Sira

Poslanikova, s.a.v.s., porodica, časni ehlul-bejt (1dio)

2.6kviews

Preveo: Fahret Kadrić

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je mir i spas na vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe. Kroz ovaj tekst, u formi pitanja i odgovora, upoznat ćemo se sa nekoliko činjenica vezanih za Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, porodicu. Od Allaha pomoć tražimo i Njega molimo da ovo djelo bude od koristi drugima, a da od njega otkloni sve loše i ono čime On nije zadovoljan. Prvo pitanje vezano za ovu časnu porodicu jeste: Ko su oni? Ko sve spada u ehlul-bejt (Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, porodicu)?

U okvire Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice ulaze: Benu Hašim i Benu Abdul-Muttalib, njihovi štićenici te majke vjernike. Ovo je mišljenje većine učenjaka. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Zaista su Benul-Muttalib i Benu Hašim jedno.” (Buhari) Međutim, postavlja se pitanje: Zar hadis: ”Selman je od našeg ehlul-bejta”, nije problematičan, jer shodno njemu, i Selman el-Farisi ulazi u okvire Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice? Kažemo da ovaj hadis nije sporan, jer je slab (daif) zbog toga što se u njegovom lancu prenosilaca nalazi Kusejr b. Abdullah, a njegove predaje nisu vjerodostojne.

Da li postoje i druga mišljenja u vezi sa pitanjem ko ulazi u okvire ehlul-bejta?

Pojedini učenjaci kažu da u okvire ehlul-bejta ulaze svi pripadnici plemena Kurejš. Drugi su pak kazali da su pripadnici ehlul-bejta samo članovi najuže Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice. Rečeno je da u okvire ehlul-bejta ulaze svi pripadnici ummeta. Gdje je dokaz da Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, supruge ulaze u okvire ehlul-bejta? Odgovor se nalazi u tri ajeta iz Allahove Knjige:

Prvi ajet: Uzvišeni Allah kaže: ”O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite! U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.” (El-Ahzab, 32-33) Ovo je daleko najjasniji ajet koji ide u prilog činjenici da Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, supruge ulaze u okvire ehlul-bejta.

Drugi ajet: Riječi meleka upućene Sari, Ibrahimovoj, a.s., suprugi: ”Zar se čudiš Allahovoj moći? – rekoše oni – ”Allahova milost i blagoslovi Njegovi su na vama, obitelji vjerovjesničkoj.” (Hud, 73)

Treći ajet: Riječi Allaha Uzvišenog: ”Mi smo poslani narodu nevjerničkom”, rekoše, ”samo ćemo Lutovu porodicu spasiti, osim njegove žene, ona će, odlučili smo, sa ostalima kaznu iskusiti.” (Al-Hidžr, 58-60) Spominjanje njegove supruge u ovom kontekstu dokaz je da je ona bila u sastavu Lutove, a.s., porodice.

Također se kao dokaz mogu uzeti i riječi koje je Zejd b. Erkam, r.a., uputio Husajnu b. Sebri kada je rekao: ”Zaista su njegove supruge dio njegove porodice.” (Muslim)

Koji je dokaz da štićenici ehlul-bejta ulaze u okvire Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice?

Dokaz je hadis koji prenosi Mehran, štićenik, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem kaže: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Nama, Muhammedovoj porodici sadaka nije halal, a štićenici njihovi su od njih.”’ (Ahmed) U ovom hadisu imamo dokaz da oni ne uzimaju sadaku. Ovo je počast za njih od Allaha koji im je zato propisao udio u ratnom plijenu i zaostavštini neprijatelja, a o tome ćemo kazati nešto više u nastavku.

Koji su to ajeti i hadisi koji govore o vrijednostima Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice?

Uzvišeni Allah kaže: ”U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.” (El-Ahzab, 33) Značenje ovih riječi jeste: Allah vam ovo oporučuje kako biste bile produhovljene i kako bi od vas otklonio sve ono što je loše i zlo.” Dakako, Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, supruge ulaze u sastav njegove porodice shodno ovom ajetu u kojem Allah priopćava da želi da ih očisti i učini produhovljenima. U Muslimovom ”Sahihu” od Aiše, r.a., prenosi se da je rekla: ”Jednog podneva Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao je van kuće, a bijaše zaogrnut crnim ogrtačem. Prišao mu je Hasan b. Ali pa ga je on ogrnuo tim ogrtačem. Potom je došao Husejn b. Ali pa je i njega ogrnuo ogrtačem. Zatim je došla Fatima, pa je i nju ogrnuo, da bi potom došao Alija kojeg je također ogrnuo ogrtačem i proučio: ‘Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti’.”

Uzvišeni Allah kaže: ”A onima koji se s tobom o njemu budu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: ‘Hodite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati.” (Ali Imran, 61) Poznato je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao Fatimu, Aliju te Hasana i Husejna i kazao: ”Allahu, ovo je moja porodica.” (Tirmizi)

Prenosi Muslim u svome ”Sahihu” od Jezida b. Hajjana da je rekao: ”Ja, Husajn b. Sebre i ’Umer b. Muslim krenuli smo do Zejda b. Erkama, r.a. Kada smo došli i sjeli kod njega, Husajn mu je rekao: ‘O Zejde, ti si doista doživio mnogo dobra: vidio si Allahovog Poslanika, slušao njegove hadise, borio se pored njega, klanjao za njim. Zejde, ti si, zaista, doživio puno dobra! Ispričaj nam nešto što si čuo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.’ Zejd reče: ‘O sine moga brata, tako mi Allaha, ja sam ostario i moj životni put je dugačak. Ponešto što sam saznao od Resulullaha već sam zaboravio. Ono što vam kažem, prihvatite, a ono što ne kažem, ne opterećujte me s tim!’ Zatim je rekao: ‘Jednog dana Allahov Poslanik nam je držao govor pored vode koja se zvala Humm, a nalazila se izmedu Mekke i Medine. Nakon što je zahvalio Allahu, dž.š, i o Njemu se pohvalno izrazio, rekao je: – O ljudi! Ja sam samo čovjek kojem će uskoro doći izaslanik njegova Gospodara i ja ću se odazvati (tj. preselit ću na ahiret, op. prev.) Ja vam ostavljam dvije velike stvari: prva je Knjiga Uzvišenog Gospodara, u njoj je uputa i svjetlo, pa je prihvatite i čvrsto se pridržavajte!’ Zatim je podsticao na pridržavanje i razvijanje ljubavi prema Allahovoj Knjizi, te je potom rekao: – A druga stvar je moj ehlul-bejt. Podsjećam vas na Allaha u pogledu mog ehlul-bejta! Podsjećam vas na Allaha u pogledu mog ehlul-bejta!’, ponovivši tri puta. Husajn ga je upitao: ‘Zejde, ko pripada ehlul-bejtu? Zar nisu njegove supruge od ehlul-bejta?’

‘Njegove supruge pripadaju ehlul-bejtu. Medutim, ehlul-bejtom se smatraju i oni kojima je zabranjeno uzimanje sadake poslije njega’, odgovorio je. ‘A ko su ti?’, upitao je. ‘To je porodica Alije, Akila, Džafera i Abbasa’, rekao je. ‘Zar je svima njima zabranjeno uzimanje sadake?’, upitao je. ‘Da’, odgovorio je Zejd.”

Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, ehlul-bejt najčasnija su Allahova stvorenja. U Muslimovom ”Sahihu” od Vasila b. Eska’ se prenosi da je rekao: ”Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Zaista je Allah odabrao Kinanu od sinova Ismailovih, pa je odabrao Kurejš od Kinane. Od Kurejša je odabrao Benu Hašim, a od Benu Hašima odabrao je mene.”’

Na vrijednost Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice ukazuje i činjenica da svaki musliman u svome namazu donosi salavat na njih zajedno sa salavatom koji donosi na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio nas je da u namazu na tešehhudu kažemo: ”Allahume salli ala Muhammedin ve ala ehli bejtihi ve ala ezvadžihi ve zurijjetihi, kema sallejte ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid. Ve barik ala Muhammed, ve ala ehli bejtihi, ve ala ezvadžihi ve zurijjetihi, kema barekte ala ali Ibrahime inneke hamidun medžid.” (Ahmed i Taberani sa vjerodostojnim lancem prenosilaca)

Nastavit će se inšallah…

 

Napisao: Dr. Mehran Mahir Osman

Prijevod: Fahret Kadrić

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835