Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Hutbe

Podsticaj na olakšavanje stupanja u brak

1.6kviews

Preveo: mr. Emir Demir

Hvala Allahu Jedinome, koji je propisao brak i na njega podstakao. On kaže:

“Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje.”[1]

Uzvišeni je propisao brak kako bi se čuvala stidna mjesta i zaštitile časti. Uzvišeni je obećao, a Njegovo obećanje je istinito, onome ko se oženi da će ga opskrbiti iz Svoga obilja. Uzvišeni kaže:

”…ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati[2] Donosim blagoslov, prizivam Allahov mir na Muhammeda, sina Abdullahovog, koji je podsticao na ženidbu, govoreći: ”O skupino mladića, ko od vas može materijalno podnijeti, nek se oženi.”[3]

Također, Poslanik je upućivao dove za mladence moleći Allaha da im podari dobro i blagoslov u braku: ”Neka ti Allah dadne blagodati, neka te blagoslovi i neka vas spoji u dobru.”[4] Poslanik, r, pojasnio je da je brak njegov sunnet, pa ko se udalji od braka, ne pripada njemu. Rekao je: ”I ja se ženim, pa ko odstupi od moga sunneta, ne pripada meni.”[5]

Zatim, neka su mir i blagoslov na njegovu porodicu, ashabe i one koji im izražavaju prijateljstvo.

O ljudi, bojte se Allaha i imajte na umu da ste pod Njegovom prismotrom, pokoravajte Mu se i nemojte Mu biti nepokorni. Potom znajte da su u braku mnogobrojne koristi, a od njih su: čednost supružnika i zaštita za njih od zapadanja u razvrat. Poslanik, r, kaže: ”O skupino mladića, ko od vas može materijalno podnijeti, neka se oženi, jer je to bolje za čuvanje pogleda i zaštitu spolnog organa.”[6] Jedna od koristi bračne zajednice jeste i dobijanje potomstva čime se uvećava broj pripadnika ovog ummeta i ojačava njegova zajednica. Poslanik, r, kaže: ”Ženite umiljate, rotkinje, jer ja ću se ponositi vašim brojem pred ostalim narodima.’[7]‘  Jedna od koristi braka također je uspostavljanje saradnje između muškarca i žene u životnim pitanjima i zadacima. Žena u muškarcu nalazi onoga ko će je izdržavati tako što će joj donositi opskrbu i na nju trošiti, a on na sebe preuzima sve njene obaveze koje ona ne može izvršiti zbog svoje ženstvenosti i slabosti. Muškarac kod žene nalazi zamjenu za kućne poslove i odgoj djece. Općenito rečeno, osnovni cilj braka nije samo zadovoljenje požude, već je cilj daleko uzvišeniji i plemenitiji, a ogleda se u vezi ljubavi, samilosti i prijaznosti. Veza približavanja srca je veza izgradnje porodice, pa čak i čitavoga društva, što predstavlja uzvišeni cilj i plemenitu namjeru.

O muslimani! Zbog ovih koristi, ali i mnogih drugih, šerijat podstiče na sklapanje braka te nas motiviše da ga olakšavamo i da pojednostavljujemo njegovu realizaciju. Također, u isto vrijeme zabranjuje sve ono što stoji na putu sklapanja braka, ili ometa njegov put ili pomućuje njegovu čistotu. Međutim, ljudi svojim lošim postupcima, kako im to već diktiraju šejtani iz reda ljudi i džinna, stavili su na putu braka mnogobrojne brane i prepreke, tako da je brak postao u našem vremenu jedna od najtežih stvari.

Od ovih prepreka su sljedeće:

 

Prva: Zabranjivanje ženi da se uda za sebi ravnoga i dostojnog muškarca, tj. kada joj zaruke ponudi muškarac koji je jednak njoj po svojim osobinama i sposobnostima, ona bude spriječena, ili zbog toga što joj staratelj sprečava, ili što se u te zaruke upetljaju kratkovidne osobe, poput nekih žena i neuračunljivih ljudi iznoseći nevaljale argumente, govoreći npr.: ”Ovaj je star”, ”Ovaj je siromašan”, ”Ovaj je previše okrenut vjeri” i sl.

U suštini, jedina mahana kod njih je da ne odgovara ukusu i karakteru ovih neuračunljivih. Kada neuračunljivim muškarcima počnu upravljati žene, odgovornost se gubi, koristi zapostavljaju i čitava situacija postaje nevaljala.

Odlučnom i ozbiljnom staratelju žene obaveza je, kada bude zadovoljan zaručnikom, a također i zaručnica da bude njime zadovoljna, da blagovremeno dozvoli udaju i ne ostavlja priliku za besposličare i ljude sklone pravljenju smutnji. Poslanik, r,  kaže: ”Kada vam dođe onaj s čijom ste vjerom zadovoljni, vi ga oženite, jer ako to ne budete učinili, pojavit će smutnje na zemlji i veliki neredi.”[8] U sprečavanju udaje žene za njoj jednakog muškarca postoje tri prekršaja. Prvi prekršaj pravi staratelj prema sebi činjenjem nepokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku, zatim pravi prekršaj prema djevojci jer je sprečava da se uda za sebi jednakog i namjerno propušta priliku udaje koja predstavlja njen suštinski interes, a također, tu je prekršaj i prema zaručniku kojeg je spriječio da dođe do prava koje mu je Allah dao. Ovakvi i slični staratelji gube pravo starateljstva nad ženom, te starateljstvo prelazi na one koji su ispravniji. Zapravo, ukoliko se ovo sprečavanje više puta ponovi, on postaje grješnik (fasik) manjkavoga imana i vjere. Njegovo svjedočenje se, kod dobrog dijela učenjaka, ne prihvata.

Druga: Jedna od zapreka sklapanja braka jeste i podizanje vrijednosti mehra (vjenčanog dara) tako da se taj vjenčani dar – mehr napravi simbolom međusobnog nadmetanja i trgovine kako bi to bio povod priče na sijelima, bez razmišljanja o posljedicama takvog postupanja. Takvi ne znaju da su u islam uveli jedan ružan običaj i da će snositi njegov teret, kao što će ga snositi i oni koji po njemu budu postupali, a od njihovih se tereta neće ništa umanjivati. Oni su ljudima nametnuli tegobu i nedaću koje nalažu da se na njih rasrde i sa njima ismijavaju. Pretjerana vrijednost mehra je jedan od razloga mržnje muža prema ženi i njegovog udaljavanja od nje i s najmanjim razlogom. Mali mehr je razlog usaglašavanja i ljubavi između supružnika, što sve biva razlogom za blagodati.

Vođa vjernika Omer b. El-Hattab rekao je: ”Nemojte pretjerivati u mehrovima, da je to počast na ovome svijetu, ili bogobojaznost na budućem svijetu, najpreči tome bio bi Vjerovjesnik, r.” Neki učenjaci kažu: ”Prethodni hadisi podrazumijevaju da nije određena donja granica mehra, makar se radilo o šaci kaše, željeznom prstenu ili podučavanju. Ovakav mehr dozvoljeno je nasloviti prilikom vjenčanja, i time žena suprugu postaje dozvoljena. Također iz hadisa se zaključuje da je pokuđeno pretjerivanje u mehrovima i to je jedan od razloga pomanjkanja i otežavanja blagoslova.

Treća: Jedna od prepreka braka su i troškovi koje su ljudi izmislili i u njima postali okorjeli tako da su ti troškovi stavljeni na leđa supruga i mnoge odvratili od braka, jer nalažu pretjerivanje u kupovini skupocjenog platna, nakita, zlata, pretjeranom opremanju spavaće sobe za mladence, svadbene proslave, raznovrsnih jela i mesa, te obostranih posjeta između porodica mladenaca. Sve ove stvari predstavljaju izuzetan teret suprugu, a također ne idu u korist supruzi. Zapravo, radi se o imecima koji se bezglavo rasipaju i nekontrolisano troše, a povrh svega ovakvim postupcima se zatvara put muslimanima da se ožene, jer ženidba je za muslimane jedna od nuždi. Tome se može dodati još da su neki ljudi slaboga imana muslimanima uveli loše običaje, zabranjene postupke učinivši ih obaveznim protokolom sklapanja braka, a od njih su organizovanje svadbi po hotelima i drugim javnim mjestima, te pozivanje pjevača i pjevačica koji svoje glasove podižu uz instrumente među pomiješanom skupinom muškaraca i žena. Tada se dovedu mladenci pred ljude da bi se napravile zabranjene slike, jer najčešće mlada bude razgolićena. Tako se ovo sklapanje braka pretvori u žarište nereda kojim se otvoreno ispoljava neprijateljstvo prema Allahu i Njegovom Poslaniku.

Allahovi robovi! Otežavanje sklapanja braka ovakvim i sličnim stvarima donosi velike posljedice, a od njih su smanjenje broja vjenčanja zbog nemogućnosti snošenja troškova, a to vodi neredu širenja razvrata između muškaraca i žena, jer zabranjivanje dozvoljenog vodi ka nedozvoljenom. Sve što pređe granice pretvori se u suprotnost.

Također, od tih prepreka jeste i starateljevo varanje štićenice sprečavanjem njene udaje za njoj jednakog i valjanog muškarca, a za kojeg staratelj misli da neće platiti veliki mehr i ustupiti ogroman imetak, te od njega odstupi tražeći one koji će dodijeliti taj imetak, pa makar staratelj bio nezadovoljan njegovom vjerom i ponašanjem, niti kod njega preovladava mišljenje da će žena sa njim sretno živjeti. Ovo sprečavanje, ukoliko se ponavlja, smatra se razlogom da se staratelj prozove fasikom, manjkave vjere, koji gubi karakteristiku pravednosti, sve dok se ne pokaje Allahu.

Bojte se Allaha, Allahovi robovi, i dobro pripazite na ovo pitanje pridajući mu potrebnu važnost.

Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Uzvišeni kaže:

“Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.[9]

 

Druga hutba

 

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, pozitivni ishodi pripadaju bogobojaznima, a neprijateljstvo se izražava samo prema nepravednima. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga, koji sudruga nema i koji je obećao da će nakon teškoće dati olakšanje i nakon tegobe izbavljenje. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik kojem nisu bile date dvije stvari na izbor a da nije odabrao lakšu, osim ako je bila grijeh. Neka su blagoslov i mir na njega, njegovu porodicu i ashabe koji su se čvrsto držali njegovog sunneta i sprovodili njegova učenja, zbog čega su dobili dobro i ovog i budućeg svijeta.

Allahovi robovi! Pošto je mehr šerijatom utemeljen prilikom sklapanja braka, potrebno je da njegov iznos bude u skladu sa običajima, te u skladu sa materijalnim stanjem supruga, kao i supruge. Cilj braka je da žena dobije supruga koji će se brinuti o njoj, a nije cilj braka da žena dobije mehr. Mehr je sredstvo, a ne cilj, pa je zato obavezno da njegov iznos bude u razumljivim granicama i prema mogućnostima, pa makar se radilo o željeznom prstenu, makar bio dug na plećima supruga. Također, mali mehr ili nepostojanje mehra ne smije biti zapreka ženidbe onih koji su jednaki. Vjenčani dar u islamu je simbol i nikada nije predstavljao originalnu materijalnu vrijednost.

Allahovi robovi! Pripremanje svadbene gozbe u islamu je sunnet, pa je također obavezno da bude u razumljivim granicama, tako da se odabere odgovarajuće vrijeme i odgovarajuća količina hrane koja se nudi tako da ne dolazi na stepen luksuza i pretjerivanja koji izlazi iz granica potrebnog; ili da se svadbene svečanosti organizuju u neodgovarajućem vremenu tako da posude sa hranom i mesom nemaju gdje drugo završiti osim u smeću. Znajte da ovo vjera zabranjuje, ispravan razum od ovoga bježi i sa ovim nisu zadovoljni Allah i Njegov Poslanik.

Allahovi robovi! Objavljivanje braka je šerijatom utemeljeno tako što je Allahov Poslanik, r, dozvolio udaranje u def, a što čine žene zasebno, bez muškaraca. Zamjena ovakvog postupka svečanostima plesa, muziciranja, gdje se miješaju muškarci i žene, dovode muzičari, fotografi i javno se čine nepokornosti, razlog je za izazivanje Allahove srdžbe, a sve to na kraju donosi loše posljedice i velike štete.

Bojte se Allaha i imajte na umu da ste pod Njegovom prismotrom. Postupajte u skladu sa Njegovom pokornošću i čuvajte se griješenja i suprotstavljanja Njegovoj naredbi. Olakšavajte put do ženidbe, a nemojte ženama otežavati udaju i tako im nepravdu nanositi.

Omadino koja si sposobna za ženidbu, požurite, a vi očevi pomozite svojoj djeci da sačuvaju svoje poglede i svoja stidna mjesta i da se uveća broj muslimana. Ko želi dobro i blagoslov, neka nastoji da oženi onu koja ima vjeru, a ona koja ima vjeru je najbolji čovjekov drug.

Allahu, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu i daj blagodati Muhammedu i Muhammedovoj porodici kao što si dao blagodati Ibrahimu i Ibrahimovoj porodici između ostalih svjetova, a Ti si uistinu dostojan hvale i slave.

Allahu, oprosti vjernicima i vjernicama, živima i mrtvima od njih.

Allahu, pomozi islam i muslimane i udalji one koji vjeru ostavljaju.

Allahu, smiluj nam se, jer si Ti prema nama milostiv, a nemoj nas kazniti jer to možeš učiniti kada hoćeš.

Allahu, učini naša lica svijetlim na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti.

Allahu, ukaži nam počast, a nemoj nas zanemariti. Daj nam još više, a nemoj nam umanjiti, daj nam prednost, a nemoj davati drugima nad nama.

Allahu, mi se Tebi utječemo od poniženja nesreće, lošeg određenja i radosti neprijatelja.

Allahu, Tebi pripada zahvala sve dok ne budeš zadovoljan, Tebi pripada zahvala poslije zadovoljstva i Tebi pripada zahvala kada si zadovoljan.

Allahu, ovome ummetu dadni razboritost kojom će biti ponosni oni koji su Tebi pokorni i biti upućeni oni koji čine grijehe, te će se njome naređivati dobro i odvraćati od zla.

Subhane rabbike rabbil-izzet amma jesifun vesselamu alel-murselin, vel-hamdu lillahi rabbil-alemin!

 

 

 

 

 

 [1]   En-Nur, 32.

[2]   En-Nur, 32.

[3]   Prenose El-Buhari i Muslim

[4]   Ebu Davud, Tirmizi, Albani kaze da je vjerodostojan

[5]   Prenose El-Buhari i Muslim

[6]   Bilježi ga grupa autora šest hadiskih zbirki

[7]   Prenose Ahmed, Ibn Hibban, a šejh El-Albani kaže da je vjerodostojan

[8]  Prenosi Et-Tirmizi, El-Albani kaže da je dobar

[9]  En-Nur, 32.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835