Poezija

Novi početak

1.5kviews

Gledam te,
kako u jednom trenu
na ružu mi ličiš,
koja Allahovom milošću
iz zemlje uzima snagu i prevara u ljepotu prekrasnih latica,
nudeći najljepše mirise.
Samo ti je uzimaš sa neba.
Ličiš i na zvijezdu blistavu,
koja oko odeševi,
uzdah otme, put osvijetli.
Ti si i ona,
koja iako teške terete života na plećima svojim nosi,
ipak drugima samo dobro donosi.
Ona čiji osmjeh led,
kao sunce topi,
a zagrljajem cjeli svijet obuhvati.
Karakter i čednost su ogrtači tvoji,
što štite bisere u srcu skrivene jer Islam ti je vodilja.
I kad oluje,
tvoje korake
uspore il oslabe,
ti čvrsto držiš
svaku ruku kraj sebe
da ona ne padne.
Ti si,
muslimanka,
majka, supruga,
kćerka i unuka,
svima si sestra i prijatelj.
Nihada Selava Musić