Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Islamska pedagogija

Odgoj omladine, ciljevi i sredstva

419pregledi
Piše: Mr. Elvedin Huseinbašić

Ciklus imanskog odgoja omladine odvija se u pravcu ispunjenja dvije vrste ciljeva. Prva vrsta su opći ili generalni ciljevi koji se ogledaju u usaðivanju i jačanju imana u srcu mladića. Druga vrsta ciljeva su takozvani parcijalni ciljevi koji služe svrsi postizanja glavnog cilja i zajedno čine jednu cjelinu.

Parcijalni ciljevi
Parcijalnih ciljeva ima mnogo s obzirom na svaki pojedinačni dio. Zato ćemo predstaviti podjelu poznatog islamskog pedagoga Muhammeda ibn Abdullaha ed-Duvejša koja je prilično sadržajna, a nije preduga.[1]

 
Ona glasi:  

-Jačanje osjećaja za Allahovu veličinu u duši,
-Vezivanje srca samo za Uzvišenog Allaha,
-Buðenje osjećaja bogobojaznosti u duši,
-Jačanje osjećaja da Uzvišeni Allah sve vidi, zna i čuje,
-Potenciranje srčanih ibadeta,
-Voðenje računa o obavljanju farzova, obaveznim ibadetima,
-Izgradnja osjećaja za veličinu grijeha i nepokornosti,
-Izgradnja osjećaja za suptilnost i ostavljanje sumnjivih djela i riječi,
-Voðenje računa o nafilama, dobrovoljnim ibadetima.

Sredstva

Sredstva za postizanje cilja su vrlo važna. Naime, od njih i njihove ispravne primjene zavisi uspjeh i ispunjenje ciljeva. Sredstva i ispunjenje ciljeva imanskog odgoja su:

-Čitanje, pamćenje napamet i razmišljanje o časnom Kur’anu,
-Razmišljanje o stvaranju stvorenja,
-Posjećivanje sijela na kojima se spominje Uzvišeni Allah,
-Prisustvovanje vazovima,
-Propisano potpomaganje u obavljanju ibadeta,
-Pamćenje napamet i proučavanje značenja Allahovih imena i osobina,
-Razmišljanje o smrti i ahiretu,
-Takmičenje u činjenju dobra,
-Lijep uzor, kao primjer kako treba raditi. Nije isto vidjeti i čuti,
-Poklanjanje pažnje životu i djelu prvih odabranih generacija muslimana.

Jačanje osjećaja za Allahovu veličinu u duši

Veličanje Uzvišenog Allaha kako Mu dolikuje je osnova, sve ostalo naslanja se na to. Uzvišeni Allah ukorio je one koji su zalutali i skrenuli s Pravog puta zato što Ga nisu veličali kako Mu dolikuje. Rekao je Uzvišeni: ”Oni nisu veličali Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava će Zemlja na Sudnjem danu u šaci Njegovoj biti, a nebesa će u desnici Njegovoj smotana ostati. čist je On i uzvišen iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!”[2]

Kada se u duši ukorijeni osjećaj za Allahovu veličinu i usvoji ispravno znanje o Njemu, onda će vjerovanje biti jako i sačuvano, a život će biti uokviren šerijatom.
Svako ko istinski veliča Uzvišenog Allaha, neće istupati ispred Uzvišenog Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što se neće dvoumiti ni da povjeruje u sve što je rečeno u Objavi, primijeni u praksi naredbe i kloni se zabrana. Neće se srcem vezati za stvorenja niti će se njima obraćati za potrebe. Posjedovat će čisto vjerovanje i ispravna djela, a stvorenja će postaviti na položaj koji im i pripada.

Sredstva za ispunjenje ovog cilja su:

– Učenje i razmišljanje o Kur’anu,
– Razmišljanje o Allahovim stvorenjima. Na taj način će shvatiti veličinu Uzvišenog Allaha,
– Primjena znanja o Allahovim imenima i osobinama,
– Nepretjerivanje s pohvalom stvorenja svejedno da li bili vladari ili evlije, dobri ljudi.
Ovo ubjećanje uveliko je narušeno. Ljudi su danas ogrezli u svim vrstama grijeha, a najveći grijeh je poistovjećivanje stvorenja sa Stvoriteljem u bilo kojem vidu i obliku. Zbog toga ćemo posvetiti sljedeće stranice djelima i riječima koje nas udaljavaju od Uzvišenog Allaha.

Bilješke:
[1] Vidi: Terbijetu-š-šebab, el-ahdaf ve-l-vesail, str. 65.
[2] Az-Zumer, 67.

Prvi put objavljeno: petak, 20 Lipanj 2008 04:44