Akida

Početak Allahovog dž.š. stvaranja stvorenja

3.26Kpregledi
Piše: Haris Mujić

Allah, dž.š., je oduvijek i On nema početka. Sve osim Allaha, dž.š., je stvoreno i ima početak.  Allah, dž.š., je Stvoritelj svega, Održavalac svega, Istinski Vlasnik svega i Vladar nad svime. Allah, dž.š., je davalac života i smrti, davalac svake koristi i štete i davalac svakog dobra i zla.
On sve zna, sve vidi, sve čuje, sve može. Niko Mu ravan nije. Allah, dž.š., čini što želi i ne postoji neko ko Mu se može suprotstaviti u onome što On želi. On nema potrebu ni za kime i ni za čime. On je neovisan od sviju i svega, a svi i sve je ovisno o Njemu. Nema boga osim Allaha.
 
Allah, dž.š., je rekao: “On je Taj koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko. Njemu pripada najuzvišeniji primjer i na nebesima i na Zemlji. On je Silan i Mudar.” (Er-Rum, 27.)
Razlog Allahovog, dž.š., stvaranja svih živih stvorenja i neživih stvari je da bi Ga slaveći, hvaleći i veličajući obožavali.
Allah, dž.š., je rekao: “Njega slavi sedam nebesa, i Zemlja, i oni na njima. I ne postoji ništa što Ga ne slavi i ne hvali, ali vi to ne razumijete. On je zaista blag i mnogo prašta.” (El-Isra’, 44.)
– Na početku stvaranja stvorenja, Allah, dž.š., je stvorio vodu, ‘Arš i Kursijj.
Ibn Kesir navodi da je Ibn Abbas, r.a., rekao: “Allah je stvorio ‘‘Arš na vodi i ništa nije stvoreno prije te vode.”
‘Arš je Allahovo, dž.š., veličanstveno prijestolje i krov Allahovih, dž.š., stvorenja. ‘Arš je najveće Allahovo, dž.š., stvorenje.
Allah, dž.š., je rekao: “I neka je Uzvišen Allah, Vladar Istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara ‘Arša velikog!” (El-Mu’minun, 116.)
Allah, dž.š., je rekao: “I nebo će se razdvojiti – tada će hlabavo biti. I meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osam držati.” (El-Hakka, 16.-17.)
Ibn Kesir navodi da je Ibn Abbas, r.a., rekao: “Meleka, koji drže ‘Arš ima osam redova.”
Ebu Davud navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Dozvoljeno mi je da vam kažem o melekima koji drže ‘Arš. Razdaljina izmeðu resice uha do vrata jednog od njih je sedamsto godina ptičijeg leta.”
‘Arš ima oblik blagog kubbeta.
Ebu Davud navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Uistinu ‘Arš je iznad nebesa ovako i pokazao je prstima nešto poput kubbeta.”
Buhari navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Kada molite Allaha, molite ga za Firdevs, jer je on središte Dženneta i najviši dio Dženneta, i iznad njega je ‘Arš.”
Ibn Kesir navodi da je Muhammed ibn Ishak rekao: “Ništa od stvorenja nije postojalo osim vode, iznad koje je stvorio ‘Arš, a iznad ‘Arša je Uzvišeni, Plemeniti, Dostojanstveni, Moćni, Blagi, koji poznaje svaku stvar, Milostivi, koji blagodati daje, koji čini što hoće.”
Ne spominje se vrijeme stvaranja Kursijja, ali se pretpostavlja da je stvaranje Kursijja bilo nakon stvaranja ‘Arša i prije stvaranja ostalih stvorenja.
Hakim navodi da je Ibn Abbas, r.a., rekao: “Kursijj je mjesto dva Allahova stopala, a veličinu Njegovog ‘Arša, ne može niko odrediti.”
Kursijj se nalazi iznad sedmog neba i ispod vode i jedno je od najvećih Allahovih, dž.š., stvorenja.
Allah, dž.š., je rekao: “Njegov Kursijj je prostraniji od nebesa i Zemlje i Njemu nije teško održavati ih!” (El-Bekareh, 255.)
Kursijj, takoðer, nije loptastog oblika.
– Nakon stvaranja Kursijja, Allah, dž.š., je stvorio Kalem – Pero, koje je ispisalo El-Levhu-l-Mahfuz – Pomno čuvanu knjigu, u koju je upisano sve što će se desiti do Sudnjeg dana.
Ebu Davud navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Zaista, prvo što je Allah stvorio bilo je Pero. Zatim mu je rekao: ‘Piši!’ I u tom momentu ono je zapisalo (prema Allahovom, dž.š., znanju) sve što će se desiti do Sudnjeg dana.”
Ovaj hadis upućuje na to da je Pero prvo Allahovo, dž.š., stvoreno stvorenje. Meðutim, na ovu temu postoji i hadis, koji upućuje na to da je Pero stvoreno tek nakon stvaranja vode i ‘Arša, i vjerovatno Kursijja.
Muslim navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Po Allahovom nareðenju ispisan je kader svih stvorenja, pedeset hiljada godina prije nego je stvorio Zemlju i nebesa, dok je Njegov ‘Arš bio na vodi.”
Et-Taberani navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Allah je stvorio El-Levhu-l-Mahfuz od bijelog bisera. Njene stranice su od rubina. Trag Pera u njoj je svjetlost. Allah 360 puta pogleda u nju svakoga dana. On stvara, opskrbljuje, oduzima život, daje život, uzvisuje, ponižava i čini što hoće.”
– Pedeset hiljada godina nakon ispisivanja El-Levhu-l-Mahfuza, Allah, dž.š., je stvorio Zemlju i nebesa.
Stvaranje Zemlje i nebesa trajalo je šest dana.
Allah, dž.š., je rekao: “Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se nad ‘Aršom uzvisio.” (El-A’raf, 54.)
Allah, dž.š., takoðer, je rekao: “On je Taj koji je u šest dana nebesa i Zemlju stvorio – a Njegov ‘Arš je iznad vode bio – da bi vas iskušao ko će od vas bolje postupati.” (Hud, 7.)
Islamski učenjaci su se razišli po pitanju dužine tih šest dana, u kojima je Allah, dž.š., stvorio zemlje i nebesa:
Jedni smatraju da je dužina svakog od tih dana 1 000 godina. Ovo mišljenje zastupaju Ibn Abbas, r.a., Mudžahid i Ed-Dahhak.
Allah, dž.š., je rekao: “A samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem računanju.” (El-Hadždž, 47.)
Drugi smatraju da je dužina svakog od tih dana 24 sata. Ovo mišljenje zastupa većina učenjaka.
Islamski učenjaci su se razišli i po pitanju odreðivanja dana, u kojima je Allah, dž.š., stvorio zemlju i nebesa:
Jedni smatraju da su to: subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak. Ovo mišljenje zastupa grupa učenjaka šafi’ijske pravne škole.
Drugi smatraju da su to nedjelja, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak. Ovo mišljenje zastupa većina učenjaka.
Allah, dž.š., je stvorio nebesa i Zemlju bez posustalosti i zamora.
Allah, dž.š., je rekao: “Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je izmeðu njih za šest dana, i nije Nas obuzeo nikakav umor.” (Kaf, 38.)
Razlog objavljivanja ovog ajeta je poricanje krivog vjerovanja nekih koji tvrde da je Allah, dž.š., stvorio nebesa i Zemlju u šest dana, a zatim se sedmi dan odmarao.
– U prva dva dana, Allah, dž.š., je stvorio Zemlju.
– U druga dva dana, Allah, dž.š., je stvorio nebesa.
– U treća dva dana, Allah, dž.š., je uredio Zemlju, tj., učinio pogodnom za život i odredio sve šta će na svakom njenom dijelu biti.
Allah, dž.š., je rekao: “Reci: ‘Zar vi zbilja ne vjerujete u Onoga koji je Zemlju stvorio u dva dana – i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova! On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri dana – ovo je objašnjenje za one koji pitaju,  zatim se prema nebu usmjerio dok je nebo još vodena para bilo, pa njemu i Zemlji rekao:  ‘Pojavite se milom ili silom!’ – ‘Pojavljujemo se drage volje!’ – odgovorili su, pa ih u dva dana, kao sedam nebesa stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim smo zvijezdama ukrasili i nad njima Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega.” (El-Fussilet, 9.-12.)
Ovi ajeti upućuju na to da je Allah, dž.š., odredio i stvorio na Zemlji sve što je na njoj u tančine u druga dva dana i da je stvorio sedam nebesa u treća dva dana.
Meðutim, na ovu temu postoji i ajet, koji upućuje na to da je Allah, dž.š., stvorio sedam nebesa u druga dva dana i da je odredio i stvorio na Zemlji sve što je na njoj u tančine u treća dva dana.
Allah, dž.š., je rekao: “A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio, noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Poslije toga je Zemlju poravnao, iz nje vodu i pašnjake izveo, i planine nepomičnim učinio. Na uživanje vama i stoci vašoj.” (En-Nazi’at, 27.-33.)

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 30 Travanj 2007 11:21

X