PITANJA I ODGOVORI

Ponavljanje za mujezinom

2.9kviews

Pitanje: U hadisu se kaže da čovjek prilikom ponavljanja za mujezinom treba reći: “Zadovoljan sam Allahom gospodarom, islamom vjerom i Muhammedom poslanikom!” Kad se izgovara ovaj zikr?

Odgovor: Iz konteksta hadisa može se zaključiti da se zikr koji ste naveli izgovara nakon što se za mujezinom ponove riječi: “Svjedočim da nema boga osim Allaha” i riječi: “Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik.” Imam Muslim zabilježio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko rekne, dok čuje učenje ezana: ‘Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik! Zadovoljan sam Allahom gospodarom, islamom vjerom, a Muhammedom poslanikom!’” U drugoj verziji stoji: “Ko rekne, dok čuje učenje ezana: ‘I ja svjedočim…’”, a to dokazuje da se ovaj zikr izgovara tokom ezana, to jest nakon što mujezin prouči izričaj svjedočenja. Poenta je u vezniku i u riječima: “I ja svjedočim…” Drugim riječima, ovaj veznik iziskuje da se navedeni zikr izgovori tokom učenja ezana.

Šejh Muhammed b. Usejmin