Iskrice mudrosti

Nosi lijepu odjeću!

782views
Rekao je Imam Šafija r.h.:

Na odjeću svoju pazi, jer je odjeća
Ponos, čast i ukras, svakog čovjeka

Iz ”skromnosti” nemoj, dronjke nositi
Jer Allah dobro zna, sve što kriješ u sebi

Tebi škoditi neće, nova odjeća
Ako se Allaha bojiš, i kloniš se zabrana

A pohabana odjeća, ti neće povećati
Ugled kod Allaha, grješnik vel’ki budeš li

(Divan imama Šafije, valorizator Abdurrahman El-Mustavi str. 106. U djelu Nuzhetul-medžalis ve muntehabun-nefais 1/122,  ovi stihovi se pripisuju Imamu Maliku rahimehullah)

 
Stihove preveo: Amir Durmić