Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Vjerovanje u Sudnji dan i Džennet i Džehennem

Položaj žene u Džennetu?

2.17Kpregledi
             
Pitanje: Nedavnosam na internetu pronašla podatke koji govore o Džennetu, ili tačnijeo odnosu muškaraca i žena u Džennetu. Od ranije mi je poznato da će žena, ukoliko i ona i njen suprug uđu u Džennet, a ukoliko nije imala drugog supruga, biti zajedno. Međutim, neke stvari koje sam pročitala su me zbunile, kao to da je Muhammed, a.s., rekao da će svaki muškarac u Džennetu imati dvije žene, da će se u toku dana približavati stotini djevica, te da će imati šator od bisera gdje će prilaziti ženama, a jedna drugu neće vidjeti. Također mi je neko rekao da će muškarac moći istovremeno biti sa sedam žena i pri tome će svaki odnos trajati 700 godina. Zanima me da li su vjerodostojni ovi hadisi, tj. da li će svaki muškarac zaista imati dvije žene, ili samo ukoliko izrazi želju, i da li će se pri tome pitati i prva žena, jer po islamu žena može da uvjetuje razvod braka ukoliko muž hoće da dovede drugu ženu? Također mi nisu jasni ovi odnosi između muškarca i žena. Da li će to sve zaista biti tako? Odnosi li se to samo na one koji izraze želju da imaju više žena, jer ima muškaraca koji na ovom svijetu žele biti s jednom ženom, pa da li će možda svi muškarci žudjeti za tim džennetskim hurijama i željeti provoditi vrijeme s njima? Kako je moguće da će se muškarac približavati 100 žena kada one neće biti njegove supruge? Ukoliko je ovo sve ovako, šta je sa ženama kojima bi smetali takvi odnosi, ili ćemo mi možda tada drugačije razmišljati, i nećemo imati neka osjećanja koja sada imamo? Da vas Allah nagradi!

Odgovor: Džennet je istina, kao što je istina da je stvoren i da postoji danas. Međutim, Džennet sa ovim našim svijetom u kojem živimo nema ništa zajedničko osim naziva. Uživanja u Džennetu odnose se na muškarce i žene. Neće im ništa biti uskraćeno. Ovdje je spomenuto nekoliko stvari glede džennetskih uživanja, kao i osjećaj ljubomore. U Džennetu nema ljubomore. Taj osjećaj ili svaki drugi osjećaj slabosti vezan je za ovaj svijet. Isto kao što je slučaj sa vinom koje na ovom svijetu opija i zbog čega je zabranjeno, dok će u Džennetu to vino biti slatko i neće opijati, kao što kaže Uzvišeni u suri El-Vakia u 19. ajetu  i suri Es-Saffat 47. ajetu: ‘’Od njega neće osjećati glavobolju niti će razum gubiti.’’
Imam Ahmed bilježi hadis od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: ‘’Svakom muškarcu će u Džennetu pripasti dvije žene od hurija krupnih očiju. Na svakoj od njih bit će sedamdeset ogrtača iza kojih će vidjeti srž kosti njene potkoljenice.’’ U drugom hadisu koji bilježi imam Muslim i nešto drugačijoj verziji spominje se ista nagrada. Od Ebu Seida el-Hudrija prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘’Čovjek koji će biti najnižeg položaja u Džennetu je onaj koji će imati osamdeset hiljada sluga i sedamdeset i dvije žene. Postavit će mu se šator u obliku kupole od smaragda i sefira kao što je udaljenost od Džebabije do San’e.’’ (Bilježi Tirmizi od Amra b. Harisa)
Dakle, sve ono što je spomenuto u pitanju, od uživanja u Džennetu, neće biti u smislu kako to ljudi mogu da zamisle danas. Naime, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘’U njemu je Gospodar za Svoje pokorne robove pripremio ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo niti je nekome od ljudi palo na pamet.’’
Sve što naš razum ne može da dokuči spada u gajb (nevidljivo i nepoznato za nas) čime se ne treba opterećivati. Također, želje će ljudima biti ispunjene onako kako budu zaželjeli, s tim da nikome neće smetati što onaj ima nešto, a drugi nema. U Džennetu neće biti osjećaja pakosti, zavisti, ljubomore ili mržnje. Što znači da sve što osjećamo na ovom svijetu nema veze sa onim svijetom.
Allah najbolje zna.

Odgovorio:Harmin Suljić, prof.