Rekaik

Oporuke učenjaka na samrtnoj postelji

485pregledi
Piše: Sadik Turković

Kaže Aiša, radijallahu anha: ”Upitao me je moj otac Ebu Bekr, radijallahu anhu, kakvi  su bili Poslanikovi ćefini, pa sam odgovorila da su to bila tri platna, a na to je on rekao: ‘Kada  umrem, vi operite ovu moju odjeću i kupite još jednu, i u njih me umotajte, i dobro pazite da ne bude skupa.’

Rekoh: ‘O oče, mi smo u mogućnosti da kupimo novu i skupu’, a na to on reče: ‘O kćeri moja, zaista je nova odjeća potrebnija živima nego mrtvima. Jer, kakva god odjeća bila, na kraju će biti uništena.”’

Omerova, radijallahu anhu, oporuka

Prenosi Salim od svoga oca Abdullaha b. Omera da je rekao: ”Držao sam Omerovu glavu u svome krilu, za vrijeme bolesti  u kojoj je i preselio na ahiret od posljedica uboda od strane medžusije, pa mi je naredio da stavim njegovu glavu na zemlju, a ja sam rekao: ‘Neka je na mom krilu’, a na to je moj otac rekao: ‘Stavi je na zemlju, majka te ne imala.’ Nakon toga spustio sam njegovu glavu na zemlju, a on je rekao: ‘Teško meni i teško mojoj majci ako nam se Allah ne smiluje.”’

Alijina, radijallahu anhu, oporuka

Kaže Šabi: ”Kada je Alija, radijallahu anhu, zadobio udarac sablje u predjelu glave od strane Abdur-Rahmana b. Muldžima, upitao je: ‘Šta se desilo sa onim ko me je napao?’, pa su rekli: ‘Uhapsili smo ga’, na to im on naredi da ga nahrane i napoje od njegovog imetka, a zatim reče: ‘Ako poživim, razmislit ću šta da uradim sa njim, a ako od ovoga umrem, presudite mu jednim udarcem sablje.’ Zatim je naredio svome sinu Hasanu, radijallahu anhu, da ga ogasuli i umota u jeftine ćefine, govoreći: ‘čuo sam Allahovog Poslanika, alejhis-selam, da je rekao: ‘Ne kupujte skupe ćefine, jer će oni ionako biti brzo odstranjeni sa čovjeka.”’

Oporuka Selmana el-Farisija, radijallahu anhu

Kaže Šabi: ”Kada se Selmanu približio smrtni čas, naredio je služavki da mu pozove ženu. Kada je ušla kod njega, rekao je: ‘Uzmi jednu posudu vode, zatim u nju dodaj miris miska i dobro ga izmuti, a zatim namiriši moju odjeću i prostor oko mene, jer će mi doći Allahova stvorenja koja vole lijepe mirise i koja ne jedu hranu.
Kada to uradiš, volio bih da napustiš prostoriju.’ Ona na trenutak izaðe iz sobe, a kada se vrati, primijeti da je Selmanova duša napustila tijelo, odlazeći svome Gospodaru.”

Oporuka Ubade b. Samita, radijallahu anhu

Od Ubade b. Muhammeda prenosi se da je rekao: ”Kada se približila smrt Ubadetu b. Samitu, naredio je da njegov ležaj iznesu u dvorište, a zatim je rekao: Pozovite komšije, sluge i sve one koji su dolazili kod mene.’ Kada su se sakupili, rekao je: ‘Ovo je posljednji dan na dunjaluku i prva noć života na ahiretu. Želim da tražim od vas halala jer ne znam, možda sam nekome nepravdu učinio svojim rukama ili jezikom. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, želim da se iskupim na dunjaluku prije nego što bude poravnanje računa na ahiretu. Da li mi halalite?’ Odgovorili su: ‘Halalimo’, na to on reče: ‘Allahu, budi svjedok za ovo što su rekli.’ Na to su prisutni rekli: ‘Bio si nam kao otac.’ Ubade nikada svojim slugama nije rekao lošu riječ. Zatim je rekao: ‘Poslušajte moje riječi: neka niko od vas ne plače, nego kada moja duša napusti tijelo, vi se lijepo abdestite, zatim otiðite u džamiju, klanjajte namaz i zatražite oprosta za mene. Jer su strpljenje i namaz najbolji pomagač čovjeku u nevoljama. I požurite sa mnom do kabura.”’

Oporuka Amra b. Asa, radijallahu anhu

Kada su nastupile smrtne muke Amru, njegove oči orosiše suzama te poče plakati. Njegov sin Abdullah mu reče: ”O oče, ti si od onih koji su bili strpljivi na svemu što ih je zadeslo, pa zašto sada plačeš?” Amr mu odgovori: ”O sine, tvoga oca su obuzele tri nedaće. Prva od njih je ta što se prekidaju moja djela, druga nedaća su strahote onoga što slijedi i treće je rastanak od voljenih osoba.” Zatim je rekao: ”Allahu, Ti si naredio naredbe koje nisam u potpunosti izvršio, zabranio si griješenje a ja sam od grješnika. Allahu moj, Ti si onaj koji prašta grijehe i prelazi preko hrðavih postupaka.”

Oporuka Rebi’a b. Hajsema

Kada mu je nastupila smrt, rekli su mu: ”Zar nećeš ništa oporučiti?”, a on je rekao: ”A šta to da oporučim kada vi dobro znate da ja ne posjedujem ni zlato ni srebro, niko mi ništa ne duguje, neće me niko na Sudnjem danu tražiti zbog duga, a i ja neću nikoga tražiti.” Rekli su: ”Oporuči nam nešto.” Rekao je: ”Imam mladu ženu, tako kada ja umrem, naðite joj dobrog muža za koga će se udati. Kada vidite ovog mog sinčića, vi ga pomilujte po kosi jer sam čuo Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anhu, da kaže: Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: ‘Onaj ko pomiluje jetima po kosi imat će nagradu onoliko sevapa koliko je njegova ruka dotakla dlaka.’ Zatim je rekao: ”Zadovoljan sam da mi Allah bude Gospodar, moja vjera islam, zadovoljan sam sa Muhammedom kao poslanikom i Kur’anom kao vodiljom.”’

Muavijina, radijallahu anhu, oporuka

Kaže Mekhul, Allah bio njime zadovoljan: ”Kada se približila smrt Muaviji, radijallahu anhu, pozvao je ukućane da se okupe, a zatim je rekao svojoj supruzi: ‘Donesi mi onaj kofer koji sam ti dao na čuvanje.’ Donijeli su kofer koji je bio zaključan. Prisutni su pomislili da se u njemu nalazi blago. Muavija reče: ‘Ovo sam čuvao za ovaj dan.’ Kada ga otvoriše, u njemu naðoše tri platna. Muavija reče: ‘Ovu košulju mi je poklonio Allahov Poslanik, ovaj ogrtač sam dobio od Poslanika kada se vratio sa Oprosnog hadža, a nakon što sam dobio košulju i gornji ogrtač, zatražio sam i donji dio odjeće od Poslanika, a on mi je rekao: ‘Kada odem do kuće, poslat ću ti ogrtač.’ Ubrzo nakon toga Poslanik obrija glavu radi hidžame te ja zatražih da mi  pokloni i svoje dlake, što on i uradi. Ja ih spakovah zajedno sa odjećom koju sam dobio od Poslanika, alejhis-selam. Kada umrem, obucite mi Poslanikovu košulju, umotajte gornji dio moga tijela gornjim ogrtačem, a donji dio tijela donjim ogrtačem, a zatim pospite Poslanikove dlake po mojim prsima. Kada to uradite, prepustite me Allahovoj milosti, od Koga nema niko milostiviji.”’

Oporuka Kesira b. Zijada, Allah bio njime zadovoljan

Kaže Šezib: ”Kada je nastupila smrt Ebu Sehlu Kesiru b. Zijadu, rekli su mu: ‘Oporuči nam nešto’, a on je rekao: ‘Ako prodate ovaj svijet kako biste zaradili budući svijet, tako mi Allaha, imat ćete udjela i na dunjaluku i na ahiretu, i nemojte prodati onaj svijet kako biste dobili ovaj, pa da tako izgubite dobrote i dunjaluka i ahireta.”’

Oporuka El-Kasima b. Muhajbera, Allah mu se smilovao

Kaže Muhammed b. Abdullah: ”Kada je nastupila smrt El-Kasimu, rekao je: ‘Šta se ovo sa mnom dešava, molio sam Allaha da mi pošalje smrt, a sada kada mi je došla, ja je prezirem.”’
 

Prvi put objavljeno: četvrtak, 20 Studeni 2008 19:00