Ahlak

Posredovanje i osmijeh

615pregledi
Priredio: Adnan Maglić

Mnogi ljudi susreću se u svakodnevnom životu sa različitim problemima. Pred njima se zatvaraju vrata i nestaju putevi. Tu situaciju treba iskoristiti posrednik, onaj koji želi nagradu od Allaha, dž.š. Kaže Uzvišeni: ‘’Onaj ko se bude za dobro zalagao, bit će i njemu udio u nagradi.” (An-Nisa, 84.)

Allah, dž.š., u ovom ajetu kaže: ”Za dobro zalagao”, tj. bude se zalagao i posredovao u otklanjanju štete ili nepravde od onoga kome je nanesena ili se bude zalagao za pribavljanje koristi onome ko je zaslužuje pod uvjetom da nikome ne učini nepravdu. U tom slučaju posredovanje se može okarakterisati kao meðusobno potpomaganje u dobru. Kaže Allah, dž.š.: ”Jedni drugima pomožite u dobročinstvu i čestitosti.” (El-Maide, 2.)

Ovdje je potrebno naglasiti da nije uvjet tog posredovanja da ono bude primljeno i sprovedeno u praksu. Naprotiv, onaj ko se zauzima za nekoga u ime Allaha, dž.š., biva nagraðen pa makar njegovo zauzimanje i ne bilo primljeno, jer je dovoljno to što se brinuo i trudio da pomogne bratu muslimanu.

Prenosi Ebu Musa el-Eš’ari, r.a., da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi mu došao čovjek i tražio od njega da mu ispuni neku njegovu potrebu, rekao: ”Posredujte (zauzimajte se), bit će te nagraðeni, a Allah, dž.š., će jezikom svoga Poslanika objaviti (presuditi) ono što bude htio.” (Muttefekun alejhi)

Posredovanjem se uistinu osvajaju ljudska srca, unosi sreća i zadovoljstvo u duše muslimana, otklanjaju njihovi problemi te pomaže u savlaðivanju životnih prepreka sa kojima se čovjek svakodnevno susreće. Jedan od najpotpunijih (najboljih) vidova posredovanja jeste samoinicijativno pružanje usluge ili zauzimanja. Ono ostavlja veliki trag u srcima i ukazuje na prisustvo milosti i ljubavi prema drugim ljudima.

OSMIJEH

Jedno od najlakših i najbržih sredstava za osvajanje ljudskih srca jeste iskren osmijeh kroz koji sagovornik osjeća veličinu tvoje ljubavi, nježnosti i simpatije. Kroz taj osmijeh dolaze do izražaja tvoja sreća i zadovoljstvo sa njegovom ličnošću.

Ovaj osmijeh, i pored toga što ga je lahko napraviti, danas nažalost ne možemo vidjeti na licima mnogih islamskih misionara – daija, iako se on smatra sadakom i dobrim djelom. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Nemoj prezirati ništa od dobrih djela pa makar to bilo da sretneš svoga brata nasmijanog lica.” (Muslim)

Nasmijano lice je ono na kojem preovladava i krasi ga topli osmijeh ispunjen zadovoljstvom i srećom. Kaže Abdullah ibn El-Haris: ”Nisam vidio nikoga da je bio više nasmijan od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Bilježi imam Ahmed)

Prenosi se od Džerira ibn Abdullaha da je rekao: ”Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije mi zabranio, otkako sam prihvatio islam, da uðem kod njega, niti me je ikad vidio a da mi se nije nasmiješio.” (Bilježi imam Buharija)

Upravo ovaj osmijeh te lijepo ophoðenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, naveli su Amra ibn El-Asa, r.a., da pomisli da je on najdraža osoba Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i da ga upita: “Ko ti je najdraža osoba, o Božiji Poslaniče”, na što mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio da mu je najdraža osoba Ebu Bekr, r.a.

Prema tome, osmijeh zaslužuje vrijednu pažnju u da’vetskom radu i on je strelica koja pogaða svoj cilj u lovu na ljudska srca. Osmijeh privlači ljude ka poslaničkom pozivu i slušanju istine.

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 24 Studeni 2008 23:50