Obavijesti

Obavještenje: Jednodnevna omladinska druženja širom Bosne sa Pezić Elvedinom

854views

Obavještenje

Jednodnevna omladinska druženja širom Bosne i Hercegovine

s Pezić Elvedinom

 

 

Obavještavamo braću i sestre da će u Bosni i Hercegovini, u periodu od polovine maja do polovine avgusta, na ljetnom raspustu boraviti Elvedin Pezić.

Jedna od planiranih aktivnosti tokom njegovog boravka u Bosni i Hercegovini jeste i organiziranje jednodnevnih druženja s omladinom.

Druženja će biti edukativnog i zabavno-rekreativnog karaktera i organizirat će se širom Bosne i Hercegovine.

Edukativni dio obuhvata pet školskih časova tokom kojih je planiran komentar Džibrilovog, alejhis-selam, hadisa o temeljima vjere, dok zabavno-rekreativni dio programa obuhvata kvizove, natjecanja, dodjelu nagrada za učesnike, i sportske aktivnosti. (Shodno mogućnosti mjesta u kojem se druženje bude organiziralo)

Ako se spomenuto druženje bude organiziralo tokom mjeseca ramazana, tada su planirani i zajednički iftari za učesnike druženja.

Shodno tehničkim mogućnostima, u sklopu spomenutih druženja, u istom danu,  planirano je i organiziranje javnih tribina u mjestu u kojem se organizira druženje.

Molimo sve koji su zainteresirani za učešće u spomenutim aktivnostima da se prijave najkasnije do kraja mjeseca aprila, kako bi se mogao napraviti tačan raspored druženja i kako bi se na  vrijeme znao broj druženja, a shodno tome i sve što je potrebno u vezi s njihovim organiziranjem.

Ovo obaještenje važi za udruženja, fondacije ili organizacije a ne za pojedince i privatna lica. Allah vas nagradio!

 

Kontakt: svefetve@gmail.com