Vijestiiiiii

Podjela novčane pomoći ugroženim porodicama – februar 2011.

739views

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKIM PORODICAMA

PODJELA REDOVNE MJESEČNE NOVČANE POMOĆI – FEBRUAR 2011. GODINE –

R.br.:    Porodica / imena i godišta članova:    Adresa stanovanja:    Telefon:    Iznos:    Primjedba:    Potpis /
uplata putem računa:
1.        M.Dž. – domaćica / Kerim 2005.g. i Harun 2010.g.     Senada Mandića Dende 7 – Zenica    062/258-030    180,00 KM    Pomoć djeci.     BBI banka 141-001-0099999987 Poziv nab r.: 036460
2.        A. Dž. – domaćica / Musab 1994.g., Esma 1997.g., Abdullah 1998.g., Muhammed 2001.g.    ul. Lukavička cesta 17 – Sarajevo     033/460-704     300,00 KM    Pomoć djeci.    
3.        E. B. – domaćica / Nedžma 2001.g.,  Nedim 2002.g. i Sara 2005.g.    Donja Lovnica – Zavidovići  – podstanar     063/138-926 032/863-558    440,00 KM    Pomoć djeci: 240,00 KM + kirija 100,00 KM +  dodatna pomoć porodici: 100,00 KM.       
4.        Nirsada Frendi – domaćica / Merjem 1999.g. i Ahmed 2001.g.    Šibenica, Genesovci – Jajce     062/702-024 030/279-049    180,00 KM    Pomoć djeci.       Privredna banka 2137050019882
5.        L. H. – domaćica / Said 1998.g. i Abdulhakim 2000.g.     Kakanjska, Klopče –Zenica – podstanar    061/063-086     280,00 KM    Pomoć djeci: 180,00 KM + dodatna pomoć porodici: 100,00 KM.         
6.        Munevera Al-Hamdani – domaćica / Amina 1998.g. i Sara 2002.g.     ul. Zije Dizdarevića 12b, Zenica / podstanar     062/786-851 – sin 061/016-557    780,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 680,00 KM. Uvećano za 100,00 KM,  za kiriju.      IKB banka 134-010-0000000120 600611-05-1139590
7.        Nađa Dizdarević – domaćica / Klepić Hafiza 1992.g.,  Omar 1995.g.,  Iman 1997.g. i Nur 2001.g.    Bosanska 6/7 – Sarajevo / podstanar    061/746-074 061/251-356    400,00 KM    Pomoć djeci: 300,00 KM + kirija 100,00 KM.    
8.        Enisa Salihović – domaćica / Ibrahim 1999.g., Mohamed 2002.g., Sara 2003.g. i Bilal 2005.g.    Sarajevo 062/436-149    550,00 KM Pripadajući iznos 800,00 KM. Umanjeno za 250,00 KM, kolika su mjesečna primanja porodice. Pomoć obezbjeđuju braća iz Beča,  preko brata Edina.    
9.        Azra Alić – domaćica / Hadidža 1995.g., Jahja 1998.g., Ranija 2002.g. i Nebila 2004.g.    Homolje – Konjic    036/731-157    550,00 KM    Pripadajući iznos pomoći: 800,00 KM. Umanjeno za 250,00 KM, koliko mjesečno prima od Crvenog polumjeseca (48,00 $ po djetetu = 192,00 KM). Uplatio N.N., brat iz Zenice, kao pomoć za jetime.    Privredna banka Sarajevo 21-14-04-0014588
10.        Anela Bečić – domaćica /Selva 1998.g., Sara 2000.g., Kevser 2002.g. i Selsebila 2005.g.    Podubravlje, Zavidovići – živi u srpskoj napuštanoj kući    061/302-843    250,00 KM    Jednokratna pomoć za izmirenje režijskih troškova.    
11.        Zikreta Munaizel – domaćica /  Sara 1995.g.    Londža 83 – Zenica     032/221-998 200,00 KM    Pomoć djetetu: 100,00 KM + pomoć porodici: 100,00 KM.           BBI banka 141-001-0099999987 – 080753 21 21452
12.        Amina Kozlić – domaćica / Hamza Afifi 2000.g., Mehdi Afifi 2004.g. i Bušra Afifi 2008.g.    Brakovica 20 – Zenica / podstanar     062/705-215 062/928-545     340,00 KM    Pomoć djeci: 240,00 KM + kirija 100,00 KM.    IKB banka Poziv na broj: 600611 Br. r.: 116502-5
13.        Mirnesa Mustafi – domaćica / Halima 1994.g., Abdurrahman 1996.g., Abdullah 1998.g. i  Ahmed 2006.g.    Bistula nova 207 – Perin Han – Zenica / podstanar    062/446-158     400,00 KM    Pomoć djeci: 300,00 KM + kirija 100,00 KM.         Unicredit banka 1293019407255553 – 40231427000 –
14.        Amira Dervišić – domaćica / Abdurrahman 1996.g., Abdulvahid 1997.g. i Muhammed 1998.g.    Lašvanska 10 – Drivuša – Zenica / podstanar     062/134-112    340,00 KM    Pomoć djeci: 240,00 KM + kirija 100,00 KM.    BBI banka 1410010099999987 – 103380 21 21466 15.        Ševala Zrigue – domaćica / Ubejdullah 1997.g., Zejneb 2001.g. i Ahmed 2002. g.    Prusac – Donji Vakuf    062/785-518 030/271-374     740,00 KM    Pripadajući iznos 740,00 KM.       Unicredit banka 40323061
16.        Šaha Lemić – domaćica / Tarik1997.g. i Sumeja 1999.g.    Zmajevačka cesta bb – Zenica     032/407-214    180,00 KM    Pomoć djeci.    BBI banka
1410010099999987 – 102169 22 3343 –
17.        Zinajda Softić – domaćica / Nudžejma 1987.g., Abdulhamid 1992.g., Hamza Al-Husin 1994.g., Widad Al-Husin 1997.g. i Mohamad Al-Husin 1999.g.    ul. Huseina Đoze 238H, Sokolović Kolonija, 71210 Ilidža – Sarajevo    033/514-185 061/570-004    860,00 KM    Pripadajući iznos 860,00 KM. Braća iz Švedske, preko brata Halima Mihaljevića obezbijedili potrebni iznos.    
18.        Begović Zehra – domaćica / Usama 2000.g. i Sumeja 2002.g.    Mutnica 28 – Zenica    062/904-689    00,00 KM     Pripadajući iznos pomoći djeci 180,00 KM. Porodica za ovaj mjesec primila pomoć, u pomenutom iznosu.    BBI banka 0504542122579
19.        Nezira Kovač – domaćica / Muhamed 1997.g., Isa 2002.g., Kevser 2003.g. i Abdullah 2005.g.    Malješ 8, Kakanj    062/180-081 032/556-766    300,00 KM    Pomoć djeci.     
20.        Selma El-Haj Ahmad – domaćica / Merjem 1997.g. i  Ranija 2001.g.    Ćire Truhelke 2, Zenica    062/942-785    280,00 KM    Pomoć djeci: 180,00 KM + kirija 100,00 KM.    Unicredit banka 45364493000
21.        Hate Šehić – domaćica / Karrache Zakaria 1994.g., Talha 1995.g., Zaid 2002.g. i Daoudi 2007.g.    Mehurić 36A, Travnik    062/366-318    300,00 KM    Pomoć djeci. Pomoć porodice G.A., iz Švedske.    Sparkasse bank d.d. 199-052-60805645-98 21-88173-805645 Karrache Zakaria
22.        Anela Kobilica – domaćica / Šejma 1997.g. i Sara 1999.g.    ul. Zmaja od Bosne 449, Zenica    061/763-308    680,00 KM    Pripadajući iznos 680,00 KM.         BBI banka 105371 21 22240
23.        Maati Fatima – domaćica / Sarah 1994.g., Sumejja 1996.g., Adnan 1997.g., Amina 2001.g. i Sina 2008.g.    ul. Sulejmana Pačariza Hodže br. 9/3, Sarajevo,
– podstanar    061/307-610
033/472-341    680,00 KM    Pripadajući iznos pomoći 860,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM = 960,00 KM. Umanjeno za 280,00 KM, koliko 4 djece mjesečno primaju od Kuvajtske H.O. po 30.00 KM = 120,00 KM, a od Human aplle, po 40,00 KM = 160,00 KM.          
24.        Asmira Garanović – domaćica / Mohamed 2003. g. i Ibrahim 2010. godina    Kasindolska 72, Sarajevo, – podstanar    061/034-830 063/659-531    780,00 KM     Pripadajući  iznos 680,00 KM. Uvećano za kiriju 100,00 KM.      
25.        Emina Lahmar – domaćica / Sara 2002. g.    Mahmutovac 24., Sarajevo    061/555-332 033/535-026    100,00 KM     Pomoć djetetu: 100,00 KM.    Raiffeisen banka 1610000000000011 09-00-18630-5
26.        Sabiha Hibović – nena / Sarah Sawah 1996.g., VIII razred O.Š. Gazaz, Sarajevo    Kranjčevićeva 2b – Blatuša, Zenica    061/053-707
032/404-106    460,00 KM Pripadajući iznos 600,00 KM. Uvećano za 150,00 KM za školarinu i prijevoz Sarah Sawah = 750,00 KM. Umanjeno za 290,00 KM nenine penzije = 460,00 KM.         Raiffeisen banka 1610550000000032 09 55 024323 5
27.        Behisa Kadrić – domaćica / Ahmed Abu Gazi 2004.g., Sundus 2006.g. i Selsebil 2008.g. i Shehd 2010.g.    Goraždanska cesta, Zenica    062/803-802    300,00 KM    Pomoć djeci.    BBI banka 141-001-009999987 065973   21  14193
28.        Bećirhodžić Alma – domaćica / Vahid El-din Hamza 1995.g.    ul. Pope 171, Kakanj    061/984-405    100,00 KM     Pomoć djetetu.    Raiffeisen banka 096502019-1
29.        Munira Alsejh – domaćica / Ahmed 1992.g. i Sumeja 1998.g.    Jošanica II, br. 14, Vogošća – Sarajevo – podstanar     061/837-852    280,00 KM     Pomoć djeci: 180,00 KM + kirija 100,00 KM.    
30.        Halima Arnaut – domaćica / Hemmam 1994.g., Sadija 1996.g., Besima 1997.g., Hamza 1998.g. i Sumeja 2000.g.    Vardište br. 87, Zenica    032/461-345 062/974-379    360,00 KM     Pomoć djeci.    BBI banka Br.r.: 109626 21 23740
31.        Begović Edina, domaćica / Merdija 1996.g., Henija 1999.g., Aiša 2010.g. i Latifa 2020.g.    ul. Gajska bb, Zavidovići    062/807-166    300,00 KM    Pomoć djeci.      Unicredit banka 0801963193125 40141856000 – Uplata na Begović Muhamed
32.        Ddrizi Muhamed Ali    Zavidovići    062/465-977    100,00 KM    Jednokratna pomoć.    Uplata na račun Begović Muhameda
33.        Jašarević Nisveta, nena – staratelj – Ajša 1998.g. i Ahmed 2002.g.    Mehurić, Travnik    062/016-184    180,00 KM    Pomoć djeci.    Raiffeisen banka br.r.: 09550293396
34.        Bukvić Amira – domaćica / Emina 1998.g., Harun 2000.g. i Kerim 2007.g.    Zenica    061/536-080    240,00 KM    Pomoć djeci.    Postbank Zavidovići 1871206010048072 21-8614-100480
35.        Elsayed Alisa – domaćica / Halima 2001.g. i Ahlam 2003.g.    Armije BiH 38, Zenica    061/331-876 180,00 KM     Pomoć djeci.    Pro Credit banka 194-112-17036001-78
36.        Lužić Alisa – domaćica / Hana 2000.g. i Haya 2008.g.    Londža 92, Zenica    062/929-755    280,00 KM    Pomoć djeci: 180,00 KM + kirija 100,00 KM.    Raiffeisen banka 1610550000000032 br.r.: 09-55-13469-7
37.        Vardo Suada – domaćica / Zejneb 1994.g., Selma 1996.g., Hatidža 1997.g., Aiša 2000.g. i Ahmed 2010.g.    Varda 34, Zenica    032/438-068    150,00 KM     Jednokratna pomoć Fonda 150,00 KM. Porodica prima redovnu pomoć od braće iz Luksemburga 300,00 KM.      BBI banka 141-001-009999987 107863224174
38.        Jusić Mirsada – domaćica / Muhamed 1995.g. i Esedullah 2002.g.    Potur mahala 64A, Travnik    061/786-041    280,00 KM    Pomoć djeci: 180,00 KM + pomoć u liječenju nosioca domaćinstva: 100,00 KM.    ABS banka  600612000208 61809 688702   Nekemi Abdullah
39.        M. T. – domaćica / Hadidža 2000.g., Hurija 2002.g., Hanana 2004.g. i Muhamed 2007.g.    Cazin    062 135-708    300,00 KM    Pomoć djeci. Istu obezbijedila braća iz Krajine.    Unicredit banka 40380003000 Vlasnik računa je Aida Kozlić
40.        Aida Kozlić – domaćica / Sukejna 1988.g., Abdullah 1999.g., Fatima 2004.g. i Abdurahman  2006.g.    Cazin    061 981-552    300,00 KM    Pomoć djeci. Istu obezbijedila braća iz Krajine.    Unicredit banka 40380003000
41.        Brahim – Brahimi Fatima – domaćica / Bedra 1994.g., Amina 1995.g., Muhamed 1998.g. i Amel 2004.g.    Jelimamov 2C/4, Zenica,      062/229-500     400,00 KM    Pomoć djeci.    Raiffeisen banka 1610550000000032 09 55 06868 9
42.        Bašić Meliha – domaćica / Abdulah 1994.g., Elsarahati 1997.g., Fatma 1998.g., Merjem 2005.g. i Hadidža 2008.g.    ul. Huseina Đoze 238F – Sokolović Kolonija    033/512-658 062/296-554    860,00 KM        
43.        Salčin Aida – domaćica / Abdurrahman 1995.g., Ahmed 1996.g., Abdullah 1997.g., Usama 1999.g., Merjem 2001.g., Selman 2003.g., Šejma 2005.g., Abdulkerim 2008.g. i Emin 2010.g.    ul. Senada Mandića Drnde, Sarajevo    061/614-205    250,00 KM     Jednokratna pomoć porodici. Pomoć porodice G.A., iz Švedske.    
44.        Senija Šehić – domaćica / Aiša 1997.g., Ibrahim 1998.g., Muhamed 2000.g. i Ismail 2006.g.    ul. Vreoca br. 50, Ilidža, Sarajevo – podstanar     061/972-166    400,00 KM    Pomoć djeci: 300,00 KM + kirija 100,00 KM.    
45.    Kozlić Šerifa – domaćica / Davud 1994.g., Sumejja 1995.g., Muhammed 1998.g., Halima 1999.g., Sara 2001.g., Ibrahim 2002.g., Rukajja 2005.g., Hafsa 2008.g. i Arafat 2009.g.    Mećevići, Zavidovići     062/223-988     460,00 KM    Pomoć djeci: 600,00 KM. Umanjeno za 140,00 KM, kolika su primanja od Human aplla.    Raiffeisen banka 097501919 1 Korisnik računa: Hasni Sumeja
Ukupno:    16.270,00 KM

Sarajevo, 04. mart 2011. godine / 29. rebiu-l-evvel 1432.H.                                            FOND ZA POMOĆ S.U.A.P.

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKIM PORODICAMA

UČESNICIMA AKCIJE I INŠA-ALLAH BUDUĆIM DOBRIČINITELJIMA

Predmet: Izvještaj o obezbjeđenju novčanih sredstava i podjeli istih, za 45 socijalno ugroženih arapskih porodica, za februar 2011. godine

Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!  

Novčana sredstva za februar 2011. godine, elhamdu lillah, obezbijedili:

1.    Ostatak iz januara 2011. godine: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 11,80 KM;
2.    Džamija K.F., Sarajevo: ……………………………………………………….. 4.899,25 KM + 180,00 EURA = 351,00 KM = 5.250,25 KM;
3.    Braća iz Švedske, preko brata H. Mihaljevića: ………..10.900,00  SEK = 2.369,00 KM +  40,00 EURA = 78,00 KM = 2.447,00 KM;
4.    Braća iz Beča, Austrija, preko brata Edina: …………………………………………………………………. ………………………………………………………….. …….Beč – Muslim-Pate: 530,00 EURA + Udruženje T12: 300,00 EURA i Ihlas 170,00 EURA = 1.000,00 EURA = 1.950,00 KM;
5.    N.N., Sarajevo: ………………………………………………………………………………………………………………………….600,00 EURA = 1.170,00 KM;
6.    N.N., Konjic: …………………………………………………………………………………………………………………………….600,00 EURA = 1.170,00 KM;
7.    Braća iz Krajine: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..600,00 KM;
8.    A.G., Švedska: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..550,00 KM;
9.    N.N., Brčko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..500,00 KM;
10.    N.N., Zenica (namjenska pomoć za jetime):……………………………………………………………………………………..200,00 EURA = 390,00 KM;
11.    Sestre iz Austrije, “Sadakama do Allahove ljubavi”: …………………………………………………………………………190,00 EURA = 370,50 KM;
12.    T.H., Sarajevo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..300,00 KM;
13.    Džemat Al-Furqan, Melburn – Australija: ……………………………………………………………………………………………………………….300,00 KM;
14.    Duraković Amel, sa prodoicom – Bosanska Krupa: ………………………………………………………………………………………………….250,00 KM;
15.    Osman, Sarajevo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….200,00 KM;
16.    T.R., Kakanj: 150,00 KM; N.N:, Sarajevo: 70,00 EURA = 136,50 KM; M.N., Potočari: 100,00 KM; O.I., Kiseljak: 100,00 KM; N.N., Sarajevo: 100,00 KM; M.Z., Finska: 50,00 EURA = 97,50 KM; H. h.S. i h.A., Sarajevo: 50,00 KM; P. h.A., Pejton – Ilidža: 50,00 KM; F.M., Danska: 10,00 EURA = 19,50 KM; N.N., Sarajevo: 10,00 EURA = 19,50 KM = …………………………………………823,00 KM
Ukupno:                                                                                 16.282,55 KM
Rekapitulacija:
1)    Prikupljeno za podjelu, za februar 2011. godine: …………………………………………………………………………………………………. 16.282,55 KM
2)    Podijeljeno za februar 2011. godine: ………………………………………………………………………………………………………………….. 16.270,00 KM
Preostalo za podjelu za mart 2011. godine                                                                    12,55 KM

Principi podjele novca:
a) Za period maj 2009. – april 2010. godine:
–    Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.
–    Porodice koje dobijaju bilo kakvu vanrednu pomoć, dužne su istu prijaviti Fondu, kako bi im se to umanjilo od pripadajućeg iznosa.
b) Za maj 2010.g. – januar 2011. godine:
– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po gore navedenim kriterijima;
– ostale porodice primaju pomoć umanjenu za 50%, u odnosu na pomenute porodice.
c) Za februar 2011. godine:
– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.
– ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

Vrijeme prikupljanja, uručenja ili uplate:

Novac je elhamdu lillah prikupljan u periodu 30. januar – 04. mart 2011. godine.
Novac elhamdu lillah uplaćen na žiro-račune ili uručen lično porodicama, u periodu 04. – 07. mart 2011. godine.

KROZ OVAJ PROJEKAT SMO ELHAMDU LILLAH U FEBRUARU 2011. GODINE POMOGLI:
43 MAJKE, 2 NENE (STARATELJA) I 145 DJECE!!!

ALLAH, SUBHANEHU WE TE’ALA, NAGRADIO NAJBOLJOM NAGRADOM SVE ONE KOJI SU UČESTVOVALI U OVOJ AKCIJI!!!

MOLBA U IME ALLAHA, SUBHANEHU WE TE’ALA, ZA NASTAVAK I AKTIVNIJE UČEŠĆE!!!

AKCIJA ZA MART 2011. GODINE KREĆE INŠA-ALLAH OD OVOG TRENUTKA!!!

BRATE I SESTRO, NE PROPUSTI PRILIKU DA UČINIŠ HAIRLI DJELO!!!

WES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU!!!

Sarajevo, 04. mart 2011. godine / 29. rebiu-l-evvel 1432.H.                             FOND ZA POMOĆ S.U.A.P.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835