Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Hadždž i umra

Odlazak žene na hadždž bez mahrema?

3.04Kpregledi
   
Pitanje: Es-selamu alejkum! Prije godinu i po umro mi je sin u 25. godini života, a imala sam samo njega. Od njegovog preseljenja postim za njega ponedjeljkom i četvrtkom i, uz Allahovu pomoć, imam nijjet to raditi do kraja života. Imam nijjet otići na hadž za njega, pa su mi prošle godine rekli da moram prvo obaviti hadž za sebe pa onda za njega. U Islamskoj zajednici sam dobila informaciju da žena kada napuni 45 godina života može sama bez pratioca (u organizaciji IZ) putovati na hadž. Ja živim sama i nemam nikoga ko bi mi mogao biti pratilac, šta da radim?

Odgovor: Vi, poštovana sestro, za svoga sina možete udijeliti sadaku i činiti mu dovu. Post ponedjeljkom i četvrtkom za mejita nije bio poznat odabranim generacijama muslimana. Stoga, nije ispravno postiti dobrovoljni post za mejita. Što se tiče fetve o obavljanja hadža bez mahrema nakon napunjenih 45 godina, ona je, bez dvojbe, neispravna, jer u šerijatu ne postoji argument koji pravi razliku izmeðu mlaðe i starije žene kada je u pitanju putovanje bez mahrema, iako se radilo o hadžu. Ova razlika takoðer je u koliziji sa hanefijskim mezhebom koji ne pravi razliku izmeðu starijih i mlaðih žena koje žele putovati na hadž bez mahrema. (Vidjeti: Tebjinul-hakaik, 2/240.) Kažu hanefijski učenjaci: “Iako bila stara, nije joj dozvoljeno obaviti hadž osim uz pratnju mahrema.” (Vidjeti: Hašijetu Ibn Abidin, 3/532.) Ženi nije dozvoljeno obaviti hadž osim uz prisustvo mahrema (muža, sina, oca, djeda, amidže, daidže, pastorka i ostalih skupina koje su joj trajno zabranjene za bračnu vezu). Ovo je stav apsolutne većine islamskih učenjaka. Fetva koju ste dobili kosi se vjerodostojnim hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o zabrani putovanja žene bez mahrema i kosi se stavom hanefijske pravne škole. (Vidjeti: El-Ihtijar, 1/181-182, i Hašijetu Ibn Abidin, 3/531.) Ostaje na kraju pitanje, šta činiti? Ako žena nema mahrema, u tom slučaju nije dužna i ne smije obaviti hadž i neće biti zbog toga grješna, naprotiv, bit će nagraðena kod Allaha po svome nijjetu i želji da obavi hadž, a Allah najbolje zna.  

Odgovorio: Mr. Safet Kuduzović