Porodica

Čovjek i žena

456pregledi
Piše: Muhamed Ikanović

„O ljudi, bojite se Gospodara svoga, Koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojite- s imenom čijim jedni druge molite-i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista stalno nad vama bdi“. (en-Nisa 1)

Mnogi su davali sebi za pravo da govore o islamskom pravu, uglavnom osvrćući se na njega kritički. Tako nije i izostala kritika po pitanju statusa žene i prava vezanog za islamsku porodicu, a naročito vezano za poligamiju, nasljedno pravo, svjedočenje i dr. Ove kritike i mnoge druge imaju svoj uzrok a to je nerazumijevanje ili nehtjenje da se razumije islam i osnove na kojima se on zasniva. Ovo je jedan osnova na kojoj svi griješe. Žele da razumiju islam na osnovama koje oni postavljaju što je totalno neispravno i zato dolazi do pojave mnogobrojnih kritika na račun islama. Tako je i kada je u pitanju položaj same žene muslimanke i njena uloga u društvu. Emancipacija žene koja je izražena u današnjem vremenu uzrokovala je gadne posljedice.  U evropskom i zapadnom društvu žena je uništena i iza toga su ostale katastrofalne moralne i fizičke posljedice. Od majke, supruge i sestre žena je postala roba kojom se uveliko trguje i sve to pod izgovorom ravnopravnosti polova, neistina na kojoj su prevarene mnoge žene. Na osnovu svega toga žena je izgubila svoj prirodni položaj u društvu i postala sredstvom kojim se dolazi do odreðenih ciljeva. Neki su pokušali da sve to zaštite nekim zakonima.
Katolička crkva je mislila da će propisivanjem zabrane razvoda riješiti problem čovjeka i žene.

 
Meðutim pod raznim pritiscima morala je dokinuti ovaj propis.  Nakon dokidanja ovog propisa u Rimu je u jednom danu podneseno 40.000 zahtjeva za razvod braka. Ovo je jedan od dokaza koliko je ovaj zakon bio suprotna ljudskoj prirodi.
 
Jedan od parola koja je upućena ženama je bila i ne dojite djecu smatrajući da je vještačko mlijeko bolje od majčinog. I na taj način su umanjili doprinos majke društvu. Šteta te kampanje se direktno odrazila na čovjeku najdraže biće, njegovo dijete. Pa su na kraju shvatili da su napravili veliku grešku jer ono mlijeko koje je Uzvišeni podario svakoj majci je baš ono što treba maloj bebi. I sam zapad počinje da ističe vrijednost majčinstva uvidjevši da društvo bez toga ne može opstati i da ukratko rečeno propada.
 
Sve navedeno je narušavalo prirodni odnos muškarac-žena što je dovodilo do devijacija u samom društvu. Zato je bitno shvatiti da je muškarac muškarac i to treba ostati a žena žena i da to treba ostati i jedino tako društvo može da napreduje.

Prvi put objavljeno: četvrtak, 03 Svibanj 2007 02:54