Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Hutbe

Pažnja prema Kur’anu

5.1kviews

Preveo: Mr. Emir Demir

Hvala Allahu koji je Svome robu objavio Knjigu i nije je učinio iskrivljenom. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga, koji sudruga nema i koji je ovom ummetu darovao najbolju Knjigu i pečata svih Svojih vjerovjesnika i poslanika. Svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Njegov poslanik i odabranik od svih Njegovih stvorenja. Allahu moj, blagoslovi i daruj mir svim vjerovjesnicima i poslanicima.

A zatim:

Ljudi, preporučujem bogobojaznost i vama i sebi. Onome ko se Allaha boji, Allah će dati izlaz iz svake situacije i opskrbiti ga odakle se i ne nada.

”O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu.  On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 70-71. )

”O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na putu Njegovu se borite da biste postigli što želite.” (El-Maide, 35)

Braćo muslimani! Allahova Knjiga je put bogobojaznosti i način za zadobivanje Allahove ljubavi. Kur’an upućuje na ono što je najbolje, kao što to Alija, t, opisuje: ”Savjetodavac koji ne vara i vodič koji ne luta. Pripovjedač koji ne laže. Niko se neće družiti sa ovim Kur’anom a da se neće od njega rastati sa povećanjem i pomanjkanjem – povećanjem upute i pomanjkanjem zablude…”, sve do riječi: ”Znajte da je on zalagač od koga će zalaganje biti primljeno, da je on govornik i potvrđivač, da onaj za koga se Kur’an na Sudnjem danu bude zalagao, zalaganje će mu biti primljeno. Na Sudnjem danu neko će povikati: ‘Svaki djelatnik iskušan je svojim djelima i posljedicama svoga djelovanja, osim onoga ko je djelovao po Kur’anu.’ Zato budite od onih koji postupaju po Kur’anu i slijede ga. Neka Kur’an bude vaš dokaz kod vašeg Gospodara, uzmite ga za svog savjetodavca. Svoja mišljenja i svoje strasti uspoređujte s njime.”

Allahovi robovi! U ovim vremenima kod muslimana je uveliko zastupljena pojava zapostavljanja Kur’ana, bukvalno ili figurativno, ili iz oba aspekta, jer ne cijene njegovo učenje niti razmišljaju o njegovim ajetima, ne postupaju po njegovim smjernicama, niti se zadržavaju na njegovim granicama i zabranama… čak i kada ga prilikom učenja izgovaraju, ili ga podižu na uzvišena mjesta, ili kada njime otpočinju svoje javne skupove, ili ga uče svojim mrtvima.

Također,  ima muslimana koji napamet poznaju Allahovu Knjigu i mnoge je uče, ali je među njima malo onih koji se pridržavaju njegovih kodeksa i nastoje osjetiti Allahovu blagodat primjenom kur’anskih smjernica u svakodnevnom životu. Među njima je također malo onih koji po njemu postupaju, pa gotovo da se među muslimanima obistinila izreka Ibn Omera, t, koji pravi usporedbu između prethodnika i nasljednika u postupanju po Kur’anu kada kaže: ”Neki od vrijednih ashaba Allahovog Poslanika, r, na pročelju ovog ummeta nisu pamtili od Kur’ana osim jednu suru ili malo više, ali im je bilo dato djelovanje po njemu. Zadnje generacije ovog ummeta učit će Kur’an, a od njih će biti djece i slijepih, ali im se neće dati postupanje po njemu.”

Islamska braćo! Prethodnici vjernici osjetili su veličinu Kur’ana. El-Hasan b. Alija, t, rekao je: ”Oni koji su bili prije vas doživljavali su Kur’an kao pisma od svoga Gospodara, pa su ih noću dobro iščitavali i o njima razmišljali, a danju su u njih vjerovali.”

Oni poslije njih smatrali su učenje Kur’ana počašću i kerametom, pa je Ibn Es-Salah, Allah mu se smilovao, rekao: ”Učenje Kur’ana je počast kojom je Allah obdario ljude. Navodi se da melekima ta počast nije data, te oni nastoje slušati učenje Kur’an od ljudi.”

Nije skriveno da su sljedbenici Kur’ana odabranici ovog ummeta. Zapravo, oni su Allahova elita. U riječima Uzvišenog se kaže:

”Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete…” (Ali Imran, 110)

Poslanik, r, kaže: ”Najbolji od vas je onaj ko se podučava Kur’anu i druge njemu podučava.” (Prenosi El-Buhari ) U drugom hadisu stoji: ”Allah, azze ve dželle, ima odabranike od ljudi.” Upitali su ga: ”A ko su oni, Allahov Poslaniče?”, a on reče: ”Sljedbenici Kur’ana su Allahovi odabranici i elita.” (Ahmed, Nesai, Albani smatra da je sahih)

Sve navedeno potvrđuje da su sljedbenici Kur’ana odabranici od svih odabranika i da su Allahu najprivrženiji.

Učač Kur’ana nosi zastavu islama. Kadija Ijad, Allah mu se smilovao, kaže: ”Nosilac Kur’ana je nosilac zastave islama. Nije potrebno da se bavi besposlicama sa onima koji to čine, da bude nemaran kada su i drugi nemarni, niti da se zabavlja kada se drugi zabavljaju, iz respekta prema Allahu Uzvišenom.”

O nosioče Kur’ana, budi iskren i postupaj prema kur’anskim smjernicama. Obraduj dobrom i nagradom, sadašnjom i budućom. Ponavljaj, zastani i razmisli duboko o riječima Uzvišenog: ”Reci: Neka se zato Allahovoj blagodati i miliosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju” (Junus, 58.) Ibn Abbas, t, kaže: ”Evo ti Allahove blagodati u hadisu u kome se navode vrijednosti i počast za učača Kur’ana. Kaže Allahov Poslanik, r: Na Sudnjem danu, Kur’an će onoga ko ga je učio i po njemu postupao dočekati kada se njegov kabur otvori i bit će poput blijedog čovjeka. Reći će: ‘Da li me poznaješ?’, pa će odgovoriti: ‘Ne poznajem te.’ Reći će: ‘Ja sam tvoj prijatelj Kur’an koji te je ižednjivao u podnevskim vrućinama, a noću te držao budnim. Svaki trgovac stoji iza svoje trgovine, a ja danas stojim za tebe iza svake trgovine.’ Dat će mu se vlast u desnu ruku, a vječnost u lijevu, te na glavu mu se staviti kruna počasti. Roditelji će mu biti zaodjenuti ogrtačem kojima dunjaluk neće biti ravan. Njih dvoje će reći: ‘Zašto smo u ovo zaodjenuti?’, pa će se reći: ‘Zato što je vaše dijete učilo Kur’an.’ Potom će se reći: ‘Uči i penji se na stepene Dženneta i njegove odaje.’ Penjat će se sve dok bude brzo učio i citirao.” (Ibn Madze, Albani smatra da je sahih)

Poštovani muslimani! Kao što treba izraziti počast čovjeku koji je osijedio u islamu, te pravednom vladaru, također je potrebno izraziti počast i učaču Kur’ana, jer je to jedan vid respekta prema Allahu.

Vjerodostojno se prenosi predaja od Allahovog Poslanika, r: ”Od respekta prema Allahu Uzvišenom jeste i izražavanje počasti prema starom i osijedjelom čovjeku, hafizu Kur’ana koji u njemu ne pretjeruje, niti ga zapostavlja, te izražavanje počasti prema pravednom vladaru.” (Ebu Davud, Albani smatra da je sahih) Allahovi robovi! Neće uzalud potrošiti svoje vrijeme onaj ko ga troši na pamćenje Kur’ana ili njegovo razmišljanje, ili njegovo što veće učenje. Nije oboljelo srce koje je živjelo sa Kur’anom. Čemu će se radovati onaj ko melodično uči Kur’an? S kime će se došaptavati onaj ko ne poznaje dio Kur’ana? Onaj ko ne zna napamet ništa iz Kur’ana uistinu je poput prazne kuće. Nijedan narod koji je uzeo Kur’an za svoj ustav nije poražen, niti se neprijatelji ičega više boje od Kur’ana i ništa više nije podrmalo njihove utvrde od povratka muslimana Kur’anu.

Braćo muslimani! Imajte respekta prema Knjizi vašeg Gospodara, putem nje tražite lijeka za vaše bolesti, pobjedu nad vašim neprijateljima, putem nje napravite razliku između vaših neprijatelja i prijatelja… Prihvatite kodekse njegovog učenja, a Allah će se smilovati ljudima kojima se prilikom učenja Kur’ana zijeva, pa se sustegnu od njegova učenja iz respekta prema njemu sve dok ih ne prođe zijevanje, kao što je rekao Mudžahid, Allah mu se smilovao: ”Kakvo je zanimanje i kodeks ljudi kada se međusobno zaokupiraju nečim drugim od njegovog učenja ili se nečim drugim zanimaju ne osvrćući se na njegovo učenje i razmišljanje o njemu?”

”Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati, da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je.” (Fatir, 29-30)

Neka Allah i nas i vas okoristi uputom Svoje Knjige, a On sve čuje i odaziva se.

Druga hutba

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, koji Svoje blagodati daje kome želi. Allah je Vlasnik velikih blagodati. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga, koji sudruga nema, i koji je odlikovao jedna stvorenja nad drugima na ovom svijetu, a na budućem svijetu bit će veći stepeni i veća odlikovanja.

Svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik, njegov Gospodar ga je počastio kada mu je objavio Kur’an, a Kur’an je bio njegov moral. Allahu moj, blagoslovi ga i podari mu mir, kao i svim ostalim vjerovjesnicima i poslanicima.

Braćo u imanu! Nema unosnije trgovine od trgovine imanom i dobrim djelima, a učenje Allahove Knjige spada u trgovinu za koju je Allah obećao da neće propasti. Zato čestitamo učačima Kur’ana, jer Uzvišeni kaže:

 

”Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati” (Fatir, 29.) Katade kaže: ”Mutrif b. Abdullah, kada bi proučio ovaj ajet, govorio bi: ‘Ovo je ajet učača.”’

Iako borba na Allahovom putu ima veliku vrijednost, Sufjan es-Sevri, Allah mu se smilovao, kada je upitan u kakvom mu je stanju draže da čovjek bude, da se bori ili da uči Kur’an, odgovorio je: ”Da uči Kur’an, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Najbolji od vas je onaj koji se podučava Kur’anu i druge uči.” (Prenosi El-Buhari)

Prenosi se da je jedan islamski pravnik iz Egipta došao imamu Šafiji, Allah mu se smilovao, koji je bio u džamiji, a ispred njega je bio Kur’an. Šafija mu reče: ”Fikh vas je zaokupirao od Kur’ana. Ja klanjam jaciju i stavim Kur’an pred sebe učeči ga , pa ga ne zatvorim sve do sabaha.”

Allahovi robovi! Vrijednost učenja Kur’ana ogleda se u razmišljanju o njegovim značenjima i emocijama koje izaziva njegovo učenje. Kur’an je isključivo objavljen da bi se razmišljalo o njegovim značenjima i po njemu postupalo. Uzvišeni kaže: ”Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njenim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.” (Sad, 29)

Imam El-Bukai, Allah mu se smilovao, u tumačenju ovog ajeta, kaže: ”Neka pogledaju u posljedice svakoga ajeta i ono čemu vode, te kojim unutarnjim značenjima vode, a kojima se potiče dugotrajno razmišljanje u vanjštini. Ko bude zadovoljan samo da uči kur’anska slova, nalikuje onome ko ima devu sa puno mlijeka, ali je ne muze, ili deve sposobne za oplodnju, ali ih ne oplođava. Takav će najprije prelaziti Kur’anske granice i otići u jasnu propast.”

O riječima Uzvišenog:

 

”Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!” (Muhammed, 24)

i: ”A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je od nekoga drugoga, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge proturječnosti” (En-Nisa, 82) imam El-Kurtubi kaže: ”Ovi ajeti ukazuju na obaveznost razmišljanja o značenjima Kur’ana kako bi se ta značenja spoznala.”

Muslimani! Pošto je nerazmišljanje o značenjima Kur’ana pojava koja je uveliko raširena među nama, mi se nalazimo između našeg nemara prema važnosti razmišljanja o značenjima, iz jednog aspekta, i naše povremene želje da mnogo učimo bez obzira kakva situacija bila, želeći da završimo suru, iz drugog aspekta. Tako je jedan pobožnjak rekao: ”Vaš problem je, kada počne učiti suru, da je želi i završiti.”

Licemjeri su prepoznatljivi po udaljavanju od razmišljanja o Kur’anu i traženja upute iz njega, jer su njihova srca bolesna od strasti i sumnji. Zato ih je Allah ukorio spominjući da se udaljavaju od razmišljanja o Kur’anu i njegovim značenjima.

Brate u imanu! Ukoliko upitaš kako razmišljati o Kur’anu i njime se okoristiti, naći ćeš odgovor u jednom velikom pravilu koje je Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, postavio na pročelje svih koristi u svojoj knjizi ”El-Fevaid”, rekavši: ”Kada želiš da se okoristiš Kur’anom, usredotoči svoje srce prilikom njegovog učenja i slušanja, i svoj sluh usmjeri ka njemu. Budi svjestan i prisutan kao da se tebi obraća Onaj koji govori Kur’anom. To ti je obraćanje od Njega putem Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni kaže:

‘U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima, ili ko sluša, a priseban je’ (Kaf, 37.) ”, da bi na kraju rekao: ”Ukoliko postoji predmet utjecaja, a to je Kur’an, a zatim mjesto koje ga prihvata, a to je živo srce, i ostvari se uvjet pomnog slušanja, a nestane zapreke zaokupiranosti srca i njegove odsutnosti od značenja obraćanja i okretanja nečemu drugom, sigurno će doći do utjecaja koji se ogleda u okorištavanju Kur’anom i uzimanju pouke i poruke.”

Starče, koliko si naučio napamet iz Kur’ana? Koliko učiš i razmišljaš o Kur’anu? Ukoliko si propustio naučiti određeni dio Kur’ana, nadoknadi propušteno, a ukoliko ni to ne možeš, podstiči svoju djecu da uče napamet Allahovu Knjigu i posvete joj pažnju, jer Allahovo obilje je veliko.

Službeniče, nastavniče, aktivni djelatniče, hoćeš li imati ikakve koristi od svojih aktivnosti i slobodnog vremena ako ih ne provedeš iščitavajući i učeći napamet Kur’an, shodno svojim mogućnostima? Poslije snage dolazi slabost, poslije slobodnog vremena zaposlenost, a mi upućujemo pozdrav učiteljima i službenicima i drugima koji se okupljaju radi pamćenja i razmišljanja o Allahovoj Knjizi.

Mladiću, koliko si ajeta iz Allahove Knjige naučio napamet, koliko o njoj razmišljaš? Ne dozvoli da te drugi mladići prestignu u pamćenju Kur’ana u mladalačkim danima pa da se poslije kaješ za svoj nemar, ali tada kajanje neće koristiti.

Muslimani, žene i muškarci, lijepo se odnosite prema Allahovoj Knjizi i stavite je na mjesto koje Allah traži, pa ćete uspjeti u oba života i biti sretni na oba svijeta.

Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i Muhammedovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu i blagodari Muhammeda i Muhammedovu porodicu kao što si blagodario Ibrahima i Ibrahimovu porodicu. Budi zadovoljan Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom, kao i ostalim ashabima, suprugama Vjerovjesnika, majkama vjernika. Allahu naš, uputi nas i učini da postupamo u skladu sa Tvojim zadovoljstvom. Allahu naš, daj nam, a nemoj nam uskratiti, počasti nas, a nemoj nas zapostaviti, povećaj nam, a nemoj nam umanjiti.

Allahu, oprosti muslimanima i muslimankama, živima i mrtvima. Allahu, pomozi našu braću muslimane na svakom mjestu. Allahu, olakšaj im tegobe, njihove poginule prihvati kao šehide. Allahu, spusti na njih Svoju milost i zadovoljstvo, oprost, o Ti istinski Bože! Allahu, smiluj se njihovom maloljetnom i budi blag prema njihovom starijem. Allahu, prekrij mahane njihovih žena. Allahu moj, zaodjeni ih u odjeću zdravlja i čednosti.

Allahu, mi Te molimo za sve ono što uzrokuje Tvoju milost, oprost, i nagradu za svako dobročinstvo, i molimo Te za spas od svakog grijeha. Naše posljednje riječi su: Neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835