Hutbe

Podsticaj na činjenje dobrih djela

2.5kviews

Preveo: Aljo ef. Cikotić

Hvala Allahu kojem pripada sve što je na nebesima i Zemlji, Njemu pripada zahvala na budućem svijetu, On je mudar i o svemu obaviješten. Svjedočim da nema drugog istinskog  boga osim Allaha Jedinog, koji sudruga nema, koji je stvorio život i smrt da nas iskuša ko će bolje postupati, a On je uistinu ponosan i grijehe oprašta. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, donosilac radosnih vijesti i opominjač, svjetiljka koja sve oko sebe obasja, neka su Allahov blagoslov i mir na njega.

A zatim:

O ljudi, bojte se Uzvišenog Allaha:

”I bojte se Allaha i znajte da ćete se s Njim susresti! A ti obraduj prave vjernike!”[1]

Allahovi robovi! Čovjek je u ovom životu stvoren da bi djelovao, a zatim će na Sudnjem danu biti proživljen da bi bio nagrađen za svoja djela. On nije stvoren bez cilja i neće biti ostavljen da luta. Sretan je onaj ko za sebe učini dobro koje će naći pohranjeno kod Allaha, a nesretan je onaj ko učini zlo čije će posljedice kao propast doživjeti. Pogledajte na svoja djela i obračunajte se prije nego što vam život prođe. Smrt označava završetak djela i početak obračuna. Smrt je blizu i ne znate kada će doći, a obračun će biti tako precizan da ne znate kada će se završiti. Osijedjelost je upozorenje na dolazak smrt, pa se zato za nju pripremite. Smrt vaših vršnjaka je znak da će i vama brzo smrt doći, pa se prisjetite smrti i radite za vječni život poslije smrti. Nemojte biti zaokupirani drugim stvarima i zavaravati se da vam smrt nije blizu. Nemojte da vas lažna dugotrajna nadanja prevare pa da zaboravite na dolazak smrtnog časa. Koliko ima onih koji su se nadali, ali im se nade nisu ostvarile? Koliko ljudi osvane ujutro a naveče ne omrkne, koliko ih omrkne a jutro ne dočeka? Koliko ima ljudi koji u smrtnom času priželjkuju da samo malo budu ostavljeni kako bi popravili ono što su pokvarili i izvršili ono što su zanemarili? Takvom će se reći: ”Daleko je to, daleko je to!”, jer ono što priželjkuješ već je prošlo, a mi smo te upozoravali prije toga da se ne vraćaš tamo. Uzvišeni kaže:

”O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, bit će izgubljeni. I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego što nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: ‘Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem! Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe; a Allah dobro zna ono što vi radite.”[2]

Allahovi robovi! Svakom čovjeku završavaju se njegova djela prilikom nastupanja smrtnog časa, a ima dobrih djela čija korist ostaje trajna, kao i nagrada onome ko ih je činio, čak i poslije njegove smrti. To su djela koja je čovjek činio tokom svoga života, a njihova korist traje i poslije njegove smrti, odnosno sve dok od tih djela bude koristi drugima na dunjaluku, i njihov počinilac imat će nagradu na ahiretu, koja će trajati koliko god i ta djela traju. To se odnosi na svaki humanitarni projekat kojim se ljudi koriste, a i životinje, kao što su vakufi, korisno i plodonosno drveće, česme, izgradnja džamija, medresa, bogobojazno potomstvo, podučavanje ljudi korisnom znanju, pisanje korisnih knjiga. U vjerodostojnoj predaji od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: ”Kada čovjek umre, prekidaju se njegova dobra djela, osim u tri slučaja: trajna sadaka, znanje kojim se drugi koriste, ili dobro dijete koje za njega upućuje dove.”[3] Ovaj hadis ukazuje da se čovjekova djela prekidaju sa njegovom smrću, te da je period djelovanja ustvari period života tokom kojeg čini dobra djela i u kojem se upozoravan na nemar i nesmotrenost. Potrebno je da što prije požuri sa činjenjem pokornosti prije smrti i da to ne odgađa za vrijeme koje možda neće doživjeti. Kur’ansko-sunnetski tekstovi koji se navode o podsticaju na takmičenje u činjenju dobrih djela, mnogobrojni su, što znači da će onaj koji se ne bude takmičio i blagovremeno ih obavljao propustiti priliku da ih i čini. Isto tako, hadis ukazuje da se neka dobra djela, čija korist trajno ostaje poslije smrti njihovog počinioca, izuzimaju i ne prekidaju sa smrću, već nagrada za njih traje sve dotle dok postoji i korist od njih, bez obzira koliko vremenski dugo trajala. Nagrada za njih se stalno obnavlja kada se obnavlja i korist od tih djela, a u ovo se mogu svrstati sljedeće stvari:

Prvo: Trajna sadaka, a učenjaci su je definirali kao zadržavanje osnove imetka, i davanje drugima koristi od tog imetka, kao što je vakuf nekretnina, džamija, medresa, stanova, voćnjaka, mushafa, korisnih knjiga, česmi, bunareva i dr. U ovom hadisu je dokaz za utemeljenost korisne zadužbine (vakufa) i podsticaja na nju, te da je to najbolje djelo koje čovjek može za sebe učiniti radi budućeg svijeta. Ne postavlja se kao uvjet vakufa određena granica ili količina. Poslanik, r, kaže: ”Ko sagradi mesdžid, pa makar kao ptičije gnijezdo, njemu će Allah sagraditi kuću u Džennetu.”[4]

Drugo: Korisno znanje, tako da čovjek tokom svoga života podučava ljude pitanjima vjere. Ovo se izričito odnosi na učenjake koji šire znanje, podučavaju, pišu i štampaju knjige. Također, i oni koji nemaju znanje mogu učestvovati u ovome tako što će štampati korisne knjige, kupovati ih, dijeliti ili uvakufiti, što se  naročito odnosi na kupovinu Mushafa i podjelu onima koji su u potrebi za njima ili stavljanje Mushafa u džamije. Ovakvim postupkom podstiče se na širenje znanja, podučavanje i distribuiranje knjiga koje će ljudima koristiti tokom života i poslije smrti.

Korist znanja ostaje dok na Zemlji postoji ijedan musliman koji dođe do tog znanja. Koliko ima učenjaka koji su umrli prije više stotina godina a njihovo znanje je ostalo i njime se drugi okorištavaju posredstvom knjiga koje su napisali, koje čitaju generacije iza generacija, ili posredstvom učenika i njihovih učenika, kada god muslimani spomenu ime tog učenjaka, upute za njega dovu i zatraže Allahovu milost. To je Allahova blagodat koju On daje kome želi. Koliko je samo puta Allah sebebom učenjaka spasio generacije ljude od zabluda i koliko su zaradili nagrada oni koji su ih slijedili do Sudnjeg dana?

Treće: Dobro dijete, bilo ono muško ili žensko, tj. vlastito dijete i njihova djeca mogu koristiti svojim roditeljima tako što će Allahu za njih upućivati lijepe dove, koje će biti uslišane. Također, djeca mogu za svoje roditelje davati sadaku, obaviti hadždž, pa čak mogu uputiti dovu za one koji su lijepo postupali prema njihovim roditeljima. Često se može čuti kako ljudi za dobročinitelje kažu: ”Allah se smilovao vašim roditeljima i oprostio im.” U ovome je podsticaj, također, na sklapanje braka radi dobivanja dobrog i mnogobrojnog potomstva. Mnogi ljudi potpali su pod utjecaj zabluđujućih propagandi, pa mrze da imaju mnogo djece i ograničavaju broj poroda ili to propagiraju, a svakako je razlog tome njihovo neznanje o vjeri, o posljedicama takvog postupanja, ali i jedan od razloga također je slabost njihovog imana.

U ovom hadisu također je podsticaj na ispravan odgoj djece, tj. njihovo odgajanje u okviru vjere kako bi bili lijepo potomstvo svojih očeva, koje će upućivati dove za njih nakon smrti, tako da će roditelji na taj način imati korist od svoje djece i na ahiretu. Mnogi ljudi danas su zapostavili ovaj aspekat i nisu posvetili pažnju odgoju djece, već posvećuju pažnju pitanjima ovoga svijeta i skupljanju dinara i dirhema koji neće ostati njima, niti će oni radi njih ostati vječno na ovome svijetu. Ovakvi vide svoju djecu u moralnom neredu, a ne žele da ih poprave, vide ih kako čine zabranjene stvari, kako izostavljaju obaveze, te zapostavljaju namaz, ali niti im naređuju, niti im zabranjuju. Vide ih kako lutaju po ulicama i sjede sa najgorim ljudima, a možda i odu na mjesta gdje se širi nered i razvrat, ali to roditelje ne interesuje, niti o tome razmišljaju. Međutim, ako unište nešto od njihovog imetka, ili im umanje nešto od ovoga svijeta, onda odlučno, hrabro i odgajateljski nastupaju protiv te iste djece. Nažalost, ovakvi zabluđeni junaci ljubomorni su na ovaj dunjaluk, ali nisu ljubomorni na svoju vjeru; nastoje sačuvati svoj imetak, a ne nastoje sačuvati svoju djecu. Zbog ovoga se uveliko proširila pojava nepokornosti roditeljima i došlo je do narušavanja odnosa među roditeljima i djecom tokom njihovog života, a šta tek reći nakon njihove smrti.

Bojte se Allaha, roditelji, u pogledu vaše djece koja trebaju vama biti pohranjeno dobro za budući svijet, a ne vaša propast. Znajte dobro da djecu nije moguće ispravno odgojiti spontano, bez činjenja ikakvih povoda, strpljivosti i očekivanja nagrade na tom putu.

Činjenice spomenute u ovom hadisu također su sadržane u riječima Uzvišenog:

Mi ćemo, zaista, mrtve oživjeti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali”[5]

”…ono što su radili…”, tj. djela koja su činili na ovome svijetu, bila ona dobra ili loša.

”…iza sebe ostavili…”, tj. djela koja su ostala nakon njihove smrti, bila ona loša ili dobra.

Učenjak Ibn S’adi, Allah mu se smilovao, o ovome ajetu kaže: ”Svako dobro koje bilo koji čovjek učini tako što naučava, druge podučava, savjetuje, naređuje dobro, odvraća od zla, ili ostavlja znanje kod učenika, ili iza sebe ostavlja knjige kojima se drugi okorištavaju tokom svoga života ili poslije smrti, ili uradi bilo kakvo dobro u vidu namaza, zekata, sadake, dobročinstva, pa se za njim drugi povedu u tome, ili napravi džamiju, ili mjesto kojim će se drugi ljudi okoristiti i slično tome – sve se to ubraja u njegova djela koja traju i poslije njegove smrti i za koja biva nagrađen, a isto tako je i sa lošim djelima.

Za tri vrste djela čovjek ima nagradu i poslije svoje smrti:

Prvo: djela koja drugi čine poslije njegove smrti, ali je on bio povod za njih, u njih je pozivao, na njih upućivao prije smrti.

Drugo: djela kojima se drugi koriste, kao što su korisni projekti koje je umrli podigao prije smrti, ili vakufi koje je ostavio tokom svoga života.

Treće: Djela koja je činio dok je bio živ, a zatim ih poklonio mrtvome, kao što su dova, sadaka i ostala djela dobročinstva. Vjerovjesnik, r, rekao: ”Vjerniku se od njegovih djela poslije smrti priključuju: znanje koje je širio, dobro dijete koje je ostavio, Mushaf koji je dao u nasljedstvo, džamija koju je sagradio, kuća za putnika-namjernika koju je sagradio, voda koju je doveo, ili sadaka koju je dao iz svoga imetka u toku svoga zdravlja i života da se raspodijeli poslije njegove smrti.”[6] Zato nastojte, Allah vam se smilovao, da činite korisne povode i djela čija će korist biti trajna i za koja ćete imati nagradu poslije vaše smrti.

Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Uzvišeni kaže:

Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, bit će od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati.”[7]

Neka Allah dadne blagoslov i meni i vama u učenju Kur’ani-kerima i neka dadne korist i meni i vama u njegovim ajetima i mudroj opomeni. On uistinu sve čuje i odaziva se.

Druga hutba

Zahvala pripada Allahu koji je ovaj svijet učinio njivom  na kojoj se privređuje za budući svijet i podstakao nas da koristimo vrijeme na ovom svijetu prije nego što ono prođe, prije nego što se zapadne u gubitak. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinog, koji sudruga nema, koji nam je dao obilne vidljive i nevidljive blagodati. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, koji je potpomognut očitim nadnaravnostima, neka su mir i blagoslov na njega, na njegovu porodicu, sve ashabe  koji su se borili na Allahovom putu istinski, tako da je vjera njihovog vjerovjesnika postala vladajuća.

O ljudi, bojte se Allaha Uzvišenog i znajte da, kao što ostaju tragovi dobrih djela, njihova korist neprestano poslije smrti teče onome ko ih je činio, isto tako loša djela ostaju i njihova šteta poslije smrti teče onome ko ih je činio, kao što se navodi u vjerodostojnom hadisu: ”Ko bude pozivao u zabludu, snosit će teret za nju, kao i terete onih koji budu postupali po tome, a od njihovih se tereta neće ništa oduzimati.”[8]

Uzvišeni kaže:

”…da bi na Sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i dio bremena onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu doveli. A grozno je to što će oni nositi!”[9] Onaj ko ljudima u naslijeđe ostavi ružne nauke i neispravna uvjerenja, njihovo zlo i kazna zateći će ga onoliko koliko iz njih proizađe zablude.

Onaj ko piše zabluđujuće knjige, ili ih širi među ljudima, imat će grijeh, i njihov grijeh će ostati trajan sve dok traju i te knjige i dok su u opticaju među ljudima. Isto je sa onima koji snimaju muziku i razvratne filmove, koji prave štetne projekte, poput  kuća za razonodu, kina, novinskih kuća koje izdaju razvratne časopise, podstiču na golotinju, plasiraju otrovne misli i ideje, zabluđujuće članke. Imat će zla i grijeha onoliko koliko i traju ove ustanove čije se zlo i otrov šire, bilo to u dužem ili kraćem vremenskom periodu.

Onaj ko odgoji svoju djecu na ružan način, osjetit će posljedice ružnog odgoja, sve dok ta djeca žive u zabludi i zastranjenosti i dok čine grijehe i nepokornosti, zato što ih je isti taj roditelj navikao na to i u takvom okruženju ih odgojio, ili ih je još kao malodobne zapostavio, pa su kao odrasli otišli u zabludu. Zato često vidite mnogu zabludjelu djecu da, kada protiv njih neko upućuje dovu, da je upućuje ujedno i za njihove roditelje koji su ih tako odgojili.

Bojte se Allaha, Allahovi robovi, i budite uzor u dobru, a nemojte biti uzor u zlu. Onaj ko osniva banke i kamatne ustanove kako bi bili izvor ekonomskog iskorištavanja, pijući krv narodima, uništavajući društva i boreći se protiv Allaha i Njegovog Poslanika, nema sumnje da će prvi njihov osnivač imati najveći udio u grijehu, kao što je prvi sin Ademov, koji je ubio svoga brata nepravedno i neprijateljski, zaradio udio u grijehu svakog onoga koji bude ubijen poslije njega nepravedno i neprijateljski, sve do Sudnjeg dana. On je prvi koji je uspostavio običaj ubijanja.

Molim Allaha da nas učini predvodnicima i uzorima u dobru, a da nas ne učini predvodnicima i uzorima u zlu.

Allahu, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu i daj blagodati Muhammedu i Muhammedovoj porodici kao što si dao blagodati Ibrahimu i Ibrahimovoj porodici između ostalih svjetova, a Ti si uistinu dostojan hvale i slave.

Allahu, oprosti vjernicima i vjernicama, živima i mrtvima od njih!

Allahu, pomozi islam i muslimane i udalji one koji vjeru ostavljaju!

Allahu, smiluj nam se, jer si Ti prema nama milostiv, a nemoj nas kazniti jer to možeš učiniti kada hoćeš!

Allahu, učini naša lica svijetlim na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti!

Allahu, ukaži nam počast, a nemoj nas zanemariti. Daj nam još više, a nemoj nam umanjiti, daj nam prednost, a nemoj davati drugima nad nama.

Allahu, mi se Tebi utječemo od poniženja, nesreće, lošeg određenja i radosti neprijatelja.

Allahu, Tebi pripada zahvala sve dok ne budeš zadovoljan, Tebi pripada zahvala poslije zadovoljstva i Tebi pripada zahvala kada si zadovoljan.

Allahu, ovome ummetu podari razboritost kojom će biti ponosni oni koji su Tebi pokorni i biti upućeni oni koji čine grijehe, te će se njome naređivati dobro i odvraćati od zla.

Subhane rabbike rabbil ‘izzeti amma jesifun vesselamu alel-murselin, vel-hamdu lillahi rabbil-alemin!

 

 


[1] El-Bekare, 223.

[2] El-Munafikun, 9-11.

[3] Muslim

[4] Buhari

[5] Jasin, 12

[6] Bilježi ga Ibn Madže, a šejh El-Albani kaže da je hasen.

[7] El-Kehf, 46.

[8] Muslim

[9] En-Nahl, 25.

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865