Namaz

Pet obaveznih – farz-namaza jesu: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija. Sabah ima dva, akšam tri, a ostali namazi po četiri rekata. Jedan rekat se sastoji od kijama – stajanja, na kojem se uči Kur’an, jednog rukūa – pregibanja, vraćanja sa rukūa, dvije sedžde – padanja licem na tle i jednog kratkog sjedenja među njima.

Vrijeme sabah-namaza počinje od nastupanja zore do izlaska sunca, vrijeme podne-namaza počinje od trenutka kada sunce pređe polovicu neba i krene prema zapadu i traje sve dok nakon toga čovjekova sjenka ne bude kolika je i njegova dužina. Tada nastupa vrijeme ikindijskog namaza i traje dok sunce ne požuti. Vrijeme akšamskog namaza počinje od trenutka zalaska sunca do nestanka crvenila na horizontu. Vrijeme jacija-namaza je do polovine srednje noći, a u slučaju nužde i do zore. Za precizno određivanje namaskih vremena koriste se vaktije koje pokazuju tačno vrijeme nastupanja svakog namaza. Početak namaskog vremena oglašava se ezanom sa džamijske munare.