Islam i žena

Obaveze muslimanke prema njenoj vjeri i da’wi

741pregledi
Piše: Muhamed Ikanović

Ljudsko društvo ne može da opstoji bez žene, pa kako je muškarac temelj društva tako je i žena njegov drugi bitan dio. Naime, i muškarac i žena u društvenoj zajednici imaju odreðene dužnosti i obaveze, kao i svoje uloge, i svako daje svoj doprinos u izgradnji zdravog društva. Kao i muškarac, i žena ima svoju vrijednost i značaj, i njena uloga u društvenoj zajednici veoma je bitna. S obzirom da danas mnoge muslimanke daju svoj doprinos društvu, svjesno ili nesvjesno, na potpuno pogrešan način, neophodno je, stoga, ukazati na neke činjenice u vezi sa ženinom ulogom u društvu, odnosno njenim obavezama prema vjeri i da’wi.

Prvo, u izgradnji zdravog islamskog društva ključnu ulogu ima ”institucija braka” koja nije moguća bez žene, odnosno ljudska vrsta ne može da se povećava i širi bez žene. Meðutim, danas mnoge muslimanke izbjegavaju stupanje u brak, što je pogrešno, tražeći za to razna opravdanja. Svakako to nije nimalo pohvalna stvar i pravdanje toga često je puta šejtanska vesvesa. Brak je praksa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa bi trebala da bude i naša. Obaveznosti stupanja u braka doprinosi i raširenost nemorala u našoj sredini od kojeg se samo mali broj uspio sačuvati.

Drugo, ako bismo željeli da gradimo društvo na ispravnim temeljima, bez žene je to nemoguće, odnosno pogrešno je ako bi to muškarci sami htjeli činiti ili bolje rečeno ne bi mogli sami uspjeti u tome.

I treće, što je najbitnije, islam ne možemo širiti i prenositi bez žene. Ovu su činjenicu shvatili neprijatelji islama i to su veoma dobro iskoristili tako što su muslimane iskvarili baš putem žene, znajući da je to najlakši i najjednostavniji način. U ovome tekstu posebnu pažnju dajemo ovoj činjenici, odnosno doprinosu muslimanke na polju širenja islama.  
Običaj mi je reći da se divim ljudima koji brigu o islamu nose u svojim prsima 24 sata dnevno. Gdje god da ih vidiš, i šta god da radili od svojih svakodnevnih obaveza, vidiš ih da im je islam prioritet u životu. Sva njihova pažnja koncentrisana je na jednu stvar – kako služiti časnoj vjeri, pa tako i svoj posao, putem kojeg zaraðuju za svoj život, vide prilikom da nešto ljudima kažu o islamu, i to za njih nije samo puka služba, nego više prilika da se nešto zaradi za ahiret. Pa neka im je aferim!

Mnogo je ajeta i hadisa koji govore o vrijednosti i obaveznosti da’we, i oni se odnose kako na muškarca tako i na ženu, kao što je kur’anski ajet u kojem se kaže da je najljepši glas onoga koji poziva Allahu ili hadis koji nas uči kada vidimo zlo da ga spriječimo ruku, pa ako ne možemo, jezikom itd. Takoðer, na polju stjecanja islamskog znanja i njegovog širenja uzor su nam naši časni prethodnici, ashabi, tabiini i ostali, koji su bili neumorni u prenošenju Istine. Naravno, sve su to tekstovi i primjeri koji se odnose i na muškarca i na ženu.

Žena je od prvih dana islama pa do dana današnjeg bila važna osovina na polju službe islamu. Počnimo od same objave, tj. kada je plemenita Hatidža prva primila islam, a istovremeno bila i veliki oslonac Poslaniku, alejhis-salatu ves-selam, na polju širenja islama. često je Allahov Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem, nalazio utjehu kod nje. Stoga je i godina u kojoj je preselila nazvana Godinom tuge. I ko god želi da zanemari ulogu žene na polju da’we, sigurno će pogriješiti. Takoðer, i svaka muslimanka koja smatra da je nebitan faktor u lancu službovanja islamu, uveliko griješi. Ne želim zalaziti daleko u historiju, niti spominjati primjere s nekog drugog kraja, dovoljno je da se samo osvrnemo na našu skorašnju prošlost i prisjetimo se uloge jedne nazovimo nepismene nene u šamiji i dimijama na polju širenja islama i islamskog morala. Žena koja nije bila fakultetski obrazovana, sa znanjem koje je jedino u seoskom mektebu pokupila ili od svoje nene učeći napamet bez čitanja zato što nije znala čitati, ostavila je iza sebe velike rezultate: današnji imami, čestiti doktori, ministri i drugi zadojeni su mlijekom te sada stare nene. Meðutim, treba znati da je i bilo grešaka što je islamski moral slabio iz generacije u generaciju.

Muslimanko, islamsko društvo čeka na tebe! Ali ne čeka da nam doneseš novi način filozofskog shvatanja islama i njegovih propisa, niti da nam unosiš novi stil zapadnih trendova, nego da nam pomogneš na polju širenja i propagiranja izvornog islama, islama u koji su pozivali Poslanik, alejhis-salatu ves-selam, i njegovi ashabi.

Da bi bila korisna svojoj vjeri, neophodno je:

– da znaš da se vjera širi na osnovama Kur’ana i sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te da i mi moramo živjeti u skladu s tim, a ne onako kako bi to drugi željeli;

–   da svoj život, razmišljanje, govor, ponašanje, odijevanje uskladiš sa islamskim osnovama, prije nego što drugima nešto poželiš reći;

– da u svome radu za islam imaš prioritete, odnosno da prvo polaziš od svoje porodice i svoje kuće koja treba da odiše islamijjetom. Pogrešno je da odbijaš raðanje djece pod izgovorom ”društvenog doprinosa”. Pogrešno je da odgoj svoje djece prepuštaš drugima dok si ti ”društveno korisna”. Greška je da tvoj muž u kući ima poznanicu, a ne suprugu. Nije ispravno da tvoja porodica najmanje provodi vremena s tobom, za razliku od drugih s kojima si ”društveno korisna”;

– da znaš kako šejtan ima svoje metode zavoðenja i u ovom segmentu života, kao i u svim ostalim. One muslimanke koje su svjesne bitnosti ženine uloge u društvu, često svoj doprinos društvu žele dati na potpuno pogrešan način. Naime, česte su pritužbe mnogih muževa čije supruge nakon završenih fakulteta traže da se zapošljavaju u ustanovama gdje će svoje radno vrijeme provoditi sa ”kolegom” ili više njih, ili kada žene traže da se uključe u društveno koristan rad miješajući se sa muškarcima i praveći time veće zlo od koristi.
A kada govorimo o bitnosti ženine uloge u društvu, to ne znači uopćeno – nego pod odreðenim uvjetima. Ova korisna uloga žene često se shvata da je ona samo van kuće. Ne, i opet ne! Ovdje na prvom mjestu mislimo na ulogu žene kao majke, ne žene kojoj je data mogućnost da rodi, nego majke. Zapostavljanje raðanja djece i odgoja najveća je šteta za društvo. Počelo je da se širi shvatanje meðu muslimanima da ”nije u modi” imati više od dvoje djece. Allahov Poslanik, alejhis-selam, nas uči da povećavamo svoj broj, kojim će se on dičiti na Sudnjem danu.
Korisna uloga žene u islamu i uopćeno u društvu počinje, prije svega, od uloge supruge i majke, pa tek onda dalje, jer to je zdrav i čvrst temelj na kojem se zasniva pozitivna uloga muslimanke u društvenoj zajednici.

Ako i želiš da uzmeš aktivno učešće u društvu, sestro, nemoj to raditi na način koji se konfrontuje sa islamskim principima, jer rad u suprotnosti sa islamskim principima dovodi samo, kad-tad, do neuspjeha i poniženja. Tvoja svjesnost o bitnosti uloge majke i islamskog odgoja djece itekako je važan doprinos islamu, koji nije zanemarljiv, a tek nakon toga dolaze tvoje druge aktivnosti u doprinosu islamu, zapravo samo tvoje druženje sa drugim ženama i njihovo savjetovanje predstavlja tvoj doprinos islamu. Važno je da se islam vidi na tebi i u tvojim postupcima. Tvoj hidžab je nijemi daija. Tvoje učenje Kur’ana i širenje ljubavi prema njemu i sunnetu Poslanika, alejhis-selam, ogroman je doprinos u izgradnji islamske porodice i zdravog društva.

Neka ti Svemogući Allah bude zaštitnik, njegov Poslanik uzor, a Kur’an i sunnet tvoj govor i postupak, i da nam budeš ponos u svakom pogledu, ti, muslimanko, koju je Allah počastio časnom vjerom kod Njega jedino primljenom.

 
Prvi put objavljeno: Utorak, 08 Siječanj 2008 07:32
X