AkidaISTAKNUTO

Ništavnost lažnih božanstava

893views

Priredio: mr. Osman Smajlović

Uzvišeni Allah jedini zaslužuje da se obožava. Njegova imena i atributi su savršeni i potpuni. On je Stvoritelj, Onaj koji opskrbljuje, upravlja svim, korist i šteta je u Njegovim rukama, daje život i smrt, Svemoćni…

Sva božanstva mimo Njega su lažna i ne zaslužuju da se obožavaju. Ona nemaju pri sebi osobine istinskog božanstava, već imaju osobine manjakavosti i nedostatka.

Plemeniti Kur’an navodi racionalne dokaze ništavnosti lažnih božanstava koji dotiču zdrav razum i logiku prosuđivanja. Navodi dokaze koji ukazuju na potpunu nemoć lažnih božanstava zbog čega ona kao takva ne zaslužuju da se obožavaju. Pa ko to još obožava nemoćno božanstvo?!

Uzvišeni Allah rekao je: “Neki pored Njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživjeti.” (Furkan, 3)

“Najnevjerovatnije čudo i najjasniji dokaz njihove maloumnosti (onih koji obožavaju nešto mimo Allaha) i nedostatka intelekta, odnosno najveća nepravda i odvažnost prema Gospodaru je prihvatanje za božanstvo onog čije mahane su spomenute u ajetu. Mahane koje ukazuju na vrhunac nemoći lažnih božanstava  koja kao takva nisu u stanju ništa stvoriti. Čak štaviše, ona su sama stvorena ili su pak neke od njih napravile ruke onih koji ih obožavaju. Riječi “koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti” znače: nikakav vid štete niti koristi, bez obzira radilo se o nečem velikom ili neznatnom.

I najjasniji dokaz neistine lažnih božanstava i njihove ništavnosti kao i iskvarenosti pameti onih koji ih obožavaju je pripisivanje božanstva ili sudruga Onome koji je sve stvorio i Kojem ne priliči sudrug. Onaj u čijoj je ruci korist, šteta, darivanje i lišavanje, davanje života i smrti i oživljavanje onih u grobovima i njihovo sakupljanje na Dan proživljenja. Uzvišeni Allah načinio je za Svoja stvorenja dva prebivališta na ahiretu, prebivalište nesreće, poniženja i kazne za onoga koji je mimo Njega uzeo druga božanstva, te prebivalište uspjeha, sreće i vječnog uživanja za onoga koji Njega samo obožavao.” (Tefsir Sa’di)

Vrijedno je spomenuti da je predhodno spomenuti treći ajet iz sure Furkan došao nakon ajeta koji govore o Allahovim savršenim i potpunim atributima koji ukazuju na Njegovu istinsku božanestvenost kao i na to da On jedino zaslužuje da se obožava: “Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena, Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio!” (Furkan, 1-2)

Uzvišeni Allah je, govoreći o ništavnosti lažnih božanstava, rekao: “O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: “Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja! Oni ne poznaju Allaha kako treba; a Allah je, uistinu, moćan i silan.” (El-Hadž, 73)

” Uzvišeni Allah naveo je primjer, u predhodnom ajetu, odvratnosti i ogavnosti obožavanja kipova. Kao i primjer maloumnosti onih koji ih obožavaju i nemoći jednih i drugih.

‘O ljudi…’ sveobuhvatni poziv vjernicima i nevjernicima. Kako bi vjernici uvećali svoju spoznaju i uputu, a nevjernici bili upoznati sa dolazima.

‘evo jednog primjera, pa ga poslušajte…’ pažljivo poslušajte i dobro razumite sadržaj primjera. I nemoj da vaša srca budu nemarna i sluh čula nehajan. Naprotiv podredite svoje srce i sluh sljedećem.

‘Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate…’ obuhvata sva lažna božanstva mimo Allaha,

‘ne mogu nikako ni mušicu stvoriti…’, koja je jedno od najmanjih i najneznatnijih Allahovih stvorenja, pa kako da stvore nešto što je veće od nje?!  ‘makar se radi nje sakupili…’, a još je izražajnije od toga sljedeći dio ajeta:

‘A ako bi mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti’, što je ujedno vrhunac slabosti i nemoći.

‘nejak je i onaj kojem se klanja’ mimo Allaha, a ‘ i onaj koji se navodi kao primjer’ tj. mušica.

Oboje su nemoćni, a nemoćniji je od njih onaj koji veže svoje srce za nemoćnog i postavlja ga na mjesto Gospodara svih svjetova.” (Tefsir Sa’adi)

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835