PITANJA I ODGOVORI

Namaz u širokim hlačama

2.3kviews

Pitanje: Da li je ispravan namaz obavljen u širokim hlačama i sa tunikom do koljena? Idem u školu i često dođem u situaciju da negdje moram klanjati, a nemam odgovarajuću haljinu.

Odgovor: Široke hlače pokrivaju tijelo i prema tome namaz u njima je ispravan (pogledati: Ibn Kudame, El-Mugni, 1/651), međutim, takav način odijevanja i izlazak pred muškarce, koji nisu mahremi, u sličnoj odjeći nije poznat u tradicionalnoj praksi muslimanki. Rekao je Uzvišeni Allah: “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je.” (Prijevod značenja El-Ahzab, 59.)

Odgovorio: mr. Hakija Kanurić