Aktuelno

Odlike mjeseca redžeba

787pregledi
Priredio: Ajdin Kovač

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, Onome Koji nas je Svojom Knjigom i sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, udaljio od novotarija, i koji u Svojoj Knjizi kaže: “Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog kao zaštitnika! A kako vi malo pouku primate.”

Draga braćo i cijenjene sestre, znajte da su novotarije u vjeri izvor i osnova svakog belaja i iskušenja, i da šejtan uporno nastoji da ljude odvrati od ispravne vjere islama, došaptavajući im razne novotarije. Mnogi se povode za tim novotarijama smatrajući da one imaju utemeljenje u vjeri, a u isto vrijeme zaboravljaju da je Allah upotpunio Svoju vjeru koja ne trpi ni dodavanje ni oduzimanje, kada je rekao: “Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.”

Imam Malik, r.h., kaže: “Ko u islam uvede novotariju smatrajući je dobrom, on time tvrdi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, iznevjerio poslanicu, jer Allah je rekao: ‘Danas sam vam vjeru vašu usavršio’, tako da ono što nije bilo od vjere tog dana, ne može biti od vjere ni danas.”

Što se tiče mjeseca redžeba, jedina njegova odlika jeste ta što spada u svete mjesece (el-ešhurul-hurum) u kojima je zabranjeno voditi borbu, osim u slučaju da budemo prvi napadnuti. Sve ostale odlike koje se vežu za mjesec redžeb su notorne laži, kako ćemo vidjeti iz daljnjeg izlaganja, sviðalo se to nekome ili ne.

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko uvede nešto novo u ovu našu vjeru, što nije od nje, to se odbacuje.’’

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, r.h., rekao je: “Ljudi su uveli razne ibadete u mjesecu redžebu, a koje ni Allah ni Njegov Poslanik nisu propisali. Od tih novotarija je veličanje i slavljenje prvog četvrtka u tom mjeseca i noći uoči prvog petka. Veličanje ovog dana i ove noći počelo se prakticirati tek400  godina nakon pojave islama, a hadis koji se prenosi u vezi s tim je čista laž na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, po konsenzusu svih učenjaka.”

Kaže hafiz Ibn Redžeb, r.h: “Što se tiče nekog posebnog namaza koji treba klanjati u mjesecu redžebu, a koji se klanja u noći uoči prvog petka, poznat kao salatur-regaib (namaz želja), to nema nikakvog utemeljenja, a hadisi koji se navodno prenose od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na tu temu su čiste laži. A što se tiče vrijednosti posta u tom mjesecu, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne prenosi se nijedna vjerodostojna predaja u vezi s tim.”

Prenosi se da je Omer, radijallahu anhu, šibao ljude po rukama koji bi postili u mjesecu redžebu, sve dok ne bi prestali postiti, govoreći im: “Šta je redžeb? Doista su mjesec redžeb veličali ljudi iz džahilijjeta (predislamskog doba), pa kada je došao islam, ta praksa je ostavljena.”

Takoðer, ‘umra koja se obavi u mjesecu redžebu nema prednost nad ‘umrom obavljenom u nekom drugom mjesecu, kao što to smatraju neki. Naprotiv, ‘umra koja se obavi u mjesecu ramazanu, ševvalu, zul-ka’deu i zul-hidždžetu vrednija je od ‘umre obavljene u nekim drugim mjesecima.

Sljedeća od novotarija koja se čini u ovom mjesecu jeste svečanost (mevlud) povodom 27. noći, poznatija kao Lejletul-Isra’ i Mi’radž. Pridavanje značaja ovoj noći je greška iz više razloga, a spomenut ćemo samo dva:

Prvi: Nepostojanje vjerodostojne predaje koja upućuje na noć u kojoj su se dogodili Isra’ i Miradž, čak nema dokaza koji nam sa sigurnošću govori u kojem je to mjesecu bilo.

Historičari su se razišli po pitanju mjeseca u kojem su se dogodili Isra’ i Miradž. Jedni kažu da je to bilo 16 mjeseci prije Hidžre u mjesecu zul-ka’detu, dok drugi kažu da se to dogodilo 12 mjeseci prije Hidžre u mjesecu rebi’ul-evvelu.

A što se tiče tvrdnje da su se Isra’ i Miradž dogodili u mjesecu redžebu, to nema nikakvog utemeljenja – kaže hafiz ibn Kesir, rahimehullah.

Drugi: Kada bi se sa sigurnošću znalo koja je to noć u kojoj su se dogodili Isra’ i Miradž, ne bi nam bilo dozvoljeno da toj noći pridajemo neku važnost jer nije preneseno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti od ashaba, niti od tabiina, da su proslavljali i veličali tu noć, tako da nikome nakon njih nije dozvoljeno da uvodi u vjeru ono što oni nisu radili.

A ono što je najčudnije u svemu tome, jeste da mnogi od onih koji slave tu noć Isra’a i Miradža, uopće se ne pridržavaju obaveznosti koje su propisane u toj noći, odnosno obaveznosti obavljanja pet dnevnih namaza. Neki od njih nikako ne klanjaju, a neki vrlo rijetko, aktivni su po pitanju bid’ata, a pasivni po pitanju sunneta i vadžiba.
Kaže hafiz Ibn Hadžer, rahimehullah: “Ne prenosi se nijedan vjerodostojan hadis koji govori o fadiletu mjeseca redžeba, niti o fadiletu posta odreðenog dana u njemu, niti o provoðenju neke od njegovih noći u ibadetu.”

 
Prvi put objavljeno: Srijeda, 16 Srpanj 2008 08:18