Vijestiiiiii

Podjela pomoći Fonda SUAP – maj 2010.

1kviews
FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKIM PORODICAMA

PODJELA REDOVNE MJESEČNE NOVČANE POMOĆI – MAJ 2010. GODINE –

R.br.:    Porodica / imena i godišta članova:    Adresa stanovanja:    Telefon:    Iznos:    Primjedba:    Potpis /
uplata putem računa:
1.        M.Dž. / domaćica; Kerim 2005.g. i Harun 2010.g.     Senada Mandića Dende 7 – Zenica    062/258-030    340,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%    BBI banka   141-001-0099999987    Poziv nab r.: 036460
2.        Ajkuna Džafić – domaćica / Musab 1994.g., Esma 1997.g., Abdullah 1998.g., Muhammed 2001.g.    ul. Lukavička cesta 17 – Sarajevo     033/460-704     400,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno 50%    
3.        Enisa Ba-Awra – domaćica / Nedžma 2001.g.,  Nedim 2002.g. i Sara 2005.g.    Donja Lovnica – Zavidovići – podstanar     063/138-926   032/863-558    840,00 KM    Pripadajući iznos 740,00 KM.   Uvećano za 100,00 KM za  kiriju.      Raiffeisen banka   688411000 Partija 09550259628  -br.r. Bečić Anele
4.        Nirsada Frendi – domaćica / Merjem 1999.g. i Ahmed 2001.g.    Šibenica, Genesovci – Jajce     062/702-024 030/279-049    680,00 KM    Uplatu izvršio Medžlis IZ-e Jajce      
5.        Lika Habiba – domaćica / Said 1998.g. i Abdulhakim 2000.g.     Kakanjska, Klopče –Zenica – podstanar    061/063-086     680,00 KM    Kiriju plaćaju braća iz Zenice.     IKB banka Zenica   1340100000000120  – 506211 –
6.        Derva Hamzić – domaćica / Fatima Kulejdi 1997.g.    ul. Sarajac bb, Simin han – Tuzla    061/410-532   061/295-648    300,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 600,00 KM. Umanjeno 50%    Raiffeisen banka  088411000    Partija 09250400963
7.        Munevera Al-Hamdani – domaćica /  Sermad 1988.g., Senad 1989.g., Šejma 1990.g., Amina 1998.g. i Sara 2002.g.     ul. Zije Dizdarevića 12b, Zenica / podstanar     062/786-851 – sin  061/016-557 – supruga    840,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 740,00 KM. Uvećano za 100,00 KM, za kiriju. Dva sina starija od 18 godina, brisani sa pomoći.    IKB banka  134-010-0000000120  600611-05-1139590
8.        Nađa Dizdarević – domaćica / Klepić Hafiza 1992.g.,  Omar 1995.g.,  Iman 1997.g. i Nur 2001.g.    Bosanska 6/7 – Sarajevo / podstanar    061/746-074
061/251-356    450,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM. = 900,00 KM. Umanjeno 50%    
9.        Enisa Salihović – domaćica / Ibrahim 1999.g., Mohamed 2002.g., Sara 2003.g. i Bilal 2005.g.    Sarajevo  062/436-149    550,00 KM
Pripadajući iznos 800,00 KM. Umanjeno za 250,00 KM, kolika su mjesečna primanja. Pomoć obezbjeđuju braća iz Beča, preko brata Edina.    
10.        Azra Alić – domaćica / Hadidža 1995.g., Jahja 1998.g., Ranija 2002.g. i Nebila 2004.g.    Homolje – Konjic    036/731-157    550,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno za 250,00 KM, koliko mjesečno prima od Crvenog polumjeseca (48,00 $ po djetetu = 192,00 KM).    Privredna banka Sarajevo
21-14-04-0014588
11.        Anela Bečić – domaćica /   Selva 1998.g., Sara 2000.g., Kevser 2002.g. i Selsebila 2005.g.    Podubravlje, Zavidovići – živi u srpskoj napuštanoj kući    061/302-843    400,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno 50%    Raiffeisen banka   688411000   Partija 09550259628
12.        Zikreta Munaizel – domaćica / Hani 1982.g., Sani 1989.g. i   Sara 1995.g.    Londža 83 – Zenica     032/221-998    300,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 600,00 KM. Dvoje djece starije od 18 godina brisano sa pomoći. Umanjeno 50%    BBI banka  141-001-0099999987  – 080753 21 21452
13.        Amina Kozlić – domaćica / Hamza Afifi 2000.g., Mehdi Afifi 2004.g. i Bušra Afifi 2008.g.    Brakovica 20 – Zenica / podstanar     062/705-215  062/928-545     420,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 740,00 KM. Uvećano za 100,00 KM, za kiriju. Umanjeno 50%     IKB banka  Poziv na broj: 600611   Br. r.: 116502-5
14.        Mirnesa Mustafi – domaćica / Halima 1994.g., Abdurrahman 1996.g., Abdullah 1998.g. i Ahmed 2006.g.    Bistula nova 207 – Perin Han – Zenica / podstanar    062/446-158     450,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Uvećano za 100,00 KM, za kiriju. Umanjeno 50%    Unicredit banka 1293019407255553 – 40231427000 –
15.        Amira Dervišić – domaćica / Abdurrahman 1996.g., Abdulvahid 1997.g. i Muhammed 1998.g.    Lašvanska 10 – Drivuša – Zenica / podstanar      062/134-112    420,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 740,00 KM. Uvećano za 100,00 KM, za kiriju. Umanjeno 50%    BBI banka 1410010099999987 – 103380 21 21466
16.        Ševala Zrigue – domaćica / Ubejdullah 1997.g., Zejneb 2001.g. i Ahmed 2002. g.    Prusac – Donji Vakuf     062/785-518  030/271-374     590,00 KM      Pripadajući iznos 740,00 KM. umanjeno za 150,00 KM, koliko je porodica dobila pomoći.      Unicredit banka   40323061
17.        Šaha Lemić – domaćica / Tarik1997.g. i Sumeja 1999.g.    Zmajevačka cesta bb – Zenica     032/407-214    340,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%     BBI banka  1410010099999987   – 102169 22 3343 –
18.        Zinajda Softić – domaćica / Nudžejma 1987.g., Abdulhamid 1992.g., Hamza Al-Husin 1994.g., Widad Al-Husin 1997.g. i Mohamad Al-Husin 1999.g.    ul. Huseina Đoze 238H, Sokolović Kolonija, 71210 Ilidža – Sarajevo    033/514-185   061/570-004    860,00 KM    Braća iz Švedske, preko brata Halima Mihaljevića obezbijedili kompletan iznos.       
19.        Begović Zehra – domaćica / Usama 2000.g. i Sumeja 2002.g.    Mutnica 28 – Zenica    062/904-689    340,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%    BBI banka   0504542122579
20.        Nezira Kovač – domaćica / Muhamed 1997.g., Isa 2002.g., Kevser 2003.g. i Abdullah 2005.g.    Malješ 8, Kakanj    062/180-081   032/556-766    400,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno 50%    
21.        Selma El-Haj Ahmad – domaćica / Merjem 1997.g. i  Ranija 2001.g.    Ćire Truhelke 2, Zenica    062/942-785    390,00 KM    Pripadajući  iznos 680,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM. Umanjeno 50%     Unicredit banka    45364493000
22.        Hate Šehić – domaćica / Karrache Zakaria 1994.g., Talha 1995.g., Zaid 2002.g. i Daoudi 2007.g.    Mehurić 36A,   Travnik    062/366-318    400,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno 50%     Sparkasse bank d.d.  199-052-60805645-98  21-88173-805645   Karrache Zakaria
23.        Anela Kobilica – domaćica / Šejma 1997.g. i Sara 1999.g.    ul. Zmaja od Bosne 449, Zenica    061/763-308    340,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%    BBI banka 105371 21 22240
24.        Maati Fatima – domaćica / Sarah 1994.g., Sumejja 1996.g., Adnan 1997.g., Amina 2001.g. i Sina 2008.g.    ul. Sulejmana Pačariza Hodže br. 9/3,
Sarajevo,  – podstanar    061/307-610   033/472-341    680,00 KM    Pripadajući iznos pomoći 860,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM = 960,00 KM. Umanjeno za 280,00 KM, koliko mjesečno 4 djece primaju od Kuvajtske H.O. po 30.00 KM = 120,00 KM, a od Human aplle,    po 40,00 KM = 160,00 KM.    
25.        Belja Suada – domaćica /  Kenan 1987.g., Adnan 1988. i Irfan 1996.god.    Prnjavorska br. 30.,  Sarajevo,    – podstanar    061/256-571   350,00 KM    Pripadajući iznos 600,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM.   Dva sina starija od 18 godina brisana sa pomoći. Umanjeno 50%    
26.        Asmira Garanović – domaćica / Mohamed 2003. g.    Kasindolska 72, Sarajevo, – podstanar    061/034-830   063/659-531    350,00 KM     Pripadajući  iznos 600,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM. Umanjeno 50%    
27.        Amina Planja – domaćica / Abdurrahman 1994.g., Ajša 1996.g., Ali 2001.g. i   Nedžla’ 2010. g.    Butiljska 26 – Bojnik – Sarajevo    033/628-290    300,00 KM    Pripadajući iznos 800,00 KM. Umanjeno za mjesečno primanje porodice u visini od 250,00 KM. Umanjeno za 250,00 KM.    Raiffeisen banka 09 00 18753 5
28.        Brahim – Brahimi Fatima – domaćica / Bedra 1994.g., Amina 1995.g., Muhamed 1998.g. i Amel 2004.g.    Jelimamov 2C/4, Zenica,      062/229-500     400,00 KM    Pripadajući  iznos 800,00 KM.  Umanjeno 50%    Raiffeisen banka   1610550000000032    09 55 06868 9
29.        Emina Lahmar – domaćica / Sara 2002. g.    Mahmutovac 24., Sarajevo    061/555-332  033/535-026    300,00 KM     Pripadajući iznos pomoći: 600,00 KM. Umanjeno 50%    Raiffeisen banka   1610000000000011   09-00-18630-5
30.        Sabiha Hibović – nena / Sarah Sawah 1996.g., 7. razred O.Š. Gazaz, Sarajevo     Kranjčevićeva 2b – Blatuša, Zenica    061/053-707 032/404-106     500,00 KM: a) 190,00 KM Blagajna Gazaza b) 310,00 KM Račun Banke
Pripadajući iznos 600,00 KM. Uvećano za 190,00 KM za školarinu i prijevoz Sarah Sawah = 790,00 KM. Umanjeno za 290,00 KM nenine penzije = 500,00 KM. Ovaj mjesec na blagajni Gazaza uplaćeni školarina i prijevoz za mart 2010.g. u visini od 190,00 KM,    a 310,00 KM na nenin račun.      Raiffeisen banka   1610550000000032   09 55 024323 5
31.        Behisa Kadrić – domaćica / Ahmed Abu Gazi 2004.g., Sundus Abu Gazi 2006.g. i Selsebil Abu Gazi 2008.g. i Abu Gazi Shehd 2010.g.    Goraždanska cesta, Zenica    062/803-802    400,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno 50 %    BBI banka 141-001-009999987   065973   21  14193
32.        Bećirhodžić Alma – domaćica / Vahid El-din Hamza 1995.g.    ul. Pope 171, Kakanj    061/984-405    200,00 KM     Pripadajući  iznos 600,00 KM. Umanjeno za 300,00 KM, kolika su mjesečna primanja porodice. Umanjeno 100,00 KM.    Raiffeisen banka 096502019-1
33.        Munira Alsejh – domaćica / Ahmed 1992.g. i Sumeja 1998.g.    Jošanica II, br. 14, Vogošća – Sarajevo  – podstanar     061/837-852    390,00 KM     Pripadajući  iznos 680,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM. Umanjeno 50%   

34.        Halima Arnaut – domaćica / Sead 1989.g., Hemmam 1994.g., Sadija 1996.g., Besima 1997.g., Hamza 1998.g. i Sumeia 2000.g.    Vardište br. 87, Zenica    032/461-345 062/974-379    430,00 KM     Pripadajući iznos pomoći: 860,00 KM. Sin stariji od 18 godina brisan sa pomoći. Umanjeno 50%    Procredit banka 1941120489200142
35.        Senija Šehić – domaćica / Aiša 1997.g., Ibrahim 1998.g., Muhamed 2000.g. i Ismail 2006.g.    ul. Vreoca br. 50, Ilidža, Sarajevo – podstanar     061/972-166    450,00 KM    Pripadajući  iznos 800,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM. Umanjeno 50%    
36.        Turkijana Hodžić – domaćica / Oussama 1996.g., Fatima 1999.g.,  Sara 2001.g., Laila 2008.g.    Novo naselje solidarnosti 31a – Zavidovići    062/629-093      300,00 KM    Pripadajući iznos 800,00 KM. Umanjeno za 290,00 KM, kolika su primanja porodice. Umanjeno za 210,00 KM.    IKB banka Poziv na broj: 600611
Br. r.: 105493-4
37.        Dikes Azra – domaćica / Hajra 1994. g., Fatima 1995.g., Zuhra 1998.g. i Adnan 2006.g.    Begovina bb, Begov han, Žepče    032/684-822  062/364-185    360,00 KM    Pripadajući iznos 800,00 KM; umanjeno za 80,00 KM, koliko porodica dobija mjesečno od Katarske h.o. Umanjeno 50%    Raiffeisen banka 1610750000000022  097501931-6
38.        Alduqail Jasmina – domaćica / Usama 1998.g. i Ilhana 2002.g.    Mejdandžik 1, Zenica     061/583-335    340,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%    BBI banka, br.r.: 108231    21 23257  
39.        Begović Edina, domaćica / Merdija 1996.g., Henija 1999.g., Aiša 2010.g. i Latifa 2020.g.    ul. Gajska bb, Zavidovići    062/807-166    250,00 KM    Pripadajući iznos 800,00 KM. Umanjeno za 400,00 KM, kolika je mjesečna invalidnina. Umanjeno 150,00 KM.    Unicredit banka
0801963193125  4014185630    Uplata ne Begović Muhamed
40.        Ddrizi Muhamed Ali    Zavidovići    062/465-977    250,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 500,00 KM. Umanjeno 50%    Uplata na račun Begović Muhameda
41.        Jašarević Nisveta, nena – staratelj – Ajša 1998.g. i Ahmed 2002.g.    Mehurić, Travnik    062/016-184    340,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%    Raiffeisen banka  1610550000000032 br.r.: 09550293396
42.        Bukvić Amira – domaćica / Emina 1998.g., Harun 2000.g. i Kerim 2007.g.    Zenica    061/536-080    370,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 740,00 KM. Umanjeno 50%  Postbank Zavidovići   1871206010048072   21-8614-100480
43.    Elsayed Alisa – domaćica / Halima 2001.g. i Ahlam 2003.g.    Armije BiH 38, Zenica    061/331-876 340,00 KM     Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%    Pro Credit banka 194-112-17036001-78
44.    Sumeja – domaćica / Jasin 1997.g., Omar 1999.g. i Amar 2002.g. (sestrić)    Donja Jošanica br. 26/1, Sarajevo    061/906-529 033/430-393    370,00 KM     Pripadajući iznos pomoći: 740,00 KM. Umanjeno 50%    Raiffeisen banka  4255033000110465
45.    Lužić Alisa – domaćica / Hana 2000.g. i Haya 2008.g.    Londža 92, Zenica    062/929-755    390,00 KM    Pripadajući  iznos 680,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM. Umanjeno 50%    Raiffeisen banka  1610550000000032 br.r.: 09-55-13469-7
46.    Zlatić Fatima – domaćica / Ukba 199.g., Hattab 2003.g., Tarik 2006.g. i Iman 2008.g.    ul  Petkovići bb, Zavidovići     061/756-631    400,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno 50%    Unicredit banka   40256688000
47.    Vardo Suada – domaćica / Zejneb 1994.g., Selma 1996.g., Hatidža 1997.g., Aiša 2000.g. i Ahmed 2010.g.    Varda 34, Zenica    032/438-068    280,00 KM     Pripadajući iznos 860,00 KM. Umanjeno za 580,00 KM; a) redovna mjesečna pomoć porodici od braće iz Luksemburga: 300,00 KM i b) Umanjenje 50%     BBI banka
141-001-009999987  107863224174
48.    Jusić Mirsada – domaćica / Muhamed 1995.g. i Esedullah 2002.g.    Potur mahala 64A, Travnik    061/786-041    340,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Umanjeno 50%    ABS banka 600612000208   61809   688702   Nekemi Abdullah
49.    Kozlić Aida – domaćica / Sukejna 1998.g., Abdullah 1999.g., Fatima 2004.g., Abdurrahman 2006.g., Hadidža 200.g., Hurija 2002.g., Hanana 2040.g. i Muhammed 2007.g.    Šturlićka platnica, Cazin    061/574-922    450,00 KM    Pripadajući iznos 1.040,00 KM. Prošli mjesec zaradio 590,00 KM, a isplaćuje se razlika.     UniCredit Bank  br. r.: 3385202508833420   T.r.: 40352875000 – Vl. r. El Karim Mohamed


Ukupno:    20.810,00 KM     

Sarajevo, 31. maj 2010. godine                                                         FOND ZA POMOĆ S.U.A.P.

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKIM PORODICAMA

UČESNICIMA AKCIJE I INŠA-ALLAH BUDUĆIM DOBRIČINITELJIMA

Predmet: Izvještaj o obezbjeđenju novčanih sredstava i podjela istih, za 49 socijalno ugroženih arapskih porodica, za maj 2010. godine

Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

Podjela novčanih sredstava u maju 2010. godine je bila manja od planiranih za 13.270,00 jer se potrebni iznos nije uspio prikupiti!!!

Novčana sredstva za maj 2010. godine, elhamdu lillah, obezbijedili:

1)    Dž. dž. K.F., Sarajevo: ………………………………………………………………………..4.165,15 KM + 295,00 EURA = 575,25 = 4.740,40 KM
2)    Braća iz Beča, preko Edina; Beč – Pate: 1.780,00 EURA + Udruženje T12: 300,00 EURA + Udruženje Ihlas-GR:
…………………………………………………………………………………………………………………..220,00 EURA = 2.300,00 EURA = 4.485,00 KM
3)    Braća iz Švedske, preko brata Halima Mihaljevića: …………………………………………………………………….13.100,0 SEK = 2.536,60 KM
4)    T.S, Emirati: ……………………………………………………………………………………………………………………………..500,00 EURA = 975,00 KM
5)    Džemat Vermont, Amerika: ……………………………………………………………………………………………………………….550,00 $ = 854,30 KM
6)    Sestre iz Austrije, “Sadakama do Allahove ljubavi”: ……………………………………………………………………..430,00 EURA = 838,50 KM
7)    M.M., Švajcarska: ………………………………………………………………………………………………………………………..510,00 CHF = 694,10 KM
8)    Medžlis IZ-e Jajce: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………680,00 KM
9)    Džemat Manchester, Amerika: ……………………………………………………………………………………………………………………………620,00 KM
10)    SIM, Švajcarska: ……………………………………………………………………………………………………………………… 300,00 EURA = 585,00 KM
11)    Džemat Kevser, Linc, Austrija: …………………………………………………………………………………………………..280,00 EURA = 546,00 KM
12)    Džemat Bočinja: ……………………………………………………………………………….120,00 EURA = 234,00 KM + 160,00 KM = 394,00 KM
13)    Džemat Centralna džamija Sokolović Kolonija: …………………………………………………………………………………………………….300,00 KM
14)    Džemat Al-Furqan, Australija: ……………………………………………………………………………………………………………………………300,00 KM
15)    K.H., Švajcarska: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………261,55 KM
16)    „Udruženje studenata Bošnjaka islamskog Univerziteta u Medini“ – USBIUM: ……………………………………………………….200,00 KM
17)    N.N., Sarajevo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….200,00 KM
18)    A.S.R., Žepa: ……………………………………………………………………………………………………………………………100,00 EURA = 195,00 KM
19)    H.T., Sarajevo: 150,00 KM; Prozorak, Libija: 150,00 KM; H.B, Mostar: 150,00 KM; N.N., Finska: 60,00 EURA = 117,00 KM; Omić I., Lepenica, Kiseljak: 100,00 KM; M.N., Potočari, Srebrenica: 100,00 KM; Vahid: 100,00 KM; M.Z, Finska: 97,50 KM; Č.A., Njemčka: 50,00 EURA = 97,50 KM; B.C., Holandija: 50,00 EURA = 97,50 KM; K.M., Njemačka: 50,00 KM; M.A., Sareajevo: 50,00 KM; K.Š., Sarajevo: 50,00 KM; N.N.; Tobudić Rejsudin, Kakanj: 50,00 KM; Sarajevo: 30,00 KM; N.N., Sarajevo: 30,00 KM; A.A., Tuzla: 10,00 KM = ………………………………………………………………………………………………….1.429,50 KM
Ukupno:                                                                                                                        20.834,95 KM

Rekapitulacija:

1)    Prikupljeno za podjelu za maj 2010. godine: ………………………………………………………………………………………………………20.834,95 KM
2)    Podijeljeno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20.810,00 KM
Preostalo za podjelu za juni 2010. godine                                                   24,95 KM

Princip podjele pomoći za maj 2010. godine:

1.    Porodice pod rednim brojevima: 3., 4., 5., 7., 9., 10., 16., 18., 24. i 30 su pomoć dobile po ranijim kriterijima: Noslilac domaćinstva: 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM za podstanare. Razlog je što su nosioci pomenutih domaćinstava odvojeni od porodica ili se radi o šehidskim porodicama;
2.    Većini ostalih porodica je umanjen pripadajući iznos za 50%, osim porodicama koje su inače primale manje iznose, kojima je umanjeno primanje za 40 %.

Vrijeme prikupljanja, uručenja ili uplate:

Novac je elhamdu lillah prikupljan u periodu 30. april – 30. maj 2010. godine.
Novac je uplaćuen na žiro-račun ili uručen lično porodicama, u periodu 28. – 31. maj 2010. godine.

KROZ OVAJ PROJEKAT SMO ELHAMDU LILLAH U MARTU 2010. GODINE POMOGLI:
47 MAJKI, 2 NENE (STARATELJA) I 144 DJECE!!!

ALLAH, SUBHANEHU WE TE’ALA, NAGRADIO NAJBOLJOM NAGRADOM SVE ONE KOJI SU UČESTVOVALI U OVOJ AKCIJI!!!

MOLBA U IME ALLAHA, SUBHANEHU WE TE’ALA, ZA NASTAVAK I AKTIVNIJE UČEŠĆE!!!

BRAĆO I SESTRE, DOLAZI NAM VRIJEME GODIŠNJIH ODMORA, PA NE ZABORAVIMO NAŠE OBAVEZE I PREMA OVOM FONDU!!!

AKCIJA ZA JUNI 2010. GODINE KREĆE INŠA-ALLAH OD OVOG TRENUTKA!!!

BRATE I SESTRO, NE PROPUSTI PRILIKU DA UČINIŠ HAIRLI DJELO!!!

WES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU!!!

Sarajevo, 31. maj 2010. godine                                                  FOND ZA POMOĆ S.U.A.P.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835