Hutbe

Neposlušnost roditeljima (2 dio)

554pregledi
Hatib: Nezim ef. Halilović-Muderis

Braćo i sestre u islamu! Danas 29. džumade-l-ula 1428.h., što odgovara 15. junu 2007. godine, u drugoj hutbi zaredom uz Allahovu dž.š. pomoć govorim na temu “Neposlušnost roditeljima”.
 Islam pridaje veliku važnost našem odnosu prema roditeljima i obavezi našeg zahvaljivanja na svemu što su nam učinili i čine od: nošenja u utrobama naših majki, raðanja, dojenja, izdržavanja i odgoja i u skladu sa tim islam strogo zabranjuje neposlušnost roditeljima, u bilo kojem obliku.
 Koliko je braćo i sestre dug i težak put raðanja i podizanja djeteta, da postane insanom i koliko je to časna i odgovorna dužnost!? Kada je to tako, djeca bi trebala da budu poslušna i ponizna svojim roditeljima i da se natječu u udovoljavanju njihovih želja, a želje roditelja su uvijek bile male i lahko provodive.
Odmah na početku, braćo i sestre, podsjećam sebe i vas na 14. i 15. ajet Sure Lukman, koji govore o zadatoj temi:

«Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga (doji ga) u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim! Meni će se sve vratiti!“(14) «A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovom svijetu velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti.»(15) (Suretu Lukman: 14-15)
A u prvom dijelu 151. ajeta Sure El-En’am, stoji:
“Reci: “Doðite da vam kažem šta vam vaš Gospodar propisuje: da mu ništa ne pridružujete i da roditeljima dobro činite…“ (Suretu El-En’am: 151)
Poslanik s.a.v.s. za one koji zbog lijepog postupka prema roditeljima ne zasluže džennet, kaže da su prokleti, pa u hadisu, koji bilježim imam Muslim u Sahihu, stoji:
Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Ponižen bio! Ponižen bio! Ponižen bio!» Bi rečeno: «Ko, Allahov Poslaniče?» Reče: «Onaj koji doživi starost svojih roditelja ili jednog od njih, a on zbog njih, ne uðe u džennet!» (Muslim)

Prenosi Muaz r.a.: «Poslanik s.a.v.s. mi je oporučio deset stvari. Rekao je: «Ne čini širk Allahu (ne pripisuj Mu druga), pa makar bio ubijen ili spaljen, ne budi neposlušan roditeljima makar ti naredili da napustiš porodicu i imetak, ne ostavljaj namjerno propisane namaze, jer onaj ko namjerno izostavi namaz, Allah od njega uskraćuje Svoju zaštitu, ne pij alkohol, jer je on glava svih zala, čuvaj se grijeha, jer grijesi donose Allahovu srdžbu, čuvaj se bježanja sa bojnog polja, pa makar ljudi stradali (bili ubijeni), kada ljude zadesi epidemija a ti si meðu njima, strpi se, izdržavaj porodicu u skladu sa mogućnostima i ne diži na njih štap, kako bi ih uplašio, već ih straši Allahom!» (Ahmed)
  Prenosi Ebu Hurejre r.a.: “Jednog dana Durejd je otišao do prostorije za ibadet sa namjerom da ibadeti, a za njim je došla njegova majka. Ebu Rafi’ je prenoseći od Ebu Hurejre, pokazao kako je Poslanik s.a.v.s., opisao da je izgledala njegova mati kada ga je zvala. Stavila je šake iznad obrva, zatim digla glavu prema njemu dozivajući ga: “O, Durejde! Ja sam, tvoja majka. Odgovori mi!” U tom trenutku on je klanjao i govorio: “Gospodaru moj, majka ili namaz?” Odabrao je namaz. Majka se vratila kući. Zatim mu je došla po drugi put i treći put i uvijek se isto ponavljalo. Nakon što se nije odazvao na njen poziv rekla je: “Gospodaru moj, učini da ne umre sve dok svojim očima ne vidi bludnice koje javno čine blud!” Kaže (Ebu Hurejre): “Da je zamolila Allaha da ga iskuša, iskušao bi ga.” Kaže imam Nevevi u komentaru ovoga hadisa: “Kažu islamski učenjaci: “Ovo je dokaz da je ispravno bilo da se odazove na njen poziv, jer je obavljao dobrovoljni namaz kojeg je mogao završiti do kraja, a nije na to bio obavezan, dok mu je odazivanje i dobročinstvo prema majci bilo obavezno, a neposlušnost prema njoj zabranjena. Bio je u mogućnosti da skrati namaz, da joj se odazove, zatim se ponovo vrati namazu.” (Muslim)
Roditelji su naša džennetska vrata ili ne dao Allah vrata džehennema, što potvrðuje predaja koju bilježi imam Tirmizija:

Prenosi Ebu Ed-Derda’ r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Roditelj je srednja vrata dženneta, ako hoćeš, izgubi ta vrata ili ih sačuvaj!» (Tirmizija)
Allah dž.š. prima dovu za dijete ili protiv djeteta, koje prema njemu čini nepravdu i iskazuje neposlušnost, pa u hadisu koji bilježi imam Ahmed, stoji:

 Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Trome je dova primljena: dova mazluma (onog kome se čini nasilje), dova putnika i dova roditelja protiv djeteta.» (Ahmed)
Braćo i sestre! Budimo poslušni svojim roditeljima, činimo im samo dobro i upućujmo dove Allahu dž.š. da se njima i nama smiluje, te da naše potomke učini čvrstim vjernicima, koji će biti pokorni Allahu dž.š. i poslušni svojim roditeljima!  
Gospodaru, pomozi ugroženim muslimanima i svim ugroženim ljudima, ma gdje bili, učini nas od onih koji poštuju i slušaju svoje roditelje, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas u našim očima malim, a u očima ljudi i kod Tebe velikim, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Sarajevo: 29. džumade-l-ula 1428.h.   15. juni 2007. godine  
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”
Nezim Halilović Muderris
 
Prvi put objavljeno: petak, 15 Lipanj 2007 02:28