Vijestiiiiii

Podjela i uplata bajramluka za djecu porodica, korisnika Fonda SUAP

1.4kviews

ilustracijaFOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKIM PORODICAMA

PODJELA I UPLATA BAJRAMLUKA ZA DJECU PORODICA, KORISNICA FONDA SUAP, ZA RAMAZANSKI BAJRAM 1431.h./2010. GOD.

R.br.:    Porodica / imena i godišta članova:    Adresa stanovanja:    Telefon:    Iznos:    Primjedba:    Potpis / uplata putem računa:
1.        M.Dž. – domaćica / Kerim 2005.g. i Harun 2010.g.     Senada Mandića Dende 7 – Zenica    062/258-030    60,00 KM         BBI banka
141-001-0099999987 Poziv nab r.: 036460
2.        Ajkuna Džafić – domaćica / Musab 1994.g., Esma 1997.g., Abdullah 1998.g., Muhammed 2001.g.    ul. Lukavička cesta 17 – Sarajevo     033/460-704     120,00 KM         
3.        Enisa Ba-Awra – domaćica / Nedžma 2001.g.,  Nedim 2002.g. i Sara 2005.g.    Donja Lovnica – Zavidovići – podstanar     063/138-926 032/863-558    90,00 KM        Raiffeisen banka 688411000 Partija 09550259628 -br.r. Bečić Anele
4.        Nirsada Frendi – domaćica / Merjem 1999.g. i Ahmed 2001.g.    Šibenica, Genesovci – Jajce     062/702-024 030/279-049    60,00 KM        Privredna banka
2137050019882
5.        Lika Habiba – domaćica / Said 1998.g. i Abdulhakim 2000.g.     Kakanjska, Klopče –Zenica – podstanar    061/063-086     60,00 KM        IKB banka Zenica
1340100000000120 – 506211 –
6.        Munevera Al-Hamdani – domaćica /  Sermad 1988.g., Senad 1989.g., Šejma 1990.g., Amina 1998.g. i Sara 2002.g.     ul. Zije Dizdarevića 12b, Zenica / podstanar     062/786-851 – sin 061/016-557 – supruga    150,00 KM        IKB banka 134-010-0000000120 600611-05-1139590
7.        Nađa Dizdarević – domaćica / Klepić Hafiza 1992.g.,  Omar 1995.g.,  Iman 1997.g. i Nur 2001.g.    Bosanska 6/7 – Sarajevo / podstanar    061/746-074
061/251-356    120,00 KM        
8.        Enisa Salihović – domaćica / Ibrahim 1999.g., Mohamed 2002.g., Sara 2003.g. i Bilal 2005.g.    Sarajevo 062/436-149    120,00 KM
9.        Azra Alić – domaćica / Hadidža 1995.g., Jahja 1998.g., Ranija 2002.g. i Nebila 2004.g.    Homolje – Konjic    036/731-157    120,00 KM        Privredna banka Sarajevo 21-14-04-0014588
10.        Anela Bečić – domaćica /Selva 1998.g., Sara 2000.g., Kevser 2002.g. i Selsebila 2005.g.    Podubravlje, Zavidovići – živi u srpskoj napuštanoj kući    061/302-843    120,00 KM        Raiffeisen banka 688411000 Partija 09550259628
11.        Zikreta Munaizel – domaćica / Hani 1982.g., Sani 1989.g. i Sara 1995.g.    Londža 83 – Zenica     032/221-998 90,00 KM        BBI banka 141-001-0099999987 – 080753 21 21452
12.        Amina Kozlić – domaćica / Hamza Afifi 2000.g., Mehdi Afifi 2004.g. i Bušra Afifi 2008.g.    Brakovica 20 – Zenica / podstanar     062/705-215
062/928-545     90,00 KM        IKB banka Poziv na broj: 600611 Br. r.: 116502-5
13.        Mirnesa Mustafi – domaćica / Halima 1994.g., Abdurrahman 1996.g., Abdullah 1998.g. i Ahmed 2006.g.    Bistula nova 207 – Perin Han – Zenica / podstanar    062/446-158     120,00 KM        Unicredit banka 1293019407255553 – 40231427000 –
14.        Amira Dervišić – domaćica / Abdurrahman 1996.g., Abdulvahid 1997.g. i Muhammed 1998.g.    Lašvanska 10 – Drivuša – Zenica / podstanar      062/134-112    90,00 KM        BBI banka 1410010099999987 – 103380 21 21466
15.        Ševala Zrigue – domaćica / Ubejdullah 1997.g., Zejneb 2001.g. i Ahmed 2002. g.    Prusac – Donji Vakuf    062/785-518 030/271-374     90,00 KM        Unicredit banka 40323061
16.        Šaha Lemić – domaćica / Tarik 1997.g. i Sumeja 1999.g.    Zmajevačka cesta bb – Zenica     032/407-214    60,00 KM        BBI banka 1410010099999987
– 102169 22 3343 –
17.        Zinajda Softić – domaćica / Nudžejma 1987.g., Abdulhamid 1992.g., Hamza Al-Husin 1994.g., Widad Al-Husin 1997.g. i Mohamad Al-Husin 1999.g.    ul. Huseina Đoze 238H, Sokolović Kolonija, 71210 Ilidža – Sarajevo    033/514-185 061/570-004    150,00 KM        
18.        Begović Zehra – domaćica / Usama 2000.g. i Sumeja 2002.g.    Mutnica 28 – Zenica    062/904-689    60,00 KM        BBI banka 0504542122579

19.        Nezira Kovač – domaćica / Muhamed 1997.g., Isa 2002.g., Kevser 2003.g. i Abdullah 2005.g.    Malješ 8, Kakanj    062/180-081 032/556-766    120,00 KM   20.        Selma El-Haj Ahmad – domaćica / Merjem 1997.g. i  Ranija 2001.g.    Ćire Truhelke 2, Zenica    062/942-785    60,00 KM        Unicredit banka
45364493000
21.        Hate Šehić – domaćica / Karrache Zakaria 1994.g., Talha 1995.g., Zaid 2002.g. i Daoudi 2007.g.    Mehurić 36A,
Travnik    062/366-318    120,00 KM        Sparkasse bank d.d. 199-052-60805645-98 21-88173-805645 Karrache Zakaria
22.        Anela Kobilica – domaćica / Šejma 1997.g. i Sara 1999.g.    ul. Zmaja od Bosne 449, Zenica    061/763-308    60,00 KM        BBI banka  105371 21 22240
23.        Maati Fatima – domaćica / Sarah 1994.g., Sumejja 1996.g., Adnan 1997.g., Amina 2001.g. i Sina 2008.g.    ul. Sulejmana Pačariza Hodže br. 9/3,
Sarajevo, – podstanar    061/307-610 033/472-341    150,00 KM        
24.        Belja Suada – domaćica /  Kenan 1987.g., Adnan 1988. i Irfan 1996.god.    Prnjavorska br. 30.,  Sarajevo, – podstanar    061/256-571 90,00 KM        
25.        Asmira Garanović – domaćica / Mohamed 2003. g. i Ibrahim 2010. godina    Kasindolska 72, Sarajevo, – podstanar    061/034-830 063/659-531    60,00 KM    26.        Emina Lahmar – domaćica / Sara 2002. g.    Mahmutovac 24., Sarajevo    061/555-332 033/535-026    30,00 KM         Raiffeisen banka
1610000000000011 09-00-18630-5
27.        Sabiha Hibović – nena / Sarah Sawah 1996.g., 7. razred O.Š. Gazaz, Sarajevo     Kranjčevićeva 2b – Blatuša, Zenica    061/053-707
032/404-106    30,00 KM Raiffeisen banka 1610550000000032 09 55 024323 5
28.        Behisa Kadrić – domaćica / Ahmed Abu Gazi 2004.g., Sundus Abu Gazi 2006.g. i Selsebil Abu Gazi 2008.g. i Abu Gazi Shehd 2010.g.    Goraždanska cesta, Zenica    062/803-802    120,00 KM        BBI banka 141-001-009999987 065973   21  14193
29.        Bećirhodžić Alma – domaćica / Vahid El-din Hamza 1995.g.    ul. Pope 171, Kakanj    061/984-405    30,00 KM         Raiffeisen banka 096502019-1
30.        Munira Alsejh – domaćica / Ahmed 1992.g. i Sumeja 1998.g.    Jošanica II, br. 14, Vogošća – Sarajevo – podstanar     061/837-852    60,00 KM         
31.        Halima Arnaut – domaćica / Sead 1989.g., Hemmam 1994.g., Sadija 1996.g., Besima 1997.g., Hamza 1998.g. i Sumeia 2000.g.    Vardište br. 87, Zenica    032/461-345 062/974-379    180,00 KM         BBI banka Br.r.: 109626 21 23740

32.        Alduqail Jasmina – domaćica / Usama 1998.g. i Ilhana 2002.g.    Mejdandžik 1, Zenica     061/583-335    60,00 KM        BBI banka, br.r.: 108231    21 23257 33.        Begović Edina, domaćica / Merdija 1996.g., Henija 1999.g., Aiša 2010.g. i Latifa 2020.g.    ul. Gajska bb, Zavidovići    062/807-166    120,00 KM        Unicredit banka 0801963193125 4014185630 Uplata ne Begovic Muhamed
34.        Ddrizi Muhamed Ali    Zavidovići    062/465-977             Uplata na račun Begovic Muhameda
35.        Jašarević Nisveta, nena – staratelj – Ajša 1998.g. i Ahmed 2002.g.    Mehurić, Travnik    062/016-184    60,00 KM        Raiffeisen banka 1610550000000032 br.r.: 09550293396
36.        Bukvić Amira – domaćica / Emina 1998.g., Harun 2000.g. i Kerim 2007.g.    Zenica    061/536-080    90,00 KM        Postbank Zavidovići
1871206010048072 21-8614-100480
37.        Elsayed Alisa – domaćica / Halima 2001.g. i Ahlam 2003.g.    Armije BiH 38, Zenica    061/331-876 60,00 KM         Pro Credit banka 194-112-17036001-78
38.        Lužić Alisa – domaćica / Hana 2000.g. i Haya 2008.g.    Londža 92, Zenica    062/929-755    60,00 KM        Raiffeisen banka 1610550000000032
br.r.: 09-55-13469-7
39.    43.    Vardo Suada – domaćica / Zejneb 1994.g., Selma 1996.g., Hatidža 1997.g., Aiša 2000.g. i Ahmed 2010.g.    Varda 34, Zenica    032/438-068    150,00 KM         BBI banka 141-001-009999987 107863224174
40.    45.    Jusić Mirsada – domaćica / Muhamed 1995.g. i Esedullah 2002.g.    Potur mahala 64A, Travnik    061/786-041    60,00 KM        ABS banka
600612000208 61809 688702   Nekemi Abdullah
41.    47.    Kozlić Aida – domaćica / Sukejna 1998.g., Abdullah 1999.g., Fatima 2004.g., Abdurrahman 2006.g., Hadidža 2000.g., Hurija 2002.g., Hanana 2004.g. i Muhammed 2007.g.    Šturlićka platnica, Cazin    061/574-922    240,00 KM        UniCredit Bank br. r.: 3385202508833420 t.r.: 40352875000
– vl. r. El Karim Mohamed
42.        Brahim – Brahimi Fatima – domaćica / Bedra 1994.g., Amina 1995.g., Muhamed 1998.g. i Amel 2004.g.    Jelimamov 2C/4, Zenica,      062/229-500     120,00 KM        Raiffeisen banka 1610550000000032 09 55 06868 9
43.        Durmo Ajla – domaćica / Jasir 1996.g., Umejma1997.g. i Madžid 2000.g.            90,00 KM        

Ukupno:                3.990,00 KM        

Sarajevo, 06. septembar 2010. godine                                                         FOND ZA POMOĆ S.U.A.P.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865