Kur'an

Novi bosanski hafizi u Damasku

927pregledi
Piše: Ismir Karaga

Ove sedmice bosanski studenti u Damasku imali su razlog da budu posebno radosni. Naime, dvojica naših studenata završila su u isto vrijeme hifz i primila idžazetnamu sa spojenim senedom do Poslanika, alejhis-selam.

Hafiz Amir Nedimović iz Banovića proučio je Kur’an pred muhafizom šejhom Mahirom Sehasiru koji je poznat u Siriji, a i šire, po svom melodičnom glasu i kiraetu, a čije se učenje može čuti i preko satelitskih kanala AL FAJR I MEDJD. Drugi hafiz je Almir Kapić takoðer iz Banovića koji je Kur’an završio pred muhafizom šejhom Abdul-Hadijem Mejsutijem, poznatim muhafizom u Damasku.

Hafiz Almir bio je posebno radostan jer se zadesilo da je idžazu primio na dan svog roðenja te je rekao da je to njegovo novo roðenje.

Obojica su, nakon što su proučili Kur’an kod svojih muhafiza, položila ispit iz Kur’ana pred šejhom Abdur-Rezakom Halebijem, šejhom Emevijske džamije koji je ujedno najbolji poznavalac hanefijskog mezheba u Siriji.

Hafiz Almir i hafiz Amir su ujedno i prvi hafizi u Banovićima.
Molimo Allaha, s.v.t., da naše hafize učini dosljednim u primjeni onoga što su naučili i da budu od koristi svim muslimanima.

Prvi put objavljeno: četvrtak, 15 Svibanj 2008 17:20