Aktuelno

Papina posjeta Americi – priznanje sramote

352pregledi
Piše: Nermin Smajlović, ASUQ (Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)

Nije jedan, niti deset, niti dvadeset, niti stotinu, niti dvije stotine, nego četiri hiljade svećenika, fratara i kardinala (samo u Americi) ”uvaljalo je nos Crkve u prašinu” i učinili su da papa osjeća sramotu i ljagu, kao što je to javno izjavio, samim tim što je tajna o tome procurila izvan crkvenih zidina, stoga je papa izjavio da su zločinačka djela koja su počinili crkveni svećenici donijela Crkvi velike nedaće, negode i neprijatnosti, kako Crkvi tako i samome papi.

Zapravo, nije to samo neprijatnost ili nelagoda, nego je to sramota i ljaga zbog koje je papa bio primoran da prizna da su ”crkveni ljudi” činili nemoralne radnje, što je doista stvarnost i istina, a ne izmišljotina protiv Crkve. Stoga je rekao Benedikt XVI ili Rajsindžer (ime koje je mu je dala njegova majka): ”Doista u dubini duše osjećam ljagu i sramotu.”

Treba spomenuti da je Vatikan platio više od dvije milijarde dolara kao odštetu porodicama čija su djeca bila izložena napadima ”ljudi Crkve” (fratrima, očevima i sl.) unutar crkvi koje su preobrazili i učinili tajnim mjestima gdje je skrnavljena dječija nevinost.

Zakašnjelo priznavanje

Papino priznanje došlo je vrlo kasno i to tek poslije jakog vala opiranja i pobijanja da se to uopće desilo ili dešava, meðutim, medicinski i sudski dokazi, kao i izvještaji koji su objavljeni u nekim sredstvima informisanja (unatoč velikom zataškavanju i pritiscima kako se to ne bi objavilo) na kraju su natjerali i primorali papu da prizna da su svi ti zločini počinjeni. Rekao je papa u katedrali ‘Patrik’ u Njujorku: ”Doista su seksualni napadi i homoseksualizam koje su počinili ‘crkveni službenici’ prouzrokovali velike boli samim žrtvama, a isto tako time je uveliko narušen i ugled same Crkve.” O samom ovom problemu papa je govorio četiri puta prilikom svoje zadnje posjete Americi, a koja je trajala šest dana, a takoðer se sastao i sa samim žrtvama i njihovim porodicama, te je potvrdio da ova sramna djela i zločini nisu nanijeli štetu samim žrtvama, nego i Crkvi, tj. njenom mjestu, ulozi i značaju u američkom društvu i zajednici, a koje je narušilo i same temelje kršćanskog (ne)morala.

Ovaj problem nije okončan papinim priznavanjem i njegovom posjetom SAD-u, niti je skriven i zataškan njegovim potvorama, izmišljotinama i klevetama o islamu, kao što sve ove sramote i zlodjela Crkve nisu mogle zataškati i sakriti ni karikature, a niti filmovi u kojima se ismijavaju islam i njegove svetinje.

Vrlo je jasno da svi ti napadi na islam nemaju za cilj samo zataškavanje ovih zločina nego i odvraćanje kršćana od prelaska na islam jer su izgubili povjerenje u Crkvu i njene službenike.

Nije papa prvi crkveni službenik koji je priznao sramote i zlodjela Crkve. Naime,  u mjesecu julu prošle godine Vatikan je priznao kako je platio i dao milione dolara kao odštetu zbog seksualnih zločina koje su počinili službenici Crkve. Spomenuo je kardinal Sergio Sebestijani (druga ličnost u Katoličkoj crkvi odmah poslije pape) da je Vatikan 2005. godine platio kao odštetu žrtvama, i to samo u Americi, 9,5 miliona dolara.

U krugu vatikanskog ”tora”

U samom Vatikanu i njegovoj blizini vode se istrage (neke javno, a neke tajno) oko sudjelovanja i učešća službenika Crkve u ovakvim i sličnim zločinima. Italijanska televizijska kuća ”Raj 24” plasirala je informaciju  3. avgusta 2007. godine kako je istraga protiv fratra Gamilija pokrenuta prije šest mjeseci, a koji je u vrlo bliskoj vezi i odnosima sa samim papom, zbog svog jakog i za Crkvu značajnog djelovanja na polju pokrštavanja i širenja kršćanstva. Sam Gamilijo odbio je da se obrati sredstvima informisanja po pitanju ove istrage koja se vodi protiv njega. Zanimljivo je to da su desničarske partije u vladi stale na stranu ”sotonskih – šejtanskih fratara” (kako su ih nazvala neka evropska sredstva informisanja) i u odbranu samog Gamilija, što nas podsjeća na udruženje Crkve sa feudalcima u srednjem vijeku protiv običnog naroda i u njihovom iskorištavanju.

Isto tako u nama susjednoj državi Hrvatskoj, tačnije u Rijeci, 23. juna 2007. godine policija je uhapsila kardinala u 63. godini života koji je silovao petero djece starosne dobi izmeðu 10 i 12 godina, a zanimljivo je da i kod ovog slučaja policija odbija navesti ime kardinala o kome se radi.
Kada bismo navodili sve slučajeve i podatke o ovome i sličnim zločinima crkvenih službenika, stotine pa ni hiljade stranica ne bi bilo dovoljno. Stoga na kraju želimo spomenuti jedan ajet koji ukazuje na to da je Allah Uzvišeni Taj Koji je stvorio čovjeka, zna njegovu prirodu, stvorio je muškarca sklonog ženama, i to je priroda svakog muškarca, ali su to svećenici (katolički) sebi zabranili i stoga se dešavaju ovi užasni zločini crkvenih službenika. Kaže Uzvišeni i Mudri: ”…dok su monaštvo (isposništvo) oni sami kao novotariju uveli, a Mi im ga nismo propisali (naredili)…” (El-Hadid, 27).

 
Prvi put objavljeno: Ponedjeljak, 19 Svibanj 2008 05:10