Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Porodica

Poslanik s.a.v.s. i Aiša r.a. – uzoriti supružnici

2.46Kpregledi
Piše: Osman Smajlović (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)

Uzvišeni Allah počastio je ljude blagodati braka i između supružnika uspostavio ljubav i samilost, i poslao Svoga Poslanika da ljudima bude uzor u svim sferama života, a posebno bračnog i porodičnog, jer su brak i porodica temelj zdravog društva. Najbolji primjer uzornog bračnog života, iz kojeg muslimanski ummet svakodnevno može uzeti pouke, nalazimo u Poslanikovom braku sa njegovim suprugama, a posebno u braku sa njegovom najdražom suprugom Aišom, r.a.
Stoga ćemo u narednim redovima navesti neke konkretne situacije iz Poslanikovog braka sa Aišom, kako bismo se i mi u svom bračnom životu poveli za Poslanikom i u praksu sproveli njegove savjete za bračnu harmoniju i sreću.

SANJAO SAM TE
Aiša, Allah bio sa njom zadovoljan, prenosi da joj je Poslanik rekao: “Predočena si mi u snu tri puta – tri noći (ili vidio sam te u snu) – prije nego sam te oženio. Došao je sa tobom melek Džibril (ili donio te je) ogrnutu u bijelu svilu i rekao mi je: ‘Ovo je tvoja žena.’ Pa sam uklonio veo sa tvoga lica (ili rekao sam meleku: ‘Otkrij!’, pa je otkrio) i ugledao sam te.” (Buhari, 3895, 5125, 7011, 7012, Muslim, 2438-79) U predaji kod Tirmizija stoji da je Džibril rekao Poslaniku: ‘’Ovo je zaista tvoja žena na dunjaluku i ahiretu.’’ (Tirmizi, hadis sahih, Sahihu Tirmizi, 3880, Albani)
Razmisli: Zašto je Poslanik obavijestio Aišu, Allah bio sa njom zadovoljan, o prethodnom hadisu?

NAJVOLJENIJA OSOBA
Plemeniti Poslanikov drug Amr ibn As, Allah bio sa njim zadovoljan, došao je Poslaniku, nakon što ga je imenovao za vojskovođu u bitki Zatu Selasil, i upitao ga: ‘’Koga najviše voliš od ljudi?’’ Poslanik je rekao: ‘’Aišu.’’ Amr je ponovo upitao: ‘’A od muškaraca?’’ Poslanik je odgovorio: ‘’Njenog oca.’’ ‘’A koga zatim?, ponovo je upitao Amr. Rekao je: ‘’Omera ibn Hattaba i potom je nabrojao i ostale ljude.” (Buhari, 3662, Muslim, 2384-8.)
Također, Poslanik je rekao svojoj kćerki Fatimi: ‘’O moja kćeri, zar ne voliš ono što ja volim?’’ Ona odgovori: ‘’Da.’’ Tada joj je Poslanik reče: ‘’Pa voli ovu (tj. Aišu).’’ (Muslim, 2442-83.)

Da li je greška ispoljiti svoje osjećaje prema svome bračnom drugu?

UDOVOLJAVANJE BRAČNOM DRUGU
Prenosi Aiša, Allah bio sa njom zadovoljan, da je vidjela Poslanika na vratima svoje sobe, a Habešije su se “igrali” sa svojim kopljima u mesdžidu i zaklonio ju je svojim ogrtačem, a ona je posmatrala njihovu igru između njegova uha i ramena. I dodala je: ‘’I stojao je radi mene (Poslanik) i nisam prestala da gledam sve dok mi nije dosadilo.’’
(Buhari, 988, 2091, 5190, 5236, Muslim, 892-18)

LJUBAV PREMA POSLANIKU
Poslanik se obratio Aiši, Allah bio sa njom zadovoljan, riječima u kojima je konstatovao: ’’Ja zaista znam kad si zadovoljna sa mnom i kada si na mene ljuta’’, a ona ga je upitala: ‘’A kako to znaš?’’ Rekao je: ‘’Kada budeš zadovoljna sa mnom, govoriš: ‘Ne, tako mi Muhammedova Gospodara’, a kada si na mene ljuta, govoriš: ‘Ne, tako mi Ibrahimova Gospodara.’’’ Rekla je: ‘’Da. Tako mi Allaha, o Božiji Poslaniče, (kada sam ljuta) ne izbjegavam (ništa) osim izgovoriti tvoje ime.’’ (Buharija, 5228, Muslim, 2439-80).

Da li ti, brate i sestro u vjeri, poznaješ prirodu i ćud svoga bračnog druga i da li izbjegavaš samo njegovo ime ili…???

PODUČAVANJE SUPRUGE
Rekla je Aiša, Allah bio sa njom zadovoljan: ‘’Jedne noći dok je Poslanik boravio kod mene, legao je, svukao je svoj ogrtač i skinuo obuću, i stavio ih pored svojih nogu. Zatim je stavio dio izara (donji dio odjeće) na svoju postelju i legao je na bok. Zadržao se u tom položaju sve dok nije pomislio da sam zaspala. Potom je polahko uzeo svoj ogrtač, obukao obuću, otvorio je vrata i izašao, i polako ih zatvorio. Ja sam tada ustala, obukla svoju košulju i ogrtač, i zaputila se za njim sve dok ga nisam našla kod Bekie (groblje u Medini blizu Poslanikova mesdžida). Poslanik je dugo stojao na tom mjestu, potom je digao ruke tri puta, a zatim se okrenuo, a i ja sam se okrenula, on je požurio, pa sam i ja požurila, zatim je ubrzao svoj hod, a i ja sam, pa je on još više požurio, a i ja sam još više ubrzala i prestigla sam ga. Stigla sam do svoje sobe i samo što sam legla na bok, ušao je i on. Zatim mi je rekao: ‘’Šta ti je, Aiša? Zadihana si.’’ Rekla sam: ’’Nije ništa.’’ On je rekao: ‘’Zaista ćeš mi reći ili će me zaista obavijestiti Onaj koji je milostiv i Koji sve zna.’’ Rekla sam: ‘’O Božiji Poslaniče! Iskupila bih te svojim ocem i majkom, i zatim sam ga obavijestila o svom postupku.’’

Rekao je: ‘’Pa ti si osoba (crnilo) koja je bila ispred mene.’’ Rekla sam: ‘’Da.’’ Potom je me odgurnuo (u predaji kod Nesaia: Udario me je u prsa svojim cijelim dlanom), što me je zaboljelo, a potom je rekao: ‘Misliš li da će ti Allah i Njegov Poslanik učiniti nepravdu? (jer je mislila da je otišao kod svoje druge žene).’’ Rekla sam: ‘’Šta god ljudi da kriju, pa Allah zna (kao da je sa ovim potvrdila Poslanikovo pitanje – konstataciju).
Tada joj je Poslanik rekao: ‘’Zaista mi je došao Džibril i, kako si vidjela, pozvao me je i to je skrio od tebe pa sam mu se odazvao i to sam skrio od tebe i nije htio da uđe kod tebe. Ti si skinula svoju odjeću i pomislio sam da si zaspala i nisam želio da te probudim bojeći se da se tada ne uplašiš (kada ostane sama) i rekao mi je (Džibril): ‘Tvoj ti Gospodar naređuje da posjetiš stanovnike Bekie i da zatražiš za njih oprost.’’’
Tada je ona rekla: ‘’I šta da im kažem, o Božiji Poslaniče?’’ Rekao je (podučavajući je): ‘’Reci: Es-selamu alejkum ehle ed-dijari minel-mu`minine vel-muslimine ve jerhamullahu el-mustakdimine minna vel-muste`hirine.Ve inna im ša`a Allahu bikum lelahikun.’’ (Muslim 974-103).

Da li ti u svojstvu supruga ili supruge težiš podučiti svoga bračnog druga?

LIJEP RAZGOVOR
Rekla je Aiša, Allah bio sa njom zadovoljan, da je Poslanik izašao od nje po noći i bila je ljubomorna na njega. Došao je i vidio je šta radi, pa joj je rekao: ‘’Šta ti je Aiša? Ljubomorna si?’’ Rekla je: ‘’A kako da neko poput mene ne bude ljubomoran na nekoga poput tebe.’’
Rekao je Božiji Poslanik: ‘’A već ti je došao tvoj šejtan?’’ Rekla je: ‘’O Božiji Poslaniče! Zar je sa mnom šejtan?’’ Rekao je: ‘’Da.’’ Rekla je: ‘’A da li je sa svakim čovjekom?’’ Rekao je: ‘’Da.’’ Upitala je: ‘’I s tobom?’’ Rekao je: ‘’Da, osim što me je potpomagao moj Gospodar pa je ‘eslemu’ (a u drugoj predaji “esleme”).’’ (Muslim, 2815-70.)
Riječ “eslemu” tumači se da je Poslanik bio bezbjedan od šejtanova zla i iskušenja, a “esleme” da je šejtan primio islam i da mu naređuje samo dobro. (Šejh Muslim Nevevi)

Kako je lijep ovaj dijalog! Da li ćeš uzeti Poslanika ili njegovu suprugu sebi kao uzor u vođenju djaloga?

PLEMENITOST
Rekla je Aiša, Allah bio sa njom zadovoljan, da se igrala sa “kćerima” (lutkama) u prisustvu Poslanika i dodala je: ‘’I dolazile su mi moje ‘prijateljice’ i bivale su odsutne zbog stida i poštovanja prema Poslaniku’’, a zatim je rekla: ‘’I Poslanik je ih slao meni.’’ (Muslim, 2440-81)

ZAŠTO DA NE OBRADUJEŠ NEKOGA?
Rekao je Poslanik Aiši: ‘’O Aiš (Aiš – skraćivanje riječi. Sa kojim ciljem?)! Ovo je Džibril koji te selami’’ Rekla je: ‘’I neka je na njega Allahov mir, spas, milost i berićet. Ti (obraća se Poslaniku) vidiš ono što ja ne vidim.’’ (Buhari, 3217, 2447-90.)
 
ŠTIĆENJE SUPRUŽNIKA
Rekla je Aiša, Allah bio sa njom zadovoljan: ‘’Ušli su židovi kod Poslanika i rekli mu: ‘Neka je na tebe smrt’ (‘es-selamu alejke’ zamjenili su sa ‘es-samu alejke’).’’ Aiša je to razumjela i rekla im je: ‘’Neka ja na vas smrt i prokletstvo.’’ Rekao je Poslanik: ‘’Polahko, Aiša! Zaista Allah voli nježnost u svim stvarima.’’ Rekla je: O Božiji Poslaniče! Zar nisi čuo šta su rekli?’’ Rekao je Poslanik: ‘’Rekao sam: Neka je i na vas (u drugoj predaji: Zar nisi čula da sam rekao: neka je i na vas).’’ (Buhari, 2935, 6256, Muslim, 2166-12.)

ČIME SE PONOSITI?
Rekla je Aiša, Allah bio sa njom zadovoljan: ‘’Umro je Poslanik u mojoj kući, u mome danu, na mome krilu i ukopan je u mojoj kući. I Allah je spojio moju i njegovu pljuvačku.’’ Rekla je: ‘’Ušao je Abdur-Rahman (njen brat) sa misvakom, a Poslanik je bio oslabio za njega (da ga omekša) pa sam ga uzela i omekšala ga i zatim mu očistila zube.” (Buhari, 1389, 3100, Muslim, 2443-84.)
A da li se mi ponosimo učinjenim dobrim djelima u bračnoj zajednici ili se ponosimo stvarima koja će ukazati na našu “muškost” ili “ženstvenost”?

I na kraju:
– Zar mislimo da se Poslanik na spomenuti predivni način ophodio samo prema Aiši, Allah bio sa njom zadovoljan, mimo ostalih žena? Ne, tako mi Allaha! Istinu je rekao naš Gospodar u prijevodu značenja ajeta: ‘’Jer ti si, zaista, najljepše ćudi.” (Kalem, 4.)
– I većinu spomenutih i mnoštvo drugih hadisa (2210 i četvrta je po redu) prenosi sama Aiša, Allah bio sa njom zadovoljan. Zar nije mogla da ih skrije jer u njima ima stvari koje “ne idu u njen prilog” na naš prvi laički pogled. Allah ti se smilovao i proživio te sa našim Poslanikom tvojim voljenim, naša majko i majko svih pravovjernih.

Prvi put objavljeno: subota, 21 Ožujak 2009 09:11