Islamska pedagogija

Odgovornost za fizički odgoj

446pregledi
Piše: Mr. Elvedin Huseinbašić

Pod odgovornošću za fizičkim odgojem, podrazumijeva se odgovornost roditelja i odgajatelja za zdrav i jak tjelesni odgoj djece.
Navest ću savršeno poučavanje, koje islam iznosi u vezi s spravnim podizanjem djeteta:
1. Skrbljenje o porodici: Allah, u Kur`anu, kaže: “Otac djeteta je dužan da ih prema svojoj mogućnosti hrani i odijeva.” (El-Bekare, 233.) U hadisu, kog bilježi Muslim, navodi se: “Od dinara potrošenog na Allahovom putu, i dinara kog date da bi roba ropstva oslobodili, i dar kojeg date siromahu kao sadaku, i dinar kog potrošite na porodicu, najveća nagrada bit će za dinar potrošen na porodicu.”
Tako, vidimo, Allahov Poslanik, s.a.v.s., osuðuje nesprovoðenje prava djece, kao i škrtost u pogledu njihovog izdržavanja.
Stoga, Ebu Davud i drugi, prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Dovoljan porok (za čovjeka) je uništiti one koje izdržava.”
U drugoj verziji navedenog hadisa, koju bilježi Muslim, navodi se: “Dovoljan porok za pojedinca je zadržati opskrbu onih za čije izdržavanje (hranu) on snosi odgovornost.”
Opskrba, u navedenom hadisu, podrazumijeva zdravu hranu, potrepštine za čišćenje kuće i prikladnu odjeću, koji su neophodni za odrastanje djece na primjeren način i bez ikakve opasnosti od bolesti.

2 – Slijeðenje uputa o zdravoj hrani, piću i snu:
Jedna od vodećih uputa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u vezi s hranom i pićem odnosi se na pretrpavanje. Ahmed i Et-Tirmizi bilježe da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ni na kakav način sin Ademov (čovjek) ne puni nijednu posudu više nego što puni svoj stomak. Dovoljno mu je da pojede nekoliko zalogaja da bi održao svoju kičmu stabilnom. Sve što mu je potrebno je, da jedna trećina (želuca) bude rezervirana za hranu, druga trećina za piće, a jedna trećina za zrak.”
Od njegovih, s.a.v.s., uputa, u pogledu pića, sljedeća je uputa: “Pijenje treba da bude na dva ili tri puta, a puhanje u posudu iz koje se pije je zabranjeno, dok, pijenje stojeći, takoðer, je zabranjeno.”
Za san, on, s.a.v.s., propisuje: “Spavanje treba biti na desnoj strani, jer spavanje na lijevoj strani može oštetiti srce i pokvariti (omesti) disanje.”
El-Buhari i Muslim bilježe hadis od El-Bera ibn Aziba, r.a., u kom se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kad krenete na počinak, uzmite abdest za namaz i spavajte na desnoj strani, a, zatim, recite: `Hvaljen neka si Ti, Allahu! Tebi, prepuštam se, Tebi, okrećem se, Tebi povjeravam moja djela, kod Tebe utočište tražim, sa svom žudnjom i hvalom Tebi. Nema utočišta niti spasa osim Tebe. Vjerujem u Knjigu koju si Ti spustio i u Poslanika koga si Ti poslao.` Stoga, neka to budu posljednje riječi koje izgovorite prije nego što zaspite.”

3 – Oprez od infektivnih bolesti:
1 –Imam Muslim i Ibn Madže, podjednako kao i drugi muhaddisi, prenose hadis od Džabir ibn Abdullaha, r.a., u kome se navodi da je, u delegaciji koja došla je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., iz Sekifa, bio čovjek koji je imao lepru. Potom, Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu je, s udaljenosti, rekao: “Vrati se natrag, već smo prihvatili tvoju lojalnost.” U “Sahihu”, od imama El-Buharija, navodi se hadis u kom Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Bježite od leprozne osobe kao što bježite od lava.”
U “Dva Sahiha” nalazi se hadis kog prenosi Ebu Hurejre, r.a., u kome se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “čuvajte se meðusobnog miješanja zdravih i bolesnika.”
Stoga, obaveza odgajatelja je da izdvoje svakoga ko boluje od zarazne bolesti od ostale djece, da bi tako izbjegli širenje bolesti i opasnost od epidemije.

4 – Tretman liječenjem:
Imam Muslim, Ahmed i ostali muhaddisi bilježe hadis od Džabir ibn `Abdullaha, r.a., u kome se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Za svaku bolest postoji lijek, stoga, ako lijek je ispravan, oporavak je siguran, s Allahovom dozvolom.”
Takoðer u “Musnedu” od imama Ahmeda navodi se hadis kog prenosi Usama ibn Šurejk, r.a., koji je rekao: “Bio sam u društvu s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., kada su došli neki Arapi i rekli: `O Allahov Poslaniče, trebamo li uzimati lijekove?` On, s.a.v.s., odgovorio je: “Da. O Allahovi robovi, uzimajte lijekove, jer, zaista, Allah nije stvorio niti jednu bolest, a da nije stvorio lijek za nju, osim za jednu bolest.` Upitali su: `Koja je to bolest?` Zatim  je Poslanik s.a.v.s., odgovorio: `Senilnost.`”
 Stoga, očevi i odgajatelji moraju prihvatiti upute Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koje se odnose na brigu o djeci u slučaju nedaće, liječenja njihove bolesti, jer preduzimanje mjera predostrožnosti jedno je od načela islama.
 
5 – Koncept Nema štete, nema uzvratne povrede:
Malik, Ibn Madže i Ed-Dar Kutni prenose hadis od Ebu Se`id el-Hudrija, r.a., u kome se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema štete, nema uzvratne povrede.”
Taj hadis, pravnici i pravni teoretičari, smatraju jednim od važnih pravnih propisa koje islam propisuje. Pozivajući se na taj propis, odgajatelji, a posebno majke, moraju uvjeriti se da njihova djeca sprovode sanitarne instrukcije i mjere predostrožnosti, a sve u svrhu njihovog primjerenog odgajanja i zdravog fizičkog rasta.
Neke od tih uputa i koncepta su:
1 – Jedenje zrelog voća i čuvanje podalje od nezrelog;
2 – Pranje voća i povrća prije jedenja;
3 – Ispravno vrijeme jedenja; i
4 – Pranje ruku prije i poslije obroka.
Stoga, sprovoðenje tih uputa jamac je da će djeca tjelesno rasti zdrava i čvrsta.

6 – Fizički odgoj i jahanje:
Allah kaže: “I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj.” (El-Enfal, 60.)
Imam Muslim bilježi hadis u kome se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Jak vjernik korisniji je i draži Allahu od slabog vjernika.”
To jest, islam, uvijek, poziva muslimane na učenje plivanju, bacanju koplja i jahanju.

7 – Voðenje jednostavnog, umjereno ugodnog života:
Imam Ahmed bilježi provjeren hadis od Muaza, r.a., u kome se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “čuvajte se neumjerenog ugodnog života, jer istinski Allahovi robovi nisu od takvih.” Primjer i model takvog ponašanja je Allahov Poslanik, s.a.v.s., i to u njegovom jednostavnom načinu življenja, u pogledu hrane, oblačenja i voðenja domaćinstva. Za sve generacije muslimana, idealno bi bilo slijediti njegov, s.a.v.s., primjer i usvojiti njegovo ponašanje i način življenja.

8 – Ozbiljnost, marljivost i držanje podalje (čuvanje) od nehajnosti i raskalašenosti:
Imam Muslim bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Podržite to što je korisno za vas, tražite pomoć od Allaha i ne osjećajte se nemoćnima.”
Naravno, očito je da, ako dijete bude odrastalo u  nehajnom i raskalašenom okruženju, odrast će pokvarenog i razuzdanog karaktera. Dakle, odgajatelji, takoðer, moraju se uvjeriti da se djeca odgajaju s osjećajem marljivosti, jednostavnosti, samopouzdanjem i samopoštovanjem i da se čuvaju podalje od pokvarenosti i slabosti tijela i uma.
Prema tome, to su temeljni koncepti koje nudi islam u pogledu odgoja djeteta.
Sprovoðenjem tih koncepta, mlade generacije uživat će u zdravom i jakom tijelu i karakteru, i, u tom slučaju, ispunili ste vaš emanet i sproveli ste dužnost kojom vas je Allah zadužio.
Ipak, postoje drugi ozbiljni problemi koje možemo primijetiti meðu omladinom i starijima, a posebno kod adolescenata. Na te probleme treba posebno obratiti pažnju, tako da se oni mogu izliječiti, podjednako kao što se mogu objasniti njihove loše posljedice.
Ti ozbiljni problemi s kojima se suočavaju mladi i stari, mogu se sažeti u sljedećem:
1 – Pušenje;
2 – Masturbacija;
3 – Pijenje i uzimanje narkotika; i
4 – Preljub i sodomija (homoseksualizam)

1 – Pušenje: Jedna od najraširenijih pojava današnjice je pušenje, koje je postalo jedan od najraširenijih fenomena. Do neke mjere, taj fenomen može se razmatrati u sljedećim crticama:
1 – Opasnosti koje su posljedica pušenja;
2 – Šerijatski propisi u vezi s pušenjem; i
3 – Kako se nositi s ovim problemom.
A. Fizičke i psihološke opasnosti:
Naučno, dokazano je da, bez ikakve sumnje, pušenje ima katastrofalne posljedice po ljudski organizam u obliku pojave tuberkuloze, slabljenja pamćenja, gubitka apetita, bljedolikosti lica, respiratornih i nervnih problema i fizičkog opadanja snage.
 
B. Finansijske opasnosti:
Naravno, pušenje, kao svakodnevna navika, posljedično, vodi do finansijskih problema, koji, opet, dovode do porodičnih problema. U većini slučajeva, pušenje može značiti zadiranje u svakodnevnu opskrbu za kuću i djecu.

Prvi put objavljeno: utorak, 01 Svibanj 2007 06:04