Vijestiiiiii

Ne postoje prepreke za izgradnju džamije u Livnu

241views

Medžlis Islamske zajednice Livno saopštio je da posjeduje sve potrebne dozvole i da ne postoje nikakve administrativne ni pravne prepreke za izgradnju džamije Ćurčinica u Livnu po novom projektu, te poziva opštinske i nadležne institucije da poštuju zakon, a javnost na podršku radi očuvanja međuvjerske i međunacionalne tolerancije.

U saopštenju se navodi da je Medžlis IZ Livno pribavio dozvole od nadležnih opštinskih i federalnih organa i institucija za projekat izgradnje modernog sakralno-poslovnog objekta.

U Medžlisu ističu da su iznenađeni neobaviještenošću vijećnika i zaključkom Opštinskog vijeća Livno od 26. jula kojim se traži zabrana izgradnje džamije, te napominju da provođenje te zabrane znači direktno kršenje zakona, jer je Ministarstvo prostornog uređenja Federacije BiH u maju izdalo dozvolu za građenje tog vjerskog objekta.

U saopštenju se podsjeća da su lokacija i ostaci džamije Ćurčinica proglašeni nacionalnim spomenikom, odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika FBiH od 25. maja 2007. godine, a “kojom je dozvoljena izgradnja džamije u savremenom arhitektonskom izrazu uz interpolaciju novih sadržaja i u skladu sa potrebama vlasnika objekta, te očuvanje cjeline harema, koji je, takođe, spomenička vrijednost”.

Na sjednici Opštinskog vijeća Livna vijećnici su sa 19 glasova za, dva protiv i dva uzdržana usvojili zaključak kojim se traži hitno obustavljanje izgradnje džamije po projektu Medžlisa IZ “koji nije u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom opštine Livno”.

Udruženja hrvatskih veterana opštine Livno zaprijetila su mirnim protestima, ukoliko se nastavi izgradnja džamije Ćurčinice.

(Fena)