Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Akida

Napuštanje džemata muslimana i osnivanje novih pokreta vodi ka podjeli islamskog ummeta!

387pregledi
Priredio: Sadik Turković   
Za svakog muslimana kao jedinku u vremenu fitne, veoma je bitno da se drži muslimanske zajednice i njihovog vođe. Onaj ko se bude držao muslimanske zajednice, taj će biti spašen od svih oblika fitni i nereda, uz Allahovu pomoć. Kada se govori o džematu muslimana, tada se misli na dvije skupine:
1- Skupina učenjaka na čijem se čelu nalaze ashabi Allahovog Poslanika, alejhis-selam, zatim skupina tabiina i svih oni koji ih slijede do Sudnjega dana. Musliman je obavezan da se drži njihovog puta i da vjeru razumije onako kako su je oni razumjeli, te da im se ne suprotstavlja ni u jednoj stvari koja se tiče vjere. To je jedna skupina, koja ima jedno poimanje vjere i nemoguće je da se takva zajednica podijeli na skupine.
2- Skupina muslimana koji su se ujedinili oko jednog vođe, koji se čvrsto drže te zajednice i ne napuštaju je, u čemu je spas kako za pojedince tako i za čitavu zajednicu.
Osnova jedne zajednice je da bude jedinstvena, kao što je to bio slučaj sa prvom skupinom muslimana za vrijeme vladavine pravednih halifa. To je jedno od glavnih načela ehli-sunneta vel-džemata. Kaže imam Et-Tahavi, Allah mu se smilovao: ”Mi jedinstvo muslimana smatramo istinom, a podvajanje smatramo zabludom.” (El-Akidetu Et-Tahavije, 775.)
 
Međutim, onaj ko se suprotstavi putu naših ispravnih prethodnika te u vremenu fitne i nereda ide lijevo-desno, tražeći pored Allahove Knjige i sunneta Allahovog Poslanika, alejhi-selam, lijek za ono što ga je zadesilo i napuštajući islamske učenjake i muslimanske vođe, takav šteti kako sebi tako i čitavoj zajednici, bez obzira bio svjestan ili nesvjestan svojih postupaka. Koliko je samo islamski ummet doživio nevolja zbog ovakvih ”spasitelja” koji sebe smatraju zaštitnicima i izbaviteljima islamskog ummeta. Oni sebe vide dosljednim za rješavanje problema u kojima se nalazi islamski ummet, bez ikakve dozvole kako običnih muslimana tako i islamskih učenjaka. Oni su uzrokom mnogih nereda i smutnji, čak štaviše, takvi su uzrokovali prolijevanje nedužne krvi, kaljanje muslimanske časti i otimanje muslimanskog imetka, u šta se može uvjeriti svaki onaj ko se osvrne na vrijeme fitni i nereda koje su se desile u prošlosti.
 
Prvo napuštanje muslimanske zajednice desilo se od strane murteda (otpadnika od vjere) u vrijeme vladavine halife Ebu Bekra es-Sidika, protiv kojih su Ebu Bekr i ostali ashabi vodili rat. Allah je potpomogao Ebu Bekra u borbi protiv murteda, a islamu dao pobjedu. Drugo napuštanje muslimanske zajednice desilo se u vrijeme vladavine pravednog halife Osmana b. Affana, Allah njime bio zadovoljan. Kada islamski neprijatelji iz redova židova, kršćana i vatropoklonika nisu bili u stanju da se suprotstave islamskim osvajanjima, pribjegli su velikom lukavstvu, a to je borba protiv islama i muslimana rukama onih koji su javno iskazivali pripadnost islamu, a u tajnosti su radili na rušenju islama i islamske zajednice, koristeći u tome neznanje određenog broja muslimanske omladine. Glavni vođa zavjere protiv halife Osmana b. Affana bio je židov Abdullah b. Sebe’. On je obilazio islamske teritorije tražeći u njima neuke ljude u koje bi ubrizgao svoje otrovne ideje s ciljem da naudi islamu i muslimanima te da podijeli islamski ummet, i u tome je i uspio.
 
Tako oni koji pozivaju ka napuštanju muslimanske zajednice nalikuju Abdullahu b. Sebe’u a da i ne primjećuju, a i skupine koje su se izdvojile od muslimanske zajednice imaju sličnosti sa skupinom Abdullaha b. Sebe’a u svojim namjerama, metodama, lažima i zavisti.
S obzirom na to, čuvaj se, čovječe, toga da budeš zloupotrijebljen a da i ne primijetiš i da postaneš kapija na koju će ulaziti smutnje i zlo koja će pogađati tvoj ummet.
Kaže Huzejfe, radijallahu anhu: ”Ljudi su pitali Allahovog Poslanika, alejhis-selam, o dobru, a ja sam ga pitao o zlu iz straha da me ne zadesi, pa sam rekao: ‘O Allahov Poslaniče, mi smo bili u neznanju i zlu pa nam je Allah podario ovo dobro, pa da li će nakon ovog dobra biti zla?’ Poslanik je odgovorio: ‘Da.’ Upitao sam opet: ‘Da li će nakon tog zla biti dobra?’ Poslanik je odgovorio: ‘Da, i u njemu će biti duhna.’ Upitao sam šta je to duhn, a Poslanik je odgovorio: ‘U njemu će biti skupina ljudi koji će postupati suprotno mojoj praksi…’ Zatim sam opet upitao da li će nakon tog dobra biti zla, a Poslanik je odgovorio: ‘Da, bit će pozivači na vratima Džehennema, onaj ko im se odazove, bacit će ga u njega.’ Potom sam rekao: ‘Allahov Poslaniče, opiši nam te ljude.’ Poslanik je rekao: ‘Oni su od nas i govorit će našim jezikom.’ ‘Allahov Poslaniče, šta mi naređuješ ako me zadesi to vrijeme?’, upitao sam. Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao je: ‘Drži se muslimanske zajednice i njihovog vođe.’ ‘A šta ako oni tada ne budu imali džemat niti svoga vođu?’, ponovo sam upitao. Poslanik reče: ‘Tada napusti sve skupine, pa makar se uhvatio za stablo drveta i tako ostao dok ti smrt ne dođe.”’  Mutefekun alejhi.
Ovim plemenitim hadisom Allahov Poslanik, alejhis-selam, naređuje da se čovjek drži muslimanske zajednice i njihovog vođe, i upozorava na misionara i pozivača na podvajanje i raskol. Međutim, ako se desi da muslimani nemaju svoju zajednicu i svog vođu, tada je obaveza muslimanu da napusti sve frakcije koje pozivaju sebi i svojoj skupini i da pobjegne daleko od njih sa svojom vjerom.
 
Pa da li postoji veće upozorenje od ovoga da se čovjek pripazi svih frakcija i skupina, jer je u njima propast i gubitak i ovog i budućeg svijeta, iako se njihovi sljedbenici pretvarali da pomažu islam, oni rade ono čime odlaze u zabludu i druge u nju odvode.
Uvaženi šejh Abdul-Aziz b. Baz, rahimehullah, upitan je: ”Koja je obaveza islamskih učenjaka naspram mnoštva pokreta i organizacija u mnogim islamskim državama te njihovog međusobnog razilaženja, tako da svaki pokret negira ispravnost drugog? Možete li nam pojasniti ovo pitanje zbog njegove složenosti i lošeg efekta koji ostavlja na muslimane?
Šejh, rahimehullah, odgovorio je: ”Allahov Poslanik, alejhis-selam, pojasnio nam je jedini ispravni put i na svakom muslimanu je obaveza da ga slijedi. To je Allahov pravi put i Njegova prava vjera. Kaže Allah: ‘I doista, ovo je pravi put Moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; – eto to vam On naređuje da biste se grijeha klonili.’ (El-En’am, 153.)
 
Uzvišeni Allah također je zabranio Muhammedovom ummetu da se razilaze i podvajaju, jer je to najveći uzrok propasti i neprijateljske okupacije, kao što je došlo u riječima Uzvišenog Allaha: ‘Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!’ (Ali Imran, 103.)
Zatim riječi Allaha: ‘On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što je objavljeno tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte! Teško je onima koji druge Allahu ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu…’ (Aš-Šura, 13.)
 
Ovo je Allahov poziv na ujedinjenje riječi i zbližavanje srca. Ako se u nekoj zemlji pojavi veliki broj organizacija i pokreta u cilju činjenja hajra i potpomaganja na dobru i bogobojaznosti među muslimanima, bez da se njihove duše razilaze, to je znak dobrote i bereketa i u njihovom postojanju su mnoge koristi. Međutim, ako svaki pokret degradira drugi i negira ono što on radi, u tom slučaju njihovo postojanje je velika šteta. Na islamskim učenjacima je obaveza da pojasne istinu i da razgovaraju sa svakim pokretom i organizacijom savjetujući ih da se kreću pravim putem koji je Allah zacrtao i na koji je pozivao Allahov Poslanik, alejhis-selam. Tako onaj ko odstupi od tog puta, zbog svog inata ili neke privatne koristi ili nekih drugih ciljeva koje poznaje jedino Allah, tada je obaveza javno ukazati na takve ljude i njihove postupke, kako ljudi ne bi krenuli njihovim putem i kako se ne bi poveo za njima onaj ko ne poznaje njihovo stanje, pa da bude odveden u zabludu i na taj način se udalji od pravog puta čije nam slijeđenje Allah naređuje.
 
Nema sumnje da se šejtan trudi i zalaže da u islamskoj zajednici bude što više frakcija i skupina, zatim to isto žele neprijatelji islama i muslimana, koji su svjesni opasnosti koja ih vreba ako se muslimani ujedine oko jedne riječi i ako nastupe zajedno u jednom saffu u želji da donesu dobrobit svim muslimanima i da otklone opasnost od svoje vjere i svojih domova. Ovo je ono što ne žele muslimanski neprijatelji iz redova džinna i ljudi, zbog toga se oni i zalažu i žrtvuju kako bi izazvali neprijateljstvo, sukob i raskol među muslimanima.
Allaha molim da ujedini muslimane na istini i da iz njihovih zajednica odstrani svaku zabludu i nevolju, a On je u stanju da to uradi.” (Medžmul-Fetava vel-Mekalat el-Mutenevia, 4/136.)