Ramazan i post

O napaštanju namjerno propuštenih dana ramazana

918pregledi
Priredio: Mr. Semir Imamvoić

Prethodno smo spominjali da onaj ko s opravdanim razlogom (lakša bolest, trudnoća, dojenje, putovanje) propusti jedan ili više dana ramazana nije dužan ništa više od toga da naposti propuštene dane, prije drugog ramazana.
Cijeli vremenski period izmeðu dva ramazana je ostavljen za napaštanje. Dokaz za to su riječi Aiše, radijallahu anha: ”Bila sam dužna napostiti nekoliko dana iz Ramazana, što nisam mogla učiniti sve do Ša’bana.” (Buharija, 1849., Muslim, 1146.).

Opreznije je požuriti sa napaštanjem, jer čovjek ne zna šta mu se može dogoditi. Neopravdano odgađanje napoštavanja do poslije drugog ramazana, čini čovjeka grješnim, i iziskuje, pored napaštanja, iskup (nahranjivanje siromaha za svaki propušteni dan), to se prenosi od nekih ashaba radijallahu anhum. U vezi sa iskupom trudnice i dojilje, koje prekidaju post iz straha za djetetom/plodom, postoji razilaženje, rekli smo da je ispravnije mišljenje da je ona obavezna samo napostiti propuštene dane, i da nije obavezna iskupiti se (Fetava-ramadan: 2/551. – 666.). Onaj ko neopravdano propusti post jednog ili više dana ramazana, obavezan je učiniti teobu, napostiti propuštene dane, i nahraniti za svaki dan siromaha u slučaju da je napaštanje odgodio do poslije drugog ramazana (Tuhfetul-ihvan bi edžvibeti muhimmetin tetealleku bi erkanil-islam, od šejha Abdulazia ibn-Baza: 178., 179.).

Prvi put objavljeno: četvrtak, 11 Listopad 2007 01:18

X