Vijestiiiiii

Podjela redovne novčane pomoći socijalno ugroženim – septembar 2010.

527views

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKIM PORODICAMA

PODJELA REDOVNE MJESEČNE NOVČANE POMOĆI – SEPTEMBAR 2010. GODINE –

R.br.:    Porodica / imena i godišta članova:    Adresa stanovanja:    Telefon:    Iznos:    Primjedba:    Potpis /
uplata putem računa:
1.        M.Dž. – domaćica / Kerim 2005.g. i Harun 2010.g.     Senada Mandića Dende 7 – Zenica    062/258-030    340,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%    BBI banka 141-001-0099999987 Poziv nab r.: 036460
2.        Ajkuna Džafić – domaćica / Musab 1994.g., Esma 1997.g., Abdullah 1998.g., Muhammed 2001.g.    ul. Lukavička cesta 17 – Sarajevo     033/460-704     400,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno 50%. U iznos uračunata pomoć u visini 200,00 KM, koju je lično uručio K. Fadil, Švajcarska.     
3.        Enisa Ba-Awra – domaćica / Nedžma 2001.g.,  Nedim 2002.g. i Sara 2005.g.    Donja Lovnica – Zavidovići  – podstanar     063/138-926
032/863-558    840,00 KM    Pripadajući iznos 740,00 KM.  Uvećano za 100,00 KM, za  kiriju.      Raiffeisen banka 688411000 Partija 09550259628 -br.r. Bečić Anele
4.        Nirsada Frendi – domaćica / Merjem 1999.g. i Ahmed 2001.g.    Šibenica, Genesovci – Jajce     062/702-024 030/279-049    340,00 KM    Pripadajući iznos 680,00 KM. Umanjeno 50%.       Privredna banka 2137050019882
5.        Lika Habiba – domaćica / Said 1998.g. i Abdulhakim 2000.g.     Kakanjska, Klopče –Zenica – podstanar    061/063-086     680,00 KM    Kiriju plaćaju braća iz Zenice.     IKB banka Zenica 1340100000000120  – 506211 –
6.        Munevera Al-Hamdani – domaćica /  Sermad 1988.g., Senad 1989.g., Šejma 1990.g., Amina 1998.g. i Sara 2002.g.     ul. Zije Dizdarevića 12b, Zenica / podstanar     062/786-851 – sin 061/016-557 – supruga    840,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 740,00 KM. Uvećano za 100,00 KM, za kiriju. Dva sina starija od 18 godina, brisani sa pomoći.    IKB banka 134-010-0000000120 600611-05-1139590
7.        Nađa Dizdarević – domaćica / Klepić Hafiza 1992.g.,  Omar 1995.g.,  Iman 1997.g. i Nur 2001.g.    Bosanska 6/7 – Sarajevo / podstanar    061/746-074
061/251-356    450,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM. = 900,00 KM. Umanjeno 50%. U iznos uračunata pomoć u visini 200,00 KM, koju je lično uručio K. Fadil, Švajcarska.      
8.        Enisa Salihović – domaćica / Ibrahim 1999.g., Mohamed 2002.g., Sara 2003.g. i Bilal 2005.g.    Sarajevo 062/436-149    550,00 KM
Pripadajući iznos 800,00 KM. Umanjeno za 250,00 KM, kolika su mjesečna primanja. Pomoć obezbjeđuju braća iz Beča, preko brata Edina.    
9.        Azra Alić – domaćica / Hadidža 1995.g., Jahja 1998.g., Ranija 2002.g. i Nebila 2004.g.    Homolje – Konjic    036/731-157    550,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno za 250,00 KM, koliko mjesečno prima od Crvenog polumjeseca (48,00 $ po djetetu = 192,00 KM).    Privredna banka Sarajevo
21-14-04-0014588 10.        Anela Bečić – domaćica /Selva 1998.g., Sara 2000.g., Kevser 2002.g. i Selsebila 2005.g.    Podubravlje, Zavidovići – živi u srpskoj napuštanoj kući    061/302-843    450,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno 50%. Uvećano za 50,00 KM za redovnu terapiju kćerke Kevser. Pomoć obezbjeđuju braća iz Beča, preko brata Edina.    Raiffeisen banka688411000Partija 09550259628
11.        Zikreta Munaizel – domaćica / Hani 1982.g., Sani 1989.g. i Sara 1995.g.    Londža 83 – Zenica     032/221-998
450,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 600,00 KM. Umanjeno 150,00 KM, kolika je mjesečna invalidnina nosioca domaćinstva. Dvoje djece starije od 18 godina brisano sa pomoći. Umanjeno 50%    BBI banka 141-001-0099999987 – 080753 21 21452
12.        Amina Kozlić – domaćica / Hamza Afifi 2000.g., Mehdi Afifi 2004.g. i Bušra Afifi 2008.g.    Brakovica 20 – Zenica / podstanar     062/705-215
062/928-545     420,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 740,00 KM. Uvećano za 100,00 KM, za kiriju. Umanjeno 50%     IKB banka Poziv na broj: 600611
Br. r.: 116502-5
13.        Mirnesa Mustafi – domaćica / Halima 1994.g., Abdurrahman 1996.g., Abdullah 1998.g. i Ahmed 2006.g.    Bistula nova 207 – Perin Han – Zenica / podstanar    062/446-158     450,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Uvećano za 100,00 KM, za kiriju. Umanjeno 50%    Unicredit banka
1293019407255553 – 40231427000 –
14.        Amira Dervišić – domaćica / Abdurrahman 1996.g., Abdulvahid 1997.g. i Muhammed 1998.g.    Lašvanska 10 – Drivuša – Zenica / podstanar      062/134-112    420,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 740,00 KM. Uvećano za 100,00 KM, za kiriju. Umanjeno 50%    BBI banka 1410010099999987 – 103380 21 21466
15.        Ševala Zrigue – domaćica / Ubejdullah 1997.g., Zejneb 2001.g. i Ahmed 2002. g.    Prusac – Donji Vakuf    062/785-518
030/271-374     740,00 KM          Unicredit banka  40323061
16.        Šaha Lemić – domaćica / Tarik1997.g. i Sumeja 1999.g.    Zmajevačka cesta bb – Zenica     032/407-214    680,00 KM         BBI banka
1410010099999987 – 102169 22 3343 –
17.        Zinajda Softić – domaćica / Nudžejma 1987.g., Abdulhamid 1992.g., Hamza Al-Husin 1994.g., Widad Al-Husin 1997.g. i Mohamad Al-Husin 1999.g.    ul. Huseina Đoze 238H, Sokolović Kolonija, 71210 Ilidža – Sarajevo    033/514-185 061/570-004    860,00 KM    Braća iz Švedske, preko brata Halima Mihaljevića obezbijedili kompletan iznos.       
18.        Begović Zehra – domaćica / Usama 2000.g. i Sumeja 2002.g.    Mutnica 28 – Zenica    062/904-689    340,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%    BBI banka 0504542122579
19.        Nezira Kovač – domaćica / Muhamed 1997.g., Isa 2002.g., Kevser 2003.g. i Abdullah 2005.g.    Malješ 8, Kakanj    062/180-081
032/556-766    400,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno 50%    
20.        Selma El-Haj Ahmad – domaćica / Merjem 1997.g. i  Ranija 2001.g.    Ćire Truhelke 2, Zenica    062/942-785    390,00 KM    Pripadajući  iznos 680,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM. Umanjeno 50%     Unicredit banka 45364493000
21.        Hate Šehić – domaćica / Karrache Zakaria 1994.g., Talha 1995.g., Zaid 2002.g. i Daoudi 2007.g.    Mehurić 36A, Travnik    062/366-318    400,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno 50%     Sparkasse bank d.d. 199-052-60805645-98 21-88173-805645 Karrache Zakaria
22.        Anela Kobilica – domaćica / Šejma 1997.g. i Sara 1999.g.    ul. Zmaja od Bosne 449, Zenica    061/763-308    680,00 KM           BBI banka  105371 21 22240
23.        Maati Fatima – domaćica / Sarah 1994.g., Sumejja 1996.g., Adnan 1997.g., Amina 2001.g. i Sina 2008.g.    ul. Sulejmana Pačariza Hodže br. 9/3,
Sarajevo, – podstanar    061/307-610 033/472-341    680,00 KM    Pripadajući iznos pomoći 860,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM = 960,00 KM. Umanjeno za 280,00 KM, koliko mjesečno 4 djece primaju od Kuvajtske H.O. po 30.00 KM = 120,00 KM, a od Human aplle, po 40,00 KM = 160,00 KM.  U iznos uračunata pomoć u visini 200,00 KM, koju je lično uručio K. Fadil, Švajcarska.       
24.        Belja Suada – domaćica /  Kenan 1987.g., Adnan 1988. i Irfan 1996.god.    Prnjavorska br. 30.,  Sarajevo, – podstanar    061/256-571 350,00 KM    Pripadajući iznos 600,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM. Dva sina starija od 18 godina brisana sa pomoći. Umanjeno 50%.    
25.        Asmira Garanović – domaćica / Mohamed 2003. g. i Ibrahim 2010. godina    Kasindolska 72, Sarajevo,
– podstanar    061/034-830 063/659-531    780,00 KM     Pripadajući  iznos 680,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM. U iznos uračunata pomoć u visini 200,00 KM, koju je lično uručio K. Fadil, Švajcarska.    
26.        Emina Lahmar – domaćica / Sara 2002. g.    Mahmutovac 24., Sarajevo    061/555-332 033/535-026    300,00 KM     Pripadajući iznos pomoći: 600,00 KM. Umanjeno 50%.    Raiffeisen banka 1610000000000011 09-00-18630-5
27.        Sabiha Hibović – nena / Sarah Sawah 1996.g., 8. razred O.Š. Gazaz, Sarajevo     Kranjčevićeva 2b – Blatuša, Zenica    061/053-707
032/404-106    500,00 KM Pripadajući iznos 600,00 KM. Uvećano za 190,00 KM za školarinu i prijevoz Sarah Sawah = 790,00 KM. Umanjeno za 290,00 KM nenine penzije = 500,00 KM.        Raiffeisen banka 1610550000000032 09 55 024323 5
28.        Behisa Kadrić – domaćica / Ahmed Abu Gazi 2004.g., Sundus Abu Gazi 2006.g. i Selsebil Abu Gazi 2008.g. i Abu Gazi Shehd 2010.g.    Goraždanska cesta, Zenica    062/803-802    400,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno 50 %.    BBI banka 141-001-009999987 065973   21  14193
29.        Bećirhodžić Alma – domaćica / Vahid El-din Hamza 1995.g.    ul. Pope 171, Kakanj    061/984-405    200,00 KM     Pripadajući  iznos 600,00 KM. Umanjeno za 300,00 KM, kolika su mjesečna primanja porodice. Umanjeno 100,00 KM.    Raiffeisen banka 096502019-1
30.        Munira Alsejh – domaćica / Ahmed 1992.g. i Sumeja 1998.g.    Jošanica II, br. 14, Vogošća – Sarajevo – podstanar     061/837-852    390,00 KM     Pripadajući  iznos 680,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM. Umanjeno 50%.    
31.        Halima Arnaut – domaćica / Sead 1989.g., Hemmam 1994.g., Sadija 1996.g., Besima 1997.g., Hamza 1998.g. i Sumeia 2000.g.    Vardište br. 87, Zenica    032/461-345 062/974-379    430,00 KM     Pripadajući iznos pomoći: 860,00 KM. Sin stariji od 18 godina brisan sa pomoći. Umanjeno 50%.    BBI banka
Br.r.: 109626 21 23740
32.        Alduqail Jasmina – domaćica / Usama 1998.g. i Ilhana 2002.g.    Mejdandžik 1, Zenica     061/583-335    340,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%    BBI banka, br.r.: 108231    21 23257  
33.        Begović Edina, domaćica / Merdija 1996.g., Henija 1999.g., Aiša 2010.g. i Latifa 2020.g.    ul. Gajska bb, Zavidovići    062/807-166    250,00 KM    Pripadajući iznos 800,00 KM. Umanjeno za 400,00 KM, kolika je mjesečna invalidnina. Umanjeno 150,00 KM.    Unicredit banka
0801963193125 4014185630 Uplata ne Begovic Muhamed
34.        Ddrizi Muhamed Ali    Zavidovići    062/465-977    200,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 500,00 KM. Umanjeno 300 KM, jer je samac.    Uplata na račun Begovic Muhameda
35.        Jašarević Nisveta, nena – staratelj – Ajša 1998.g. i Ahmed 2002.g.    Mehurić, Travnik    062/016-184    340,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%.    Raiffeisen banka 1610550000000032 br.r.: 09550293396
36.        Bukvić Amira – domaćica / Emina 1998.g., Harun 2000.g. i Kerim 2007.g.    Zenica    061/536-080    370,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 740,00 KM. Umanjeno 50%.    Postbank Zavidovići 1871206010048072 21-8614-100480
37.        Elsayed Alisa – domaćica / Halima 2001.g. i Ahlam 2003.g.    Armije BiH 38, Zenica    061/331-876 340,00 KM     Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%.    Pro Credit banka 194-112-17036001-78
38.        Lužić Alisa – domaćica / Hana 2000.g. i Haya 2008.g.    Londža 92, Zenica    062/929-755    390,00 KM    Pripadajući  iznos 680,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM. Umanjeno 50%.    Raiffeisen banka 1610550000000032 br.r.: 09-55-13469-7
39.    43.    Vardo Suada – domaćica / Zejneb 1994.g., Selma 1996.g., Hatidža 1997.g., Aiša 2000.g. i Ahmed 2010.g.    Varda 34, Zenica    032/438-068    560,00 KM     Pripadajući iznos 860,00 KM. Umanjeno za 300,00 KM, kolika je mjesečna pomoć porodici od braće iz Luksemburga.    BBI banka
141-001-009999987 107863224174
40.    45.    Jusić Mirsada – domaćica / Muhamed 1995.g. i Esedullah 2002.g.    Potur mahala 64A, Travnik    061/786-041    340,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%.    ABS banka  600612000208 61809 688702   Nekemi Abdullah
41.    47.    Kozlić Aida – domaćica / Sukejna 1998.g., Abdullah 1999.g., Fatima 2004.g., Abdurrahman 2006.g., Hadidža 2000.g., Hurija 2002.g., Hanana 2004.g. i Muhammed 2007.g.    Šturlićka platnica, Cazin    061/574-922    520,00 KM    Pripadajući iznos 1.040,00 KM. Umanjeno 50%.     UniCredit Bank
br. r.: 3385202508833420 t.r.: 40352875000 – vl. r. El Karim Mohamed
42.        Brahim – Brahimi Fatima – domaćica / Bedra 1994.g., Amina 1995.g., Muhamed 1998.g. i Amel 2004.g.    Jelimamov 2C/4, Zenica,      062/229-500     400,00 KM    Pripadajući  iznos 800,00 KM. Umanjeno 50%.    Raiffeisen banka 1610550000000032 09 55 06868 9
43.    Durmo Ajla – domaćica / Jasir 1996.g., Umejma1997.g. i Madžid 200.g.            370,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 740,00 KM. Umanjeno 50%.    
44.    Bašić Meliha – domaćica / Abdulah 1994.g., Elsarahati 1997.g., Fatma 1998.g., Merjem 2005.g. i Hadidža 2008.g     ul. Huseina Đoze 238F – Sokolović Kolonija    033/512-658 062/296-554    860,00 KM        
45.    Hodžić Semra – domaćica / Fatima 2006.g. i Hišam 2008.g.    Sulejmana Pačariza Hodže br. 9/3, Sarajevo    061/307-610
033/472-341    680,00 KM        

Ukupno:                21.660,00 KM        

Sarajevo, 28. septembar 2010. godine                                                         FOND ZA POMOĆ S.U.A.P.

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKIM PORODICAMA

UČESNICIMA AKCIJE I INŠA-ALLAH BUDUĆIM DOBRIČINITELJIMA

Predmet: Izvještaj o obezbjeđenju novčanih sredstava i podjela istih, za 45 socijalno ugroženih arapskih porodica, za septembar 2010. godine

Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

Novčana sredstva za septembar 2010. godine, elhamdu lillah, obezbijedili:

1.    Ostatak iz avgusta 2010. godine: ……………………………………………………………………………………………………………………….16.068,15 KM;
2.    Džamija K.F.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….5.792,70 KM;
3.    Braća iz Švedske, preko brata H. Mihaljevića: ………13.000,00 SEK 2.730,00 KM + 130,00 EURA = 253,50 KM = 2.983,50 KM;
4.    Braća iz Beča, Austrija, preko Edina: Beč – Pate: 865,00 EURA + Udruženje T12: 500,00 EURA + Udruženje Ihlas GR: 135,00 EURA = 1.500,00 EURA = ………………………………………………………………………………………………………………..2.925,00 KM;
5.    Džemat Vermont, Amerika: ……………………………………………………………………………………………..1,700,00 $ = 2.533,60 KM;
6.    Z.H., Breza: …………………………………………………………………………………………………………………………………….2.000,00 KM;
7.    H.M., Sarajevo: ……………………………………………………………………………………………………………………………….1.385,00 KM;
8.    P. h. Said, Švajcarska:………………………………………………………………………………………………………………………….1.200,00 KM;
9.    K. Fadil, Švajcarska: ……………………………………………………………………………………………………………………………800,00 KM;
10.    Č.U., Konjic: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..632,50 KM;
11.    Delić E., Kakanj: …………………………………………………………………………………………………………………………………600,00 KM;
12.    N.N., Luksemburg: ……………………………………………………………………………………………………………………………..500,00 KM;
13.    Lokvančić Bekto: ………………………………………………………………………………………………………………………………..300,00 KM;
14.    T.H., Sarajevo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………300,00 KM;
15.    Duraković Amel sa porodicom, Bosanska Krupa: ……………………………………………………………………………………..500,00 KM;
16.    Sestre iz Austrije, “Sadakama do Allahove ljubavi”:…………………………………………………………………………140,00 EURA = 273,00 KM;
17.     Omeragić Mirza, Bugojno: …………………………………………………………………………………………………………..100,00 EURA = 195,00 KM;
18.    V.A., Libija: 150,00 KM; H. Esad, Sarajevo: 100,00 KM; M.N., Potočari: 100,00 KM; Z. h. S., Sarajevo: 100,00 KM; B.S., Konjic: 100,00 KM; M.Z., Finska: 50,00 EURA = 97,50 KM; Omić I., Bukovica, Kiseljak: 50,00 KM; T.R., Kakanj: 50,00 KM; Kaljanac Resul: 50,00 KM; N.N., Sarajevo: 21,00 KM; F.M., Danska: 10,00 EURA = 19,50 KM = …………………………………………..838,00 KM
Ukupno:                                                                                  39.826,45 KM

Rekapitulacija:

1)    Prikupljeno za podjelu za septembar 2010. godine: …………………………………………………………………………………………….. 39.826,45  KM
2)    Uplaćeno kao bajramluk za 133 djece (maloljetne i punoljetne): ……………………………………………………………………………..3.990,00 KM;
3)    Podijeljeno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21.660,00 KM
Preostalo za podjelu za oktobar 2010. godine                                                     14.176,45 KM

Principi podjele novca:
a) Za period maj 2009. – april 2010. godine:
–    Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.
–    Porodice koje dobijaju bilo kakvu vanrednu pomoć, dužne su istu prijaviti Fondu, kako bi im se to umanjilo od pripadajućeg iznosa.
b) Za maj – septembar 2010. godine:
– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po gore navedenim kriterijima;
– ostale porodice primaju pomoć umanjenu za 50%, u odnosu na pomenute porodice.

Vrijeme prikupljanja, uručenja ili uplate:

Novac je elhamdu lillah prikupljan u periodu 27. avgust – 28. septembar 2010. godine.
Novac će se inša-Allah uplatiti na žiro-račun ili uručiti lično porodicama, u periodu 28. septembar 2010. godine  –   02. oktobar 2010. godine.

KROZ OVAJ PROJEKAT SMO ELHAMDU LILLAH U SEPTEMBRU 2010. GODINE POMOGLI:
43 MAJKE, 2 NENE (STARATELJA) I 137 DJECE!!!

ALLAH, SUBHANEHU WE TE’ALA, NAGRADIO NAJBOLJOM NAGRADOM SVE ONE KOJI SU UČESTVOVALI U OVOJ AKCIJI!!!

MOLBA U IME ALLAHA, SUBHANEHU WE TE’ALA, ZA NASTAVAK I AKTIVNIJE UČEŠĆE!!!

BRAĆO I SESTRE, DOLAZI NAM VRIJEME GODIŠNJIH ODMORA, PA NE ZABORAVIMO NAŠE OBAVEZE I PREMA OVOM FONDU!!!

AKCIJA ZA OKTOBAR 2010. GODINE KREĆE INŠA-ALLAH OD OVOG TRENUTKA!!!

BRATE I SESTRO, NE PROPUSTI PRILIKU DA UČINIŠ HAIRLI DJELO!!!

WES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU!!!

Sarajevo, 28. septembar 2010. godine                                            FOND ZA POMOĆ S.U.A.P.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865