Namaz bolesnika

Bolest nije opravdanje za izostavljanje namaza. Onaj ko se ne bude mogao sam abdestiti treba zamoliti nekoga da mu pomogne. Ukoliko ne bude mogao koristiti vodu, dužan je uzeti tejemum, kao što smo prethodno objasnili. Ako čovjek zbog bolesti ne bude mogao stajati, može klanjati sjedeći na podu ili na stolici. Ako bude klanjao na stolici, onda će se na sedždu previti više prema podu nego za rukū.