kur’ansko-hadiski tekstovi, tako da sam u okviru teme predavanja navodio ajete koji izravno govore o toj temi, a zatim sam isto tako navodio i hadise o tome. U slučaju da nije bilo ajeta koji su se odnosili na temu predavanja, tada sam navodio samo hadise koji o njoj govore.
 2. Nisam obuhvatio sve hadise koji govore o temi, nego sam odabrao one za koje mislim da su najobuhvatniji i najprikladniji.
 3. Uradio sam kratku valorizaciju hadisa navodeći čitaocu samo ime ravije (prenosioca hadisa), a izvor hadisa naveo sam u fusnoti.
 4. Prilikom izbora hadisa navodio sam samo one koji mogu poslužiti kao dokaz, tj. sahih (autentične) i hasen (dobre) hadise, izbjegavajući slabe, a kada je u pitanju nekoliko hadisa oko čije ispravnosti postoji spor među učenjacima, a takvih je ovdje vrlo malo, nastojao sam odabrati ispravno mišljenje.
 5. Kod redoslijeda hadisa počinjao sam sa muttefekun alejhi[1], zatim sam navodio hadis koji bilježi jedan od dvojice šejhova (El-Buhari i Muslim), a potom predanja iz četiri Sunena[2]. Od ovog redoslijeda odstupao sam samo ako je za tim postojala određena potreba. Također, počinjao sam sa merfu hadisima[3], zatim mevkuf[4], i na kraju sam navodio predanja dobrih prethodnika.
 6. Nakon citiranja hadisa, spomenuo bih nekoliko savjeta i fikhskih propisa koje sam lično derivirao, a većinu njih ipak sam odabrao iz drugih djela: komentara hadisa i zbornika fetvi. Kada su u pitanju propisi o kojima postoji više mišljenja, odabrao sam ono što smatram da je ispravno, bez navođenja ostalih stavova, uz potpuno uvažavanje pravnih rješenja (fetvi) koja se izdaju u Saudijskoj Arabiji, kako ne bi došlo do zabune među ljudima ako čuju nešto što nije u skladu sa onim na što su navikli i što im je od ranije poznato.
 7. Pravni propisi i savjeti obuhvataju dosta odgojnih lekcija i korisnih smjernica koje su učenjaci uzeli iz hadisa, što ove lekcije čini sadržajnijim, jer u njima se ne nalaze samo pravni propisi o postu, nego su zastupljene i smjernice koje će biti od koristi svakom pojedincu, ali i njegovoj porodici, kao i svim muslimanima općenito. Većina onih koji su pisali ramazanske vazove nastojali su da oni budu raznovrsni, tako da budu zastupljene razne teme, suptilna obraćanja, savjeti o lijepom ponašanju i tome slično. Iako okosnicu ovih vazova čine hadisi, većina ih istovremeno raznježi srca, očisti dušu, ojača ispravno vjerovanje i podsjeti na važne propise.
 8. Potrudio sam se da vokaliziram tekst da bi se izbjegle gramatičke greške i kako bi imami i slušaoci mogli lakše shvatiti njegovo značenje.[5]
 9. Veliki broj propisa ciljano sam izostavio kako bi djelo bilo kraće, a te propise ću, ako Bog da, navesti u drugoj, većoj knjizi koju sam nazvao El-Džami fi ehadis ramadan ve fevaiduha ve ahkamuha.

10.Ovo djelo nazvao sam El-Munteka lil hadis fi ramadan – Odabrane besjede o ramazanu.

11.U ovom djelu naveo sam samo indeks tema (sadržaj), a ostale indekse citirat ću, ako Bog da, u djelu koje tek namjeravam napisati, a koje sam spomenuo u prethodnoj napomeni.

Od braće muslimana, imama i drugih, koji ovo djelo pročitaju, a imaju primjedbe, ili prijedloge, ili kritike, očekujem da mi ih dostave kako bih se njima okoristio, zahvaljujući im na potpomaganju u dobru i bogobojaznosti.

Zahvala pripada Allahu uz čiju se blagodat upotpunjavaju dobra djela.

Ponedjeljak, 13. redžeb 1427. h. g. / 7. 8. 2006. god.

Autor

 

Post je jedan od temelja islama

Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Islam je sagrađen na pet (principa): svjedočenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu ramazana.” Hadis bilježe El-Buhari i Muslim.[1]

Ebu Džemra Nasr b. Imran, Allah mu se smilovao, kaže: “Bio sam posrednik u prenošenju govora između Ibn Abbasa i ljudi, i on im je rekao: ‘Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, došla je delegacija plemena Abdul-Kajs pa je on upitao: ‘Ko je delegacija?’[2] ‘Rebija (Abdul-Kajs[3])’, odgovorili su. ‘Dobro došli, narode (delegacijo), neponiženi i bez kajanja!’, kazao je on. ‘Mi smo ti došli’, rekoše oni, ‘iz dalekog kraja. Između nas i tebe nalazi se nevjerničko pleme Mudar i možemo ti doći samo u nekom od svetih mjeseci, pa naredi nam nešto što ćemo saopćiti onima iza nas i što će nas uvesti u Džennet!’ On im je naredio četvero… naredio im je vjerovanje u samo jednog Uzvišenog Allaha i upitao: ‘Znate li šta je vjerovanje u samo jednog Uzvišenog Allaha?’ ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju’, odgovoriše oni. ‘Svjedočenje’, reče on, ‘da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanje namaza, davanje zekata, post ramazana i davanje petine ratnog plijena…’, i rekao im je: ‘Zapamtite to i prenesite onima iza vas!’” Hadis bilježe El-Buhari i Muslim.[4]

Pouke i propisi[5]

 1. U ovom hadisu pojašnjeni su temelji imana i temelji islama, naznačeno je da iman predstavlja srčano uvjerenje, a da islam podrazumijeva potčinjavanje i pokornost. Ovo je značenje islama i imana ako se oba termina spominju zajedno u tekstu, ali ako se u tekstu spominje samo jedan od njih, onda iman obuhvata i značenje islama i obrnuto.
 2. U okvire islama ulazi se izgovaranjem kelimei-šehadeta, a dodavanje namaza, zekata, posta i hadža ovom načelu ukazuje na činjenicu da su to najvažniji i najočigledniji islamski obredi.
 3. Neizvršavanje svih pet spomenutih temelja ili nekih od njih jasan je pokazatelj da se dotična osoba nije pokorila Uzvišenom Allahu.
 4. U hadisu je ukazano na značaj posta ramazana i njegovo visoko mjesto kod Uzvišenog Allaha, jer ga je On učinio jednim od temelja islama.
 5. Istaknuta je obaveznost spoznaje temeljnih istina vjere: farzova, kako bi se izvršavali, i harama, da bi se izbjegavali, te je naglašena obaveznost upoznavanja ljudi sa ovim (propisima), što se razumije iz Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Zapamtite to i prenesite onima iza vas.”

Iz knjige: El-Munteka lil hadis fi ramadan – Odabrane besjede o ramazanu

Autor: Dr. Ibrahim b. Muhammed El-Hukajl

 


[1]    El-Buhari, 8, i Muslim, 16.

[2]    Ili je upitao: ‘Ko je narod?’

[3]    Abdul-Kajs je jedan od Rebijinih sinova. (op. prev.)

[4]    El-Buhari, 87, i Muslim, 17.

[5]    Vidjeti: Šerh En-Nevevi ala Muslim, 1/148.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865